Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Суспендиране на споразумението на ЕС за визови облекчения с Русия

На 9 септември 2022 г. Съветът постигна съгласие за пълно спиране на прилагането на споразумението на ЕС за визови облекчения с Русия. Пълното спиране засяга всички категории пътници, пристигащи в ЕС за кратък престой. Това означава, че

  • руските граждани вече няма да се ползват с привилегирован достъп до ЕС и процесът на кандидатстване за виза за тях става по-продължителен, по-скъпоструващ и по-труден
  • държавите членки разполагат с голяма свобода на преценка при обработването на заявления за визи за краткосрочно пребиваване от руски граждани и могат да осигурят засилен контрол по отношение на руските граждани, които искат да пътуват в ЕС
  • ЕС ще остане отворен за някои категории руски кандидати за виза, пътуващи по наложителни причини, включително членове на семействата на граждани на ЕС, журналисти, дисиденти и представители на гражданското общество
  • руските документи за пътуване, издадени във или на лица, пребиваващи в окупирани от Русия региони в Украйна или в отцепнически територии в Грузия, няма да бъдат приемани като валидни документи за пътуване за получаване на виза или преминаване на границите на Шенгенското пространство.