Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Sankcie v oblasti energetiky

alt=""
FAKTY

Uvedený zákaz sa v súčasnosti vzťahuje na 90 % ropy, ktorú EÚ dováža z Ruska.

Zákaz dovozu ruského uhlia sa týka jednej štvrtiny celkového ruského celosvetového vývozu uhlia, čo pre Rusko predstavuje stratu príjmov vo výške 8 miliárd EUR ročne.

Zameranie sa na príjmy z ruskej ropy

EÚ zakázala dovoz ropy a rafinovaných ropných produktov z Ruska po mori. Dosah zákazu dovozu ropy na Rusko je značný. Približne polovica jeho celkového vývozu ropy smeruje do EÚ. V roku 2021 doviezla EÚ z Ruska ropu v hodnote 71 miliárd EUR: surová ropa (48 miliárd EUR) a rafinované ropné produkty (23 miliárd EUR). Strata tohto významného a lukratívneho trhu má na Rusko zásadný štrukturálny dosah, keďže jeho rozpočet sa vo veľkej miere opiera o tieto príjmy z ropy. 

Cenové stropy, dohodnuté s koalíciou G7+, ďalej znížili príjmy Ruska z ropy a takisto pomohli stabilizovať globálne trhy s energiou. Cenové stropy napríklad bránia prevádzkovateľom z EÚ poskytovať dopravné alebo poisťovacie služby na prepravu ruskej ropy ktorej ceny presahujú uvedený strop. V súčasnosti sa na vývoz vzťahujú tri cenové stropy:

 • na ruskú ropu prepravovanú po mori bola stanovená maximálna cena na 60 USD za barel,
 • na ropné produkty s prirážkou k cene ropy, ako napríklad motorová nafta, petrolej či benzín, bola stanovená maximálna cena 100 USD za barel,
 • na ropné produkty so zľavou k cene ropy, ako napríklad vykurovací olej a ťažký benzín, bola stanovená maximálna cena 45 USD za barel,
 • okrem toho s cieľom riešiť problém tzv. tieňovej flotily, ktorú Rusko využíva na obchádzanie cenových stropov, zaviedla nedávno Koalícia pre cenové stropy G7+ opatrenia na dôkladné monitorovanie predaja tankerov do tretích krajín. 

Ďalšie opatrenia v oblasti energetiky:

 • zákaz dovozu ruského uhlia vo všetkých jeho formách,
 • zákaz dovozu skvapalneného ropného plynu (LPG), ktorý sa bude týkať dovozu v hodnote 1 miliardy EUR ročne, pričom pre súčasné zmluvy sa stanovuje výnimka, ktorá bude platiť najviac 12 mesiacov, 
 • zákaz nových investícií EÚ do ruského ťažobného odvetvia s výnimkou určitých surovín,
 • zákaz vývozu špecifických rafinérskych technológií, v dôsledku čoho je pre Rusko ťažšie a nákladnejšie modernizovať jeho ropné rafinérie,
 • rozsiahly zákaz nových investícií do celého ruského energetického sektora s istými obmedzenými výnimkami pre jadrovú energetiku na civilné využitie a prepravu niektorých energetických produktov späť do EÚ,
 • zákaz pre ruských štátnych príslušníkov alebo subjekty rezervovať si v členských štátoch EÚ kapacity na uskladnenie plynu,
 • koniec možnosti dovážať ruskú ropu ropovodom pre Nemecko a Poľsko.