Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Sancties tegen personen, bedrijven en organisaties

Feiten en cijfers

Meer dan 2100
Personen en entiteiten aan sancties onderworpen
24 miljard euro
aan bevroren particuliere activa in de EU

Aan wie worden sancties opgelegd?

De Europese Unie heeft meer dan 1900 personen en entiteiten aan sancties onderworpen. Het gaat daarbij om:

 • de Russische leiders 
 • hoge ambtenaren: 
 • militair personeel 
 • bevelhebbers van de Wagnergroep 
 • prominente zakenlieden en oligarchen 
 • pro-Kremlin- en anti-Oekraïense propagandisten 
 • personen en entiteiten die actief zijn in de Russische militaire en IT-sector
 • organisatoren van de recente illegale zogenaamde “verkiezingen” in de Oekraïense gebieden die Rusland tijdelijk heeft bezet
 • mensen die betrokken zijn bij de gedwongen “heropvoeding” van Oekraïense kinderen of de illegale deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland

Gesanctioneerde personen

 • alle rekeningen bij EU-banken bevroren
 • verbod om om het even waar in de EU te reizen
 • verbod om activa of middelen uit de EU aan deze personen te verstrekken

Gesanctioneerde bedrijven en organisaties

 • alle rekeningen bij EU-banken bevroren
 • verbod om direct of indirect activa of middelen aan hen te verstrekken.

Feiten en cijfers per 18 december 2023

“Freeze and Seize”-taskforce

De Commissie heeft een “Freeze and Seize”-taskforce opgericht, die de banden tussen vermogensbestanddelen van door de EU gesanctioneerde personen en criminele activiteiten gaat onderzoeken. Onderzoeken en vervolgingen vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten. Het doel van de taskforce is de coördinatie op operationeel niveau te versterken om te zorgen voor een doeltreffende handhaving van EU-sancties in alle lidstaten.

De taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de Commissie, contactpunten van elke lidstaat, Eurojust en Europol. De taskforce coördineert haar werkzaamheden met de “Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)”-taskforce, opgericht door de G7-landen, Australië en de Europese Unie.

Overheidsopdrachten en Europese financiering

 • Volledig verbod op de deelname van Russische onderdanen en entiteiten aan overheidsopdrachten in de EU.
 • Beperking van financiële en niet-financiële steun in het kader van programma’s van de EU, Euratom of EU-lidstaten aan Russische entiteiten die eigendom zijn of onder controle staan van de overheid. Er zullen geen nieuwe contracten of overeenkomsten met Russische overheidsinstanties of verwante entiteiten worden gesloten.

FEIT

De Commissie heeft de deelname van Russische overheidsinstanties of verwante entiteiten aan alle lopende subsidieovereenkomsten beëindigd en alle daarmee verband houdende betalingen in het kader van Horizon 2020, Euratom en Erasmus+ tot nader order opgeschort. 

Voor Horizon Europa (met uitzondering van de Europese Onderzoeksraad en de Europese Innovatieraad) komt geen enkele (publieke of private) juridische entiteit die gevestigd is in Rusland, Belarus of in niet door de Oekraïense regering gecontroleerde gebieden van Oekraïne, in aanmerking voor deelname. Als algemene afwijking kunnen in die gebieden gevestigde natuurlijke personen nog steeds deelnemen aan Marie Skłodowska-Curie-acties indien zij niet op de sanctielijst staan.

Media – sanctioneren van verspreiders van desinformatie

De Kremlingezinde desinformatiekanalen die onder zeggenschap van de Russische overheid staan, zijn essentiële instrumenten om de Russische agressie tegen Oekraïne te ondersteunen. Zij vormen een significante en rechtstreekse bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de EU. Daarom heeft de EU besloten sancties op te leggen aan de kanalen voor desinformatie en informatiemanipulatie van het Kremlin.

Een verbod geldt voor de uitzending en distributie van:

 • Sputnik en dochterondernemingen, waaronder Sputnik Arabic
 • Russia Today en dochterondernemingen, waaronder Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Rossiya RTR/RTR Planeta
 • Rossiya 24/Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir 
 • Rossiya 1
 • REN TV
 • Pervyi Kanal
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon
 • Voice of Europe
 • RIA Novosti
 • Izvestia
 • Rossiyskaya Gazeta

Alle licenties, machtigingen en distributieregelingen via kabel, satelliet, IPTV, platforms, websites en apps voor deze kanalen worden opgeschort. Dit geldt ook voor uitzendingen naar derde landen.

Het is ook verboden om reclame voor producten of diensten te maken via kanalen die aan sancties zijn onderworpen.

EUvsDisinfo: Desinformatie over Oekraïne