Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2022 το Συμβούλιο συμφώνησε για την πλήρη αναστολή της συμφωνίας ΕΕ-Ρωσίας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων. Η πλήρης αναστολή επηρεάζει όλες τις κατηγορίες ταξιδιωτών που εισέρχονται στην ΕΕ για βραχεία διαμονή. Αυτό σημαίνει ότι

  • οι Ρώσοι πολίτες δεν απολαμβάνουν πλέον προνομιακή πρόσβαση στην ΕΕ και αντιμετωπίζουν πιο χρονοβόρες, πιο δαπανηρές και δυσχερείς διαδικασίες υποβολής αιτήσεων θεώρησης
  • τα κράτη μέλη έχουν μεγάλη διακριτική ευχέρεια όσον αφορά τη διεκπεραίωση αιτήσεων θεώρησης βραχείας διαμονής που υποβάλλονται από Ρώσους πολίτες, και μπορούν να εξασφαλίσουν ενδελεχέστερη εξέταση όσον αφορά τους Ρώσους υπηκόους που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην ΕΕ
  • η ΕΕ θα παραμείνει ανοικτή σε ορισμένες κατηγορίες Ρώσων αιτούντων θεώρηση οι οποίοι ταξιδεύουν για ουσιώδεις σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας πολιτών της ΕΕ, δημοσιογράφων, αντιφρονούντων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών
  • τα ρωσικά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται σε περιοχές της Ουκρανίας υπό ρωσική κατοχή ή σε αποσχισθέντα εδάφη στη Γεωργία, ή τα οποία εκδίδονται για πρόσωπα που διαμένουν στις εν λόγω περιοχές, δεν θα γίνονται δεκτά ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα για την απόκτηση θεώρησης ή τη διέλευση των συνόρων του χώρου Σένγκεν.