Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Κυρώσεις σχετικά με τις μεταφορές

alt=""
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα τρία τέταρτα του υπάρχοντος εμπορικού στόλου αεροσκαφών της Ρωσίας έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ, στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να συντηρεί τον στόλο της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στόχευση του ρωσικού τομέα μεταφορών

Για να περιορίσει την ικανότητα της ρωσικής βιομηχανίας να αγοράζει βασικά αγαθά και για να διαταράξει τους τομείς των οδικών, αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών, η ΕΕ έχει επιβάλει

 • απαγόρευση της εξαγωγής, πώλησης, προμήθειας ή μεταφοράς κάθε είδους αεροσκαφών, εξαρτημάτων και εξοπλισμού αεροσκαφών προς τη Ρωσία
 • απαγόρευση της παροχής κάθε συναφούς υπηρεσίας επισκευής ή συντήρησης και κάθε συναφούς χρηματοοικονομικής υπηρεσίας
 • κλείσιμο του εναέριου χώρου της ΕΕ σε όλα τα αεροσκάφη ρωσικής ιδιοκτησίας, ρωσικού νηολογίου ή υπό ρωσικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών τζετ ολιγαρχών
 • περιορισμούς στις εξαγωγές αγαθών θαλάσσιας ναυσιπλοΐας και τεχνολογίας ραδιοεπικοινωνιών
 • πλήρη απαγόρευση των ρωσικών και λευκορωσικών οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ (ορισμένες εξαιρέσεις θα καλύπτουν βασικούς τομείς, όπως η γεωργία και τα τρόφιμα, η ανθρωπιστική βοήθεια και η ενέργεια)
 • πλήρης απαγόρευση της μεταφοράς αγαθών στην ΕΕ από ρωσικά ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα. Με τον τρόπο αυτό θα καταπολεμηθεί η καταστρατήγηση της απαγόρευσης μεταφοράς εμπορευμάτων στην ΕΕ για τον ρωσικό οδικό μεταφορέα εμπορευμάτων.
 • απαγόρευση εισόδου σκαφών με ρωσική σημαία σε λιμένες της ΕΕ (εξαιρέσεις ισχύουν για ιατρικούς, επισιτιστικούς, ενεργειακούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς)
 • παύση της αναγνώρισης του Ρωσικού Νηογνώμονα σε ενωσιακό επίπεδο και απαγόρευση εισόδου σε όλα τα πλοία που έχουν πιστοποιηθεί από αυτόν, ανεξάρτητα από τη σημαία που φέρουν
 • απαγόρευση των ναυτιλιακών υπηρεσιών από όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ στο εμπόριο μεταξύ Ρωσίας και τρίτων χωρών, εκτός εάν αυτό εμπίπτει στο ανώτατο όριο τιμής του πετρελαίου
 • περιορισμένη πρόσβαση των ρωσικών σιδηροδρόμων σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • κυρώσεις κατά αρκετών προσώπων που συνδέονται με τον τομέα των μεταφορών — συμπεριλαμβανομένου του Ρώσου Υπουργού Μεταφορών
 • απαγόρευση της πρόσβασης σε λιμένες της ΕΕ για σκάφη που εκτελούν μεταφορές από πλοίο σε πλοίο για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι παραβιάζουν την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού πετρελαίου ή τα ανώτατα όρια τιμών του συνασπισμού της G7
 • απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες της ΕΕ για σκάφη, εάν δεν έχουν ενημερώσει την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 48 ώρες νωρίτερα για μεταφορά από πλοίο σε πλοίο εντός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης κράτους μέλους ή εντός 12 ναυτικών μιλίων από τη γραμμή βάσης των ακτών του εν λόγω κράτους μέλους
 • απαγόρευση πρόσβασης σε λιμένες της ΕΕ για σκάφη που χειρίζονται δολίως ή απενεργοποιούν το σύστημα πλοήγησης με εντοπισμό θέσης όταν μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο που υπόκειται σε απαγόρευση εισαγωγής πετρελαίου ή για το οποίο ισχύει ανώτατο όριο τιμής της G7.