Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Μέτρα για τις χρηματοπιστωτικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες

 • alt=""
  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Οι κυρώσεις καλύπτουν το 70 % των περιουσιακών στοιχείων του ρωσικού τραπεζικού συστήματος

Στόχευση του ρωσικού τραπεζικού τομέα

Αποκόπτοντας την πρόσβαση της Ρωσίας στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ, αυξάνεται το κόστος δανεισμού και συναλλαγών για τις οντότητες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις και διαβρώνεται σταδιακά η βιομηχανική βάση της Ρωσίας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν την απαγόρευση

 • κάθε μορφής δανεισμού προς ορισμένες ρωσικές τράπεζες και τη ρωσική κυβέρνηση (συμπεριλαμβανομένης της κεντρικής τράπεζας), καθώς και κάθε αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί από αυτές
 • κάθε συναλλαγής με ορισμένες ρωσικές κρατικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς — το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα του Κρεμλίνου
 • εξαγωγής τραπεζογραμματίων και πώλησης κινητών αξιών σε όλα τα επίσημα νομίσματα της ΕΕ
 • της αξιολόγησης της Ρωσίας και ρωσικών εταιρειών από ενωσιακούς οργανισμούς αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και της παροχής υπηρεσιών αξιολόγησης σε Ρώσους πελάτες
 • παροχής υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υψηλής αξίας στη Ρωσία καθώς και όλων των πορτοφολιών κρυπτοστοιχείων, ανεξάρτητα από το ποσό
 • παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, άμεσα ή έμμεσα, όπως η λογιστική, ο λογιστικός έλεγχος, ο υποχρεωτικός έλεγχος, η τήρηση λογιστικών βιβλίων και η παροχή φορολογικών συμβουλών, η παροχή συμβουλών ΤΠ, η παροχή νομικών συμβουλών, οι υπηρεσίες αρχιτεκτόνων και μηχανικών, η παροχή συμβουλών διαχείρισης, οι δημόσιες σχέσεις, η έρευνα αγοράς και οι δημοσκοπήσεις, οι τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις, η διαφήμιση και οι υπηρεσίες αξιολόγησης
 • παροχής συμβουλών σε εύπορους Ρώσους σχετικά με χρηματοοικονομικό σχεδιασμό και τα καταπιστεύματα, και την απαγόρευση της διατήρησης των υψηλών καταθέσεών τους σε τράπεζες της ΕΕ
 • σε Ρώσους υπηκόους να υπηρετούν σε διοικητικά όργανα των εταιρειών υποδομών ζωτικής σημασίας στα κράτη μέλη
 • συναλλαγών με τράπεζες και παρόχους κρυπτοστοιχείων, στη Ρωσία και σε τρίτες χώρες, που στηρίζουν την αμυντική βιομηχανική βάση της Ρωσίας 

Η ΕΕ έχει επιβάλει δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύσεις χρηματοδότησης σε ορισμένες ρωσικές τράπεζες και έχει δεσμεύσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας που κατέχει η ΕΕ