Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Opatrenia v oblasti finančných služieb a služieb pre podniky

 • alt=""
  FAKT

  Sankcie sa vzťahujú na 70 % aktív ruského bankového systému

Zameranie sa na ruský bankový sektor

Obmedzením prístupu Ruska na kapitálové trhy EÚ sa zvyšujú úverové a transakčné náklady pre subjekty, na ktoré boli uvalené sankcie, a postupne sa narúša priemyselná základňa Ruska.

Medzi tieto opatrenia patrí:

 • zákaz akejkoľvek formy poskytovania úverov niektorým ruským bankám a vláde (vrátane centrálnej banky) a nákupu cenných papierov, ktoré vydali tieto banky a vláda;
 • úplný zákaz akýchkoľvek transakcií s niektorými ruskými štátnymi podnikmi z viacerých odvetví ruského vojensko-priemyselného komplexu;
 • zákaz vývozu bankoviek a predaja prevoditeľných cenných papierov vo všetkých oficiálnych menách EÚ;
 • zákaz hodnotenia Ruska a ruských spoločností ratingovými agentúrami EÚ a zákaz poskytovania ratingových služieb ruským klientom;
 • zákaz poskytovať Rusku služby kryptoaktív vysokej hodnoty a zákaz všetkých kryptopeňaženiek bez ohľadu na výšku uložených kryptoaktív;
 • zákaz poskytovania služieb pre podniky, či už priamo alebo nepriamo, pôsobiace v oblastiach ako účtovníctvo, audit, štatutárny audit, vedenie účtovných kníh a daňové poradenstvo, poradenstvo v oblasti IT, právne poradenstvo, služby v oblasti architektúry a inžinierstva, poradenstvo v oblasti riadenia, vzťahy s verejnosťou, prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, technické testovanie a analýza, reklama a ratingové služby;
 • zákaz poskytovať bohatým Rusom poradenstvo v oblasti finančného plánovania a trustov a zákaz ich veľkých vkladov v bankách EÚ;
 • zákaz prístupu ruských štátnych príslušníkov do riadiacich orgánov kritickej infraštruktúry členských štátov;
 • zákaz transakcií s bankami a poskytovateľmi kryptoaktív v Rusku a tretích krajinách, ktoré podporujú obranno-priemyselnú základňu Ruska. 

EÚ uvalila na viaceré ruské banky zmrazenie aktív a zákaz financovania a blokuje devízové rezervy Ruska, ktoré sú v držbe krajín EÚ, tým, že