Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne
 • alt=""
  FEIT

  Driekwart van de Russische commerciële luchtvloot is gebouwd in de Europese Unie, de VS en Canada. Dat betekent dat Rusland zijn vloot niet volgens internationale standaarden kan onderhouden.

Sancties op de Russische vervoerssector

Om de capaciteit van de Russische industrie om belangrijke goederen te kopen te beperken en de weg-, lucht- en scheepvaartsector te ontwrichten, heeft de EU

 • een verbod uitgevaardigd op de uitvoer, verkoop, levering of overdracht van vliegtuigen, vliegtuigonderdelen en -uitrusting aan Rusland
 • een verbod uitgevaardigd op niet-geregelde vluchten indien een Russische persoon de herkomst of bestemming bepaalt (ongeacht de eigendom van en de zeggenschap over het vliegtuig)
 • een verbod uitgevaardigd op financiële of andere diensten in verband met reparatie en onderhoud daarvan
 • het EU-luchtruim gesloten voor alle Russische, in Rusland geregistreerde of door dat land gecontroleerde vliegtuigen, ook voor privéjets van oligarchen
 • beperkingen opgelegd op de uitvoer van goederen voor de zeescheepvaart en radiocommunicatietechnologie
 • een volledig verbod opgelegd op Russisch en Belarussisch vrachtvervoer over de weg in de EU (bepaalde uitzonderingen zullen van toepassing zijn op essentiële goederen, zoals landbouwproducten en levensmiddelen, humanitaire hulp en energie)
 • een volledig verbod op het vervoer van goederen naar de EU voor vrachtwagens met Russische aanhangwagens en opleggers. Hiermee wordt een einde gemaakt aan de omzeiling van het verbod voor Russische wegvervoerders om goederen naar de EU te vervoeren.
 • een verbod ingevoerd voor EU-bedrijven die voor 25 % of meer in handen zijn van Russische personen, om binnen de EU goederen over de weg te vervoeren of een EU-wegvervoeronderneming te worden
 • de toegang tot EU-havens ontzegd aan alle onder Russische vlag varende schepen (uitzonderingen gelden voor medische goederen, voedsel, energie en humanitaire doeleinden).
 • een verbod uitgevaardigd op de toegang tot havens voor vaartuigen die de Russische oorlog in Oekraïne ondersteunen en de verlening van diensten aan dergelijke vaartuigen. Hieronder vallen schepen die militaire uitrusting, gestolen Oekraïens graan of lng-componenten vervoeren, evenals de schepen van de Russische schaduwvloot die onder valse voorwendselen olie vervoeren
 • het Russische scheepsregister op EU-niveau geschrapt en een inreisverbod uitgevaardigd voor alle in dat register gecertificeerde schepen, ongeacht de vlag waaronder zij varen
 • een verbod uitgevaardigd op zeevervoersdiensten door alle exploitanten uit de EU voor de handel tussen Rusland en derde landen, tenzij die onder het olieprijsplafond vallen
 • de toegang tot financiële diensten voor Russische spoorwegen beperkt
 • sancties uitgevaardigd tegen verschillende personen die banden hebben met de vervoerssector, waaronder de Russische minister van Vervoer
 • een verbod op toegang tot EU-havens voor schepen die het invoerverbod voor Russische olie of het G7-prijsplafond schenden doordat zij bij schip-tot-schiptransfers betrokken zijn, of daarvan verdacht worden.
 • een verbod op toegang tot EU-havens voor vaartuigen indien een vaartuig de bevoegde autoriteit niet ten minste 48 uur van tevoren in kennis stelt van een transfer tussen schepen binnen de exclusieve economische zone van een lidstaat of binnen 12 zeemijl vanaf de basislijn van de kust van die lidstaat
 • een verbod op toegang tot EU-havens voor vaartuigen die hun navigatiesysteem manipuleren of uitschakelen bij het vervoer van Russische olie, waarvoor het invoerverbod voor olie of G7-prijsplafond geldt