Prejsť na hlavný obsah
Solidarita EÚ s Ukrajinou

Sankcie v oblasti medzinárodného obchodu

EÚ v spolupráci s krajinami G7 a inými podobne zmýšľajúcimi partnermi pozastavila Rusku doložku najvyšších výhod v rámci WTO, a to s platnosťou od 15. marca 2022. Rusko tak prichádza o kľúčové obchodné výhody, ktoré mu vyplývajú z členstva vo WTO.

EÚ sa rozhodla konať nie prostredníctvom zvýšenia dovozných ciel, ale prostredníctvom súboru sankcií a obmedzení, ako je zákaz dovozu alebo vývozu tovaru, najmä:

 • zákaz dovozu všetkých hotových výrobkov a polotovarov vyrobených z ocele do EÚ,
 • zákaz vývozu luxusného tovaru zo strany EÚ s cieľom priamo zasiahnuť ruské elity,
 • zákaz dovozu iných ako priemyselných diamantov, ktoré sa ťažia, spracúvajú alebo vyrábajú v Rusku, do EÚ. Ide o súčasť medzinárodne koordinovaného zákazu dovozu diamantov v rámci G7, ktorý má za cieľ pripraviť Rusko o tento významný zdroj príjmov, ktorého výška sa odhaduje na 4 miliardy eur ročne,
 • zákaz dovozu surovín na výrobu ocele, výrobkov zo spracovaného hliníka a iného kovového tovaru do EÚ,
 • rozšírenie zákazu vývozu luxusných automobilov na všetky nové a ojazdené vozidlá nad určitú veľkosť motora (> 1 900 cm³) a na všetky elektrické a hybridné vozidlá,
 • úplný zákaz vývozu určitých typov súčastí strojových zariadení,
 • ďalšie zákazy dovozu uvalené okrem iného na cement, výrobky z kaučuku, drevo, liehoviny, likéry, luxusné morské plody,
 • ďalšie cielené zákazy vývozu v sektoroch, v ktorých je Rusko kvôli veľkej závislosti od dodávok z EÚ zraniteľné. Týkajú sa napríklad kvantovej výpočtovej techniky, pokročilých polovodičov, citlivých strojových zariadení a ich častí, stavebného tovaru, spracovanej ocele, výrobkov z mede a hliníka, laserov, batérií, dopravy a chemických látok. Vzťahujú sa aj na špecializované katalyzátory na použitie v rafinérskom priemysle. Tieto zákazy ešte viac obmedzia technologickú základňu Ruska a jeho priemyselnú kapacitu,
 • zákaz poskytovať ruskej vláde alebo ruským spoločnostiam podnikateľský a dizajnový softvér, 
 • zákaz priameho alebo nepriameho nákupu, dovozu alebo prevodu zlata, ak má pôvod v Rusku.
 • obmedzenie vývozu ďalších 15 technologických položiek nájdených na bojisku na Ukrajine alebo prístrojov potrebných na výrobu takýchto položiek,
 • zákaz predávať, udeľovať licencie, prevádzať práva alebo udeľovať prístup k právam duševného vlastníctva a obchodným tajomstvám používaným v súvislosti s tovarom, na ktorý sa vzťahujú sankcie, aby sa nemohol jednoducho vyrábať mimo EÚ,
 • sprísnenie obmedzení na dovoz tovaru zo železa a ocele tým, že sa od dovozcov sankcionovaného tovaru zo železa a ocele, ktorý bol spracovaný v tretej krajine, bude vyžadovať, aby preukázali, že nepochádza z Ruska,
 • nové subjekty podliehajú prísnejším vývozným obmedzeniam týkajúcim sa položiek moderných technológií. Okrem ruských a iránskych subjektov, ktoré už boli v zozname, sú tam teraz zaradené aj subjekty z Číny, Uzbekistanu, Spojených arabských emirátov, Sýrie a Arménska,
 • doplnenie ďalších 29 subjektov z Ruska a tretích krajín do zoznamu subjektov spájaných s vojensko-priemyselným komplexom Ruska (vrátane subjektov registrovaných v Uzbekistane a Singapure). 

FAKTY

 • Pokiaľ ide o vývoz, celková odhadovaná hodnota obmedzení a zákazov vývozu tovaru a technológií predstavuje k dnešnému dňu 48 miliárd EUR. To predstavuje 54 % vývozu EÚ pred inváziou.
 • Opatrenia sa vzťahujú na 58 % predvojnového dovozu, čo predstavuje 91,2 miliardy EUR.
 • Celková hodnota obmedzení vývozu služieb pre podniky dosahuje 3,28 miliardy EUR (16 % vývozu EÚ pred inváziou).
 • Zákaz vývozu technológií EÚ spôsobil úpadok ruských technologicky náročných priemyselných odvetví. Obzvlášť výrazný pokles nastal vo výrobe automobilov, iných dopravných zariadení a počítačov.
 • Žiadne z opatrení, ktoré EÚ prijala, sa nezameriava na obchod s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami medzi tretími krajinami a Ruskom, teda ani na pšenicu a hnojivá.