Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Opatrenia týkajúce sa víz

Pozastavenie dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Ruskom

Rada 9. septembra 2022 odsúhlasila úplné pozastavenie uplatňovania dohody EÚ o zjednodušení vízového režimu s Ruskom. Úplné pozastavenie sa týka všetkých kategórií cestujúcich, ktorí prichádzajú do EÚ na krátkodobý pobyt. To znamená, že:

  • občania Ruska už nemajú privilegovaný prístup do EÚ a proces spracovávania žiadostí o víza je pre nich zdĺhavejší, drahší a zložitejší;
  • členské štáty majú širokú diskrečnú právomoc pri spracúvaní žiadostí ruských občanov o krátkodobé víza a môžu zabezpečiť väčšiu kontrolu ruských štátnych príslušníkov, ktorí chcú cestovať do EÚ;
  • EÚ zostane otvorená určitým kategóriám ruských žiadateľov o víza, ktorí cestujú na nevyhnutné účely, najmä rodinným príslušníkom občanov EÚ, novinárom, disidentom a zástupcom občianskej spoločnosti;
  • ruské cestovné doklady vydávané v regiónoch okupovaných Ruskom na Ukrajine alebo na separatistických územiach v Gruzínsku, resp. vydávané osobám s pobytom v týchto regiónoch sa nebudú uznávať ako platné cestovné doklady na získanie víza alebo prekročenie hraníc schengenského priestoru.