Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Pozastavení dohody o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem

Rada souhlasila 9. září 2022 s tím, aby byla zcela pozastavena dohoda o zjednodušení vízového režimu mezi EU a Ruskem. Úplné pozastavení dohody se týká všech kategorií cestujících přijíždějících do EU za účelem krátkodobého pobytu. Znamená to, že

  • ruští občané tak již nemají privilegovaný přístup do EU a při podávání žádosti o vízum budou muset absolvovat zdlouhavější, finančně náročnější a složitější proces.
  • členské státy mají široký prostor ke zvážení toho, jak budou vyřizovat žádosti ruských občanů o krátkodobá víza, a mohou zajistit větší kontrolu ruských státních příslušníků, kteří chtějí cestovat do EU.
  • Evropská unie zůstane otevřena určitým kategoriím ruských žadatelů o víza cestujících pro nezbytně nutné účely, včetně a zejména rodinných příslušníků občanů EU, novinářů, disidentů a představitelů občanské společnosti.
  • ruské cestovní doklady vydávané v ukrajinských regionech okupovaných Ruskem nebo na separatistických územích v Gruzii, případně osobám, které v těchto oblastech pobývají, nebudou uznávány jako platné cestovní doklady k získání víza nebo k překročení hranic schengenského prostoru.