Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu peatamine

9. septembril 2022 nõustus nõukogu ettepanekuga peatada ELi ja Venemaa vahelise viisalihtsustuslepingu kohaldamine täielikult. Täielik peatamine mõjutab kõiki lühiajaliseks viibimiseks Euroopa Liitu saabuvate reisijate kategooriaid. See tähendab, et:

  • Venemaa kodanikel ei ole enam eeliskorras pääsu ELi ning nende viisataotluse menetlemine on pikenenud ning muutunud kallimaks ja keerulisemaks;
  • liikmesriikidel on Venemaa kodanike lühiajaliste viisade taotluste menetlemisel ulatuslik kaalutlusõigus ning nad saavad tagada suurema kontrolli ELi reisida soovivate Venemaa kodanike üle;
  • EL jääb avatuks teatavatele Venemaa viisataotlejate kategooriatele, kes reisivad olulistel eesmärkidel, sealhulgas ELi kodanike pereliikmetele, ajakirjanikele, teisitimõtlejatele ja kodanikuühiskonna esindajatele;
  • Venemaa reisidokumente, mis on välja antud Ukraina Venemaa okupeeritud piirkondades või Gruusia separatistlikel territooriumidel elavatele isikutele või isikutele, kes elavad nendes piirkondades, ei aktsepteerita kehtivate reisidokumentidena viisa saamiseks või Schengeni ala piiride ületamiseks.