Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou
alt=""
FAKT

Tri štvrtiny súčasnej ruskej flotily určenej na komerčné lety boli vyrobené v Európskej únii, USA alebo Kanade. Rusko teda nedokáže udržiavať svoju flotilu v súlade s medzinárodnými normami.

Zameranie sa na ruský dopravný sektor

S cieľom obmedziť schopnosť ruského priemyslu získavať dôležitý tovar a narušiť ruský sektore cestnej, leteckej a námornej dopravy prijala EÚ tieto opatrenia:

 • zákaz vývozu, predaja, dodávky alebo presunu všetkých lietadiel, častí a vybavenia lietadiel do Ruska;
 • zákaz poskytovania všetkých s tým súvisiacich opráv, údržby alebo finančných služieb;
 • uzavretie vzdušného priestoru EÚ pre všetky lietadlá ruských vlastníkov, lietadlá registrované v Rusku alebo lietadlá kontrolované z Ruska vrátane súkromných lietadiel oligarchov;
 • obmedzenia vývozu tovaru a rádiokomunikačných technológií pre námornú plavbu;
 • úplný zákaz nákladnej cestnej dopravy v EÚ pre vozidlá z Ruska a Bieloruska (určité výnimky sa budú vzťahovať na nevyhnutné potreby, ako sú poľnohospodárstvo a potravinové výrobky, humanitárna pomoc a energetika);
 • úplný zákaz prepravy tovarov do EÚ pre ruské prívesy a návesy. Zamedzí sa tým obchádzaniu zákazu pre ruských prevádzkovateľov cestnej nákladnej dopravy prepravovať tovar v EÚ;
 • zákaz vstupu plavidiel plaviacich sa pod ruskou vlajkou do prístavov EÚ (výnimky sa uplatňujú na lekárske, potravinové, energetické a humanitárne účely);
 • zrušenie uznania Ruského námorného registra plavidiel na úrovni EÚ a zákaz vstupu všetkých lodí, ktoré boli certifikované týmto registrom, bez ohľadu na vlajku, pod ktorou sa plavia;
 • zákaz poskytovania námorných služieb prevádzkovateľmi z EÚ pri obchodných transakciách medzi Ruskom a tretími krajinami okrem prípadu, že sa pri obchodovaní uplatňuje cenový strop pre ropu;
 • obmedzenie prístupu ruských železníc k finančným službám;
 • sankcie voči viacerým osobám spojeným s odvetvím dopravy – vrátane ruského ministra dopravy;
 • zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá vykonávajúce presuny z lode na loď, ktoré sú podozrivé z toho, že porušujú zákaz dovozu ruskej ropy alebo cenový strop koalície G7;
 • zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá, ktoré neoznámia príslušnému orgánu aspoň 48 hodín vopred presun z lode na loď, ku ktorému došlo vo výhradnej hospodárskej zóne členského štátu alebo do 12 námorných míľ od vonkajšej hranice pobrežných vôd daného členského štátu;
 • zákaz vstupu do prístavov EÚ pre plavidlá, ktoré upravia alebo vypnú svoj navigačný systém pri preprave ruskej ropy, na ktorú sa vzťahuje zákaz dovozu alebo cenový strop G7.