Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Opschorting van de visumversoepelingsovereenkomst tussen de EU en Rusland

Op 9 september 2022 heeft de Raad ermee ingestemd de visumversoepelingsovereenkomst van de EU met Rusland volledig op te schorten. De volledige opschorting heeft gevolgen voor alle categorieën reizigers die naar de EU komen voor een kort verblijf. Dit betekent dat

  • Russische burgers niet langer bevoorrechte toegang hebben tot de EU, en een langere, duurdere en moeizamere visumaanvraagprocedure moeten volgen
  • de lidstaten een ruime beoordelingsmarge hebben bij de behandeling van aanvragen van Russische burgers voor visa voor kort verblijf en Russische onderdanen die naar de EU willen reizen strenger kunnen controleren
  • de EU blijft openstaan voor bepaalde groepen Russische visumaanvragers die voor essentiële doeleinden reizen, zoals familieleden van EU-burgers, journalisten, dissidenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties
  • Russische reisdocumenten die zijn afgegeven in of aan personen uit door Rusland bezette gebieden in Oekraïne of afgescheiden gebieden in Georgië, niet worden aanvaard als geldige reisdocumenten voor het verkrijgen van een visum of het betreden van het Schengengebied.