Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

L-UE żżomm magħquda mal-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren | українська | bir-Russu | русский

L-UE u s-sħab internazzjonali tagħha huma magħqudin biex jikkundannaw l-aggressjoni ta’ Putin fuq l-Ukrajna. Se nappoġġjaw lil dawk li qed ifittxu kenn u se ngħinu lil dawk li qed ifittxu mod sikur biex imorru lura lejn pajjiżhom. L-UE se tkompli toffri assistenza politika, finanzjarja u umanitarja b’saħħitha lill-Ukrajna u timponi sanzjonijiet ħarxa kontra r-Russja u dawk kompliċi fil-gwerra.

Spalla ma’ spalla mal-Ukrajna, f’kull stadju

Taħt il-lenti

Azzjonijiet tal-UE

Kronoloġija

 1. 11 ta' Ġunju 2024

  Il-Kummissjoni tipproponi li testendi l-protezzjoni temporanja għan-nies li qed jaħarbu mill-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna sa Marzu 2026

 2. 24 ta' April 2024

  Il-Kummissjoni tipprovdi lill-Ukrajna b’€1.5 biljun ta’ appoġġ addizzjonali taħt il-Faċilità għall-Ukrajna.

 3. 20 ta' Marzu 2024

  Il-Kummissjoni tipprovdi lill-Ukrajna bl-ewwel €4.5 biljun ta’ appoġġ taħt il-Faċilità għall-Ukrajna.

 4. 24 ta' Frar 2024

  Fi Kiev, il-President Ursula von der Leyen tgħaddi l-karozzi lill-forzi tas-sigurtà tal-Ukrajna biex tissaħħaħ l-istabbiltà u jissaħħu l-investigazzjonijiet dwar id-delitti tal-gwerra f’territorji ritornati wara l-okkupazzjoni

 5. 20 ta' Frar 2024

  Il-Kummissjoni tħabbar ammont inizjali ta’ €83 miljun f’għajnuna umanitarja biex tappoġġja lin-nies affettwati mill-gwerra tar-Russja kontra l-Ukrajna fl-2024

 6. 23 ta’ Frar 2024

  L-UE tadotta t-13-il pakkett ta’ sanzjonijiet ekonomiċi u individwali kontra r-Russja. 

 7. 1 ta' Frar 2024

  Il-mexxejja tal-UE jaqblu li jipprovdu lill-Ukrajna appoġġ regolari u prevedibbli permezz ta’ strument finanzjarju ddedikat ġdid. Il-Faċilità għall-Ukrajna se tagħmel disponibbli sa €50 biljun f’għotjiet u self sal-2027.

 8. 31 ta' Jannar 2024

  Il-Kummissjoni tipproponi li ġġedded is-sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni u tal-kwoti fuq l-esportazzjonijiet Ukreni lejn l-UE għal sena oħra.

 9. 20 ta' Diċembru 2023

  Il-Kummissjoni fetħet Uffiċċju ġdid ta’ Orizzont Ewropa fi Kiev.

 10. 18 ta' Diċembru 2023

  L-UE tadotta t-12-il pakkett ta’ sanzjonijiet ekonomiċi u individwali kontra r-Russja.

 11. 14 ta' Diċembru 2023

  il-mexxejja tal-UE jiddeċiedu li jiftħu -negozjati ta’ adeżjoni mal-Ukrajna.

 12. 14 ta' Diċembru 2023

  il-mexxejja tal-UE jiddeċiedu li jiftħu -negozjati ta’ adeżjoni mal-Ukrajna

 13. 24 ta' Novembru 2023

  Il-Kummissjoni tħallas €1.5 biljun oħra lill-Ukrajna. B’dan il-pagament, l-Ukrajna s’issa rċeviet €16.5 biljun mill-€18-il biljun ippjanati f’Assistenza Makrofinanzjarja + għall-2023.

 14. 8 ta' Novembru 2023

  Il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Kunsill jiftaħ in-negozjati mal-Ukrajna tal-adeżjoni mal-UE, bħala parti mill-Pakkett tat-Tkabbir 2023 tagħha.

 15. 22 ta' Settembru 2023

  Il-Kummissjoni tħallas €1.5 biljun oħra lill-Ukrajna. B’dan il-pagament, l-Ukrajna s’issa rċeviet €13.5 biljun din is-sena taħt l-Assistenza Makrofinanzjarja +.

 16. 19 ta' Settembru 2023

  Il-Kummissjoni tipproponi li testendi l-protezzjoni temporanja għan-nies li qed jaħarbu mill-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna sa Marzu 2025.

 17. 15 ta' Settembru 2023

  Wara l-iskadenza tal-miżuri restrittivi fuq l-esportazzjonijiet Ukreni ta’ qamħ u ta’ oġġetti tal-ikel oħra lejn l-UE, l-Ukrajna taqbel li tintroduċi miżuri biex tevita żieda qawwija mill-ġdid fl-importazzjonijiet tal-UE.

 18. 3 ta' Awissu 2023

  L-UE timponi aktar miżuri restrittivi mmirati lejn il-Belarussja.

 19. 23 ta' Ġunju 2023

  L-UE tadotta l-11-il pakkett ta’ sanzjonijiet ekonomiċi u individwali kontra r-Russja

 20. 22 ta' Ġunju 2023

  Il-Kummissjoni tħallas €1.5 biljun taħt il-pakkett tal-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)+ għall-Ukrajna. B’dan il-porzjon, diġà ġew żborżati €9 biljun mit-€18-il biljun ippjanati għall-2023.

 21. 14 ta' Ġunju 2023

  L-UE timmobilizza r-riżervi ta’ emerġenza u l-finanzjament biex tappoġġja r-rispons għall-kriżijiet għall-ksur tad-diga Nova Kakhovka.

 22. 6 ta' Ġunju 2023

  Il-Kummissjoni tkompli tintegra lill-Ukrajna fis-Suq Uniku tal-UE permezz tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għall-finanzjament tal-infrastruttura

 23. 23 ta' Mejju 2023

  Il-Kummissjoni tħallas €1.5 biljun oħra f’assistenza makrofinanzjarja lill-Ukrajna. B’dan il-porzjon, il-Kummissjoni s’issa żborżat €7.5 biljun minn pakkett ta’ appoġġ sa €18-il biljun għall-2023.

 24. 9 ta' Mejju 2023

  Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen iżżur lil Kiev u tħabbar il-11-il pakkett ta’ sanzjonijiet kontra r-Russja.

 25. 5 ta' Mejju 2023

  Il-Kunsill tal-UE jaqbel dwar appoġġ ta’ €1 biljun taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi.

 26. 25 ta' April 2023

  Il-Kummissjoni tħallas €1.5 biljun oħra f’assistenza makrofinanzjarja lill-Ukrajna

 27. 20 ta' April 2023

  L-Ukrajna tingħaqad mal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili - il-qafas Ewropew ta’ solidarjetà li jgħin lill-pajjiżi li jinsabu f’diffikultà minħabba diżastru

 28. 13 ta' April 2023

  Il-Kunsill jadotta miżura ta’ assistenza b’valur ta’ biljun euro taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi (EPF) biex tappoġġja l-Forzi Armati Ukreni. Din il-miżura ġġib il-kontribuzzjoni totali tal-UE għall-Ukrajna taħt l-EPF għal €4.6 biljun.

 29. 21 ta' Marzu 2023

  Il-Kummissjoni tiżborża €1.5 biljun oħra f’assistenza makrofinanzjarja lill-Ukrajna

 30. 20 ta' Marzu 2023

  L-Istati Membri tal-UE jaqblu li jħaffu t-twassil u l-akkwist konġunt ta’ munizzjon għall-Ukrajna

 31. 16 ta' Marzu 2023

  il-Bauhaus Ewropea l-Ġdida: jitnieda l-programm ta’ bini tal-kapaċitajiet biex tinbeda r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

 32. 8 ta' Marzu 2023

  Il-Kummissjoni timmarka sena ta’ protezzjoni temporanja għan-nies li qed jaħarbu mill-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna

 33. 4 ta' Marzu 2023

  Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen tilqa’ t-twaqqif taċ-Ċentru Internazzjonali għall-Prosekuzzjoni ta’ Reati ta’ Aggressjoni kontra l-Ukrajna

 34. 3 ta' Marzu 2023

  Bħala parti minn proġett konġunt mal-Kummissjoni Ewropea, il-kumpanija tal-enerġija Enel timpenja ruħha li tagħti 5,700 pannell fotovoltajku solari lill-Ukrajna. Din l-inizjattiva hi parti minn sforz usa’ tal-UE biex jiġu żgurati soluzzjonijiet mhux kollegati mal-grilja li jipprovdu l-elettriku lil binjiet ċivili pubbliċi ewlenin fl-Ukrajna.

 35. 25 ta' Frar 2023

  L-UE tilħaq qbil dwar l-għaxar pakkett ta’ sanzjonijiet kontra r-Russja

 36. 24 ta' Frar 2023

  Sena ta’ reżistenza Ukrena: Il-President von der Leyen tenfasizza l-impenn sod u s-solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna u l-poplu tagħha

 37. 23 ta' Frar 2023

  Il-Kummissjoni tipproponi li ġġedded is-sospensjoni tad-dazji tal-importazzjoni, tal-kwoti u tal-miżuri ta’ difiża kummerċjali fuq l-esportazzjonijiet Ukreni lejn l-UE għal sena oħra

 38. 3 ta' Frar 2023

  Is-Summit bejn l-UE u l-Ukrajna jsir fi Kiev

 39. 2 ta' Frar 2023

  Il-Kulleġġ tal-Kummissarji jivvjaġġa lejn Kiev biex jagħti spinta lill-appoġġ tal-UE u lill-kooperazzjoni settorjali mal-Ukrajna

 40. 26 ta' Jannar 2023

  L-UE tniedi pjattaforma tad-donaturi biex tiffaċilita l-irkupru tal-Ukrajna

 41. 17 ta' Jannar 2023

  Il-Kummissjoni żborżat l-ewwel pagament parzjali ta’ €3 biljun lill-Ukrajna minn ammont ta’ sa €18-il biljun tal-pakkett tal-Assistenza Makrofinanzjarja +

 42. 13 ta' Diċembru 2022

  Fil-Konferenza “Spalla’ ma’ spalla’ mal-poplu Ukren” f’Pariġi, il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ħabbret konsenja ġdida tal-UE ta’ ġeneraturi tal-enerġija, l-istabbiliment ta’ ċentru tas-saħħa u tal-enerġija tar-rescEU fil-Polonja u d-donazzjonijiet ta’ bozoz li jiffrankaw l-enerġija.

 43. 7 ta' Diċembru 2022

  Il-Kummissjoni tħabbar id-9 pakkett ta’ sanzjonijiet kontra r-Russja

   

 44. 30 ta' Novembru 2022

  Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tipproponi li titwaqqaf qorti speċjalizzata biex tinvestiga u tipproċessa d-delitt ta’ aggressjoni tar-Russja. Hija tħabbar ukoll ftehim internazzjonali mas-sħab tal-UE biex jiġi żgurat li r-Russja tħallas kumpens sħiħ għad-danni kkawżati lill-Ukrajna

 45. 26 ta' Novembru 2022

  Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen tipparteċipa fis-summit “Grain from Ukraine” (Ċereali mill-Ukrajna)” u tħabbar l-appoġġ tal-Kummissjoni għat-trasport ta’ 40,000 tunnellata ta’ ċereali lejn il-pajjiżi l-aktar affettwati mill-kriżi globali tal-ikel

   

 46. 22 ta' Novembru 2022

  Il-Kummissjoni tiżborża €2.5 biljun oħra f’assistenza makrofinanzjarja eċċezzjonali

 47. 20 ta' Novembru 2022

  Il-Kummissjoni tniedi kampanja ta’ solidarjetà tal-UE “Xarabanks tal-iskola għall-Ukrajna”

 48. 11 ta' Novembru 2022

  Il-Kummissjoni Ewropea u s-sħab jimmobilizzaw €1 biljun għall-Korsiji ta’ Solidarjetà biex iżidu s-sigurtà tal-ikel globali u jipprovdu għajnuna vitali għall-ekonomija tal-Ukrajna

 49. 9 ta' Novembru 2022

  Il-Kummissjoni tipproponi pakkett ta’ appoġġ stabbli u prevedibbli għall-Ukrajna għall-2023 sa €18-il biljun

 50. 25 ta' Ottubru 2022

  Il-Kummissjoni Ewropea u l-Ġermanja, bħala l-Presidenza tal-G7, ospitaw b’mod konġunt f’Berlin il-Konferenza Internazzjonali tal-Esperti dwar l-Irkupru, ir-Rikostruzzjoni u l-Modernizzazzjoni tal-Ukrajna

 51. 18 ta' Ottubru 2022

  Il-Kummissjoni tiżborża €2 biljun aktar f’assistenza makrofinanzjarja eċċezzjonali lill-Ukrajna

 52. 17 ta' Ottubru 2022

  Il-Kunsill adotta miżuri ta’ assistenza addizzjonali taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi (EPF) biex jappoġġja aktar il-kapaċitajiet u r-reżiljenza tal-Forzi Armati Ukreni. B'hekk il-kontribuzzjoni totali tal-UE taħt l-EPF għall-Ukrajna issa tammonta għal €3.1 biljun

 53. 17 ta' Ottubru 2022

  Il-Kunsill qabel li jistabbilixxi Missjoni ta’ Assistenza Militari b’appoġġ għall-Ukrajna (EUMAM Ukraine). L-għan tal-missjoni huwa li tikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità militari tal-Forzi Armati tal-Ukrajna biex iwettqu operazzjonijiet militari b’mod effettiv, sabiex l-Ukrajna tkun tista’ tiddefendi l-integrità territorjali tagħha fi ħdan il-fruntieri tagħha rikonoxxuti internazzjonalment, teżerċita b’mod effettiv is-sovranità tagħha u tipproteġi liċ-ċivili.

 54. 6 ta' Ottubru 2022

  L-UE taqbel dwar it-tmien pakkett ta’ sanzjonijiet kontra r-Russja

 55. 7 ta' Settembru 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet €5 biljun oħra f’self ta’ assistenza makrofinanzjarja (AMF) lill-Ukrajna bħala t-tieni parti tal-pakkett eċċezzjonali tal-AMF sa €9 biljun imħabbar f’Mejju 2022.

 56. 6 ta' Settembru 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet li tissospendi għalkollox il-Ftehim tal-UE għall-Faċilitazzjoni tal-Viża mar-Russja. Dan hu b’reazzjoni għal riskji u theddid akbar għall-interessi tas-sigurtà tal-UE u għas-sigurtà nazzjonali tal-Istati Membri tagħha bħala riżultat tal-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna.

 57. 1 ta' Settembru 2022

  L-UE tiftaħ ċentru ta’ evakwazzjonijiet mediċi fil-Polonja biex tiffaċilita t-trasferimenti ta’ pazjenti Ukreni. Iċ-Ċentru se joffri spazju sikur għall-pazjenti li jaslu mill-Ukrajna qabel ma jitilqu biex jirċievu trattament fi sptar f’pajjiż Ewropew ieħor.

 58. 22 ta' Lulju 2022

  Il-Kunsill adotta żewġ miżuri ta’ assistenza taħt il-Faċilità Ewropea għall-Paċi (EPF) bl-għan li jiżdied l-appoġġ tal-UE għall-kapaċitajiet u r-reżiljenza tal-Forzi Armati Ukreni biex jiddefendu l-integrità territorjali u s-sovranità tal-pajjiż, u jipproteġu l-popolazzjoni ċivili kontra l-aggressjoni militari Russa li għaddejja bħalissa. Il-kontribuzzjoni tal-UE taħt l-EPF għall-Ukrajna issa tammonta għal €2.5 biljun.

  Il-Kunsill iddeċieda li jimponi miżuri restrittivi fuq 54 individwu u 10 entitajiet addizzjonali b’rispons għall-aggressjoni militari mhux ġustifikata u mhux provokata li għaddejja bħalissa kontra l-Ukrajna.

 59. 15 ta' Lulju 2022

  Il-Kummissjoni u l-Gvern Ukren iffirmaw ftehim li jassoċja lill-Ukrajna mal-programm l-UE għas-Saħħa. Dan il-ftehim se jiftaħ l-aċċess għall-Ukrajna għall-finanzjament tal-UE fil-qasam tas-saħħa u se jippermetti lis-sistema tas-saħħa tal-Ukrajna twieġeb għall-ħtiġijiet immedjati u jikkontribwixxi għall-irkupru fit-tul.

  Il-Kummissjoni adottat proposta għal pakkett ġdid ta’ miżuri biex tinżamm u tissaħħaħ l-effettività tas-sitt pakketti ta’ sanzjonijiet tal-UE b’firxa wiesgħa u bla preċedent kontra r-Russja. Il-pakkett il-ġdid se jintroduċi projbizzjoni ġdida fuq l-importazzjoni tad-deheb Russu, filwaqt li jsaħħaħ l-użu doppju u l-kontrolli tal-esportazzjoni tat-teknoloġija avvanzata. Il-Kunsill approva dawn il-miżuri fil-21 ta’ Lulju. 

 60. 1 ta' Lulju 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet operazzjoni ġdida ta’ assistenza makrofinanzjarja (AMF) b’valur ta’ €1 biljun għall-Ukrajna bħala l-ewwel parti tal-pakkett eċċezzjonali ta’ assistenza makrofinanzjarja sa €9 biljun imħabbar fil-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-18 ta’ Mejju 2022 u approvat mill-Kunsill Ewropew fil-laqgħa tat-23-24 ta’ Ġunju 2022. Il-fondi ġew żborżati lill-Ukrajna fil-bidu ta’ Awwissu.

  Il-Kummissjoni adottat deċiżjoni li tippermetti lill-Istati Membri jeżentaw temporanjament id-dazji doganali u l-VAT fuq l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ikel, kutri, tined, ġeneraturi elettriċi u tagħmir ieħor li jsalva l-ħajja ddestinat għall-Ukreni affettwati mill-gwerra. Din il-miżura, li ntalbet mill-Istati Membri, se tapplika b’mod retroattiv mill-24 ta’ Frar 2022 u se tibqa’ fis-seħħ sal-31 ta’ Diċembru 2022.

 61. 28 ta' Ġunju 2022

  In-Network Ewropew għall-Operaturi tas-Sistemi ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku għadhom kemm ħabbru li l-kummerċ tal-elettriku bejn l-Ukrajna u l-UE se jibda fit-30 ta’ Ġunju. Dan l-iżvilupp isegwi s-sinkronizzazzjoni ta’ emerġenza b’suċċess tal-grilji Ukreni u tal-Moldova mal-Grilja Kontinentali Ewropea f’Marzu. Dan hu l-pass li jmiss fl-integrazzjoni tas-sistemi tal-enerġija ta’ dawn iż-żewġ pajjiżi mal-Ewropa.

 62. 27 ta' Ġunju 2022

  Wara talba mill-Ukrajna għal tagħmir mediku, tagħmir protettiv u tagħmir speċjalizzat għal riskji għas-saħħa pubblika bħal theddid kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari, il-Kummissjoni mmobilizzat ir-riżervi ta’ emerġenza ġodda tagħha rescEU.

 63. 23 ta' Ġunju 2022

  L-UE tat status ta’ kandidat lill-Ukrajna u lill-Moldova

 64. 17 ta' Ġunju 2022

  Il-Kummissjoni ppreżentat l-Opinjoni tagħha dwar l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-UE u rrakkomandat lill-Kunsill li l-pajjiż għandu jingħata status ta’ kandidat bil-fehim li jittieħdu passi f’numru ta’ oqsma.

 65. 14 ta' Ġunju 2022

  Il-Kummissjoni ppreżentat gwida lill-pajjiżi tal-UE dwar kif jintegraw persuni li jaslu mill-Ukrajna fis-suq tax-xogħol u jappoġġjaw l-aċċess tagħhom għat-taħriġ u t-tagħlim għall-adulti. Il-gwida fiha wkoll diversi eżempji konkreti ta’ proġetti ffinanzjati mill-UE li jappoġġjaw l-integrazzjoni fis-suq tax-xogħol.

 66. 11 ta' Ġunju 2022

  Il-President von der Leyen tiltaqa’ mal-President Zelenskyy f'Kiev u torganizza diskussjonijiet bi tħejjija għall-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tal-Ukrajna għas-sħubija fl-UE. 

 67. 9 ta' Ġunju 2022

  L-UE ħabbret €205 miljun addizzjonali f’assistenza umanitarja għall-Ukrajna. Dan iġib il-finanzjament totali tal-għajnuna umanitarja tal-UE u l-valur tal-assistenza in natura għal aktar minn €700 miljun b’reazzjoni għall-invażjoni illegali tal-Ukrajna mir-Russja, li minnhom €13-il miljun huma ddedikati għal proġetti fil-viċinat tal-Moldova.

 68. 9 ta' Ġunju 2022

  L-UE tipprovdi €20 miljun f’għajnuna lin-negozji ġodda Ukreni permezz tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.

 69. 31 ta' Mejju 2022

  Il-Kummissjoni nediet pjattaforma tal-UE għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-benefiċjarji ta’ protezzjoni temporanja u protezzjoni adegwata. Il-pjattaforma se tippermetti lill-pajjiżi tal-UE jiskambjaw informazzjoni dwar persuni rreġistrati f’ħin reali sabiex l-individwi li jaħarbu mill-Ukrajna jkunu jistgħu jibbenefikaw b’mod effettiv mid-drittijiet tagħhom fl-Istati Membri kollha, filwaqt li jindirizzaw każijiet ta’ reġistrazzjonijiet doppji jew multipli u jillimitaw l-abbuż possibbli.  

 70. 30 ta' Mejju 2022

  Huma u jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew speċjali, il-mexxejja tal-UE qablu dwar is-sitt pakkett ta’ sanzjonijiet kontra r-Russja. 

 71. 25 ta' Mejju 2022

  Biex tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-miżuri restrittivi tal-UE, il-Kummissjoni pproponiet li jiżdied il-ksur tal-miżuri restrittivi tal-UE mal-lista ta’ reati tal-UE u li jissaħħu r-regoli dwar l-irkupru u l-konfiska tal-assi. Hu ta’ importanza kbira li l-miżuri restrittivi tal-UE jiġu implimentati bis-sħiħ u li l-ksur ta’ dawk il-miżuri ma jitħallewx jagħtu l-frott. Dawn il-proposti għandhom l-għan li jiżguraw li l-assi tal-individwi u l-entitajiet li jiksru l-miżuri restrittivi jkunu jistgħu jiġu kkonfiskati b’mod effettiv fil-futur.

 72. 20 ta' Mejju 2022

  Il-Kummissjoni żborżat €600 miljun f’Assistenza Makrofinanzjarja ta’ emerġenza biex tindirizza l-ħtiġijiet finanzjarji akuti tal-Ukrajna, biex b’hekk tiżgura li tkun tista’ tkompli topera servizzi essenzjali u tindirizza l-ħtiġijiet bażiċi ta’ kuljum. Dan l-iżborż hu l-aħħar porzjon tal-pakkett ta’ għajnuna finanzjarja ta’ €1.2 biljun li l-Kummissjoni ħabbret fl-aħħar ta’ Jannar 2022. 

 73. 18 ta' Mejju 2022

  Il-Kummissjoni stabbilixxiet pjanijiet għar-rispons immedjat tal-UE biex tindirizza d-diskrepanza fil-finanzjament tal-Ukrajna, filwaqt li ħabbret sa €9 biljun ta’ assistenza makrofinanzjarja ġdida għall-2022, kif ukoll il-qafas ta’ rikostruzzjoni fit-tul

 74. 16 ta' Mejju 2022

  Il-Kummissjoni nediet helpline telefonika ddedikata bl-Ukren u bir-Russu biex tipprovdi informazzjoni u tassisti lil dawk li qed jaħarbu mill-invażjoni Russa tal-Ukrajna.

 75. 12 ta' Mejju 2022

  Permezz tal-Komunikazzjoni, il-Kummissjoni tippreżenta pjan ta’ azzjoni biex tistabbilixxi “Korsiji ta’ Solidarjetà” bl-għan li tiżgura li l-Ukrajna tkun tista’ tesporta ċ-ċereali, iżda wkoll li tkun tista’ timporta l-prodotti li teħtieġ, minn għajnuna umanitarja sa għalf tal-annimali u fertilizzanti.

 76. 5 ta' Mejju 2022

  Il-Kummissjoni ħabbret pakkett ġdid ta’ għajnuna ta’ €200 miljun biex tappoġġja lill-persuni spostati fl-Ukrajna, fil-kuntest tal-Konferenza Internazzjonali tad-Donaturi li tlaqqgħet b’mod konġunt mill-Polonja u l-Iżvezja.

 77. 29 ta' April 2022

  Il-Kummissjoni ħallset aktar minn €3.5 biljun f’pagamenti bil-quddiem lill-Istati Membri biex tgħinhom jimmaniġġjaw il-wasla ta’ persuni li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna fit-territorju tagħhom. Il-pagamenti għal REACT-EU saru taħt l-Azzjoni ta' Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa tal-UE.

 78. 27 ta' April 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet li tissospendi għal sena d-dazji tal-importazzjoni fuq l-esportazzjonijiet Ukreni kollha lejn l-UE. Il-proposta tara wkoll is-sospensjoni għal sena tal-miżuri antidumping u ta’ salvagwardja kollha tal-UE fis-seħħ fuq l-esportazzjonijiet tal-azzar tal-Ukrajna. Dan il-pass estensiv huwa mfassal biex jgħin jagħti spinta lill-esportazzjonijiet tal-Ukrajna lejn l-UE u jtaffi s-sitwazzjoni diffiċli tal-produtturi u l-esportaturi Ukreni.

 79. 17 ta' April 2022

  L-UE allokat €50 miljun oħra f’finanzjament umanitarju biex tappoġġja lin-nies affettwati mill-gwerra tar-Russja fuq l-Ukrajna, inklużi €45 miljun għal proġetti umanitarji fl-Ukrajna u €5 miljun għall-Moldova. Dan iġib il-finanzjament totali tal-għajnuna umanitarja tal-UE b’reazzjoni għall-gwerra għal €143 miljun. Dan il-finanzjament huwa parti mill-pakkett ta’ appoġġ ta’ €1 biljun imwiegħed mill-Kummissjoni Ewropea fl-avveniment “Solidarjetà mal-Ukrajna”.

 80. 9 ta' April 2022

  L-avveniment u l-kampanja globali ta’ wegħdiet ta’ donazzjonijiet “Solidarjetà mal-Ukrajna” ġabru €9.1 biljun għal persuni li qed jaħarbu mill-invażjoni Russa, fl-Ukrajna u barra mill-pajjiż, inklużi €1 biljun mill-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp ħabbar self addizzjonali ta’ €1 biljun biex ikopri l-ħtiġijiet tal-persuni spostati minħabba l-invażjoni.

 81. 8 ta' April 2022

  L-UE qablet fuq il-ħames pakkett ta’ miżuri restrittivi kontra r-Russja b’reazzjoni għall-aggressjoni brutali tagħha kontra l-Ukrajna u l-poplu tagħha. Flimkien mal-erba’ pakketti preċedenti, dawn is-sanzjonijiet se jkomplu jikkontribwixxu biex tiżdied il-pressjoni ekonomika fuq il-Kremlin u biex tiddgħajjef il-kapaċità tiegħu li jiffinanzja l-invażjoni tal-Ukrajna. Dawn il-miżuri huma usa’ u aktar severi, u saħansitra jkomplu jdgħajfu sew l-ekonomija Russa. Dawn ġew ikkoordinati ma’ sħab internazzjonali.

 82. 8 ta' April 2022

  L-operaturi tat-telekomunikazzjoni bbażati fl-UE u fl-Ukrajna ffirmaw dikjarazzjoni konġunta dwar l-isforzi koordinati tagħhom biex jiżguraw u jistabbilizzaw roaming u telefonati internazzjonali affordabbli jew mingħajr ħlas bejn l-UE u l-Ukrajna. Id-dikjarazzjoni konġunta għandha l-għan li tistabbilixxi qafas aktar stabbli biex jgħin lill-Ukreni spostati fl-Ewropa kollha biex jibqgħu f’kuntatt mal-familja u l-ħbieb lura f’pajjiżhom.

 83. 6 ta' April 2022

  Il-Kummissjoni ppubblikat rakkomandazzjoni dwar ir-rikonoxximent tal-kwalifiki akkademiċi u professjonali għan-nies li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja. Din se tipprovdi gwida u pariri prattiċi lill-Istati Membri biex tiżgura proċess ta’ rikonoxximent rapidu, ġust u flessibbli.

 84. 5 ta' April 2022

  Il-President tal-Kummissjoni, Ursula von der Leyen, ħabbret il-ħames ċiklu ta’ sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja. Miżuri restrittivi ġodda usa’ u eħrex se jimmiraw lejn sitt pilastri, li se jaffettwaw ħażin lill-ekonomija Russa u jsostnu l-pressjoni fuq il-Gvern Russu.

 85. 4 ta' April 2022

  L-UE waqqfet Skwadra ta’ Investigazzjoni Konġunta mal-Ukrajna biex tiġbor evidenza u tinvestiga delitti tal-gwerra u delitti kontra l-umanità. L-UE hija lesta li ssaħħaħ dan l-isforz billi tibgħat timijiet ta’ investigazzjoni fuq il-post biex jappoġġjaw lis-Servizzi ta’ Prosekuzzjoni Ukreni. 

 86. 1 ta' April 2022

  Il-Kummissjoni adottat proposta dwar il-konverżjoni tal-karti tal-flus tal-hryvnia fil-munita tal-Istati Membri ospitanti minn persuni li jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna. Hija għandha l-għan li tippromwovi approċċ ikkoordinat biex toffri lil dawk li qed jaħarbu mill-Ukrajna l-istess kundizzjonijiet għall-konverżjoni tal-karti tal-flus tal-hryvnia tagħhom f’munita lokali indipendentement mill-Istat Membru li jospitahom.

 87. 28 ta' Marzu 2022

  Fil-Kunsill straordinarju tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni, il-Viċi President għall-Promozzjoni tal-Istil ta' Ħajja Ewropew Tagħna, Margaritis Schinas u l-Kummissarju għall-Affarijiet Interni, Ylva Johansson, f’koordinazzjoni mal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill irrappreżentata mill-Ministru Gérald Darmanin, ippreżentaw Pjan ta’ 10 punti għal koordinazzjoni Ewropea aktar b’saħħitha dwar l-akkoljenza ta’ persuni li qed jaħarbu mill-gwerra kontra l-Ukrajna.

 88. 25 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni Ewropea u l-Gvern tal-Kanada ħabbru t-tnedija ta’ kampanja globali biex jinġabru fondi b’riżq in-nies li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna, fi sħubija mal-organizzazzjoni internazzjonali ta’ promozzjoni Global Citizen.

 89. 23 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni ddeskriviet l-azzjonijiet li qed jittieħdu b’appoġġ għall-Istati Membri biex jissodisfaw il-ħtiġijiet ta’ dawk li qed jaħarbu mill-gwerra kontra l-Ukrajna. Lil hinn mill-appoġġ immedjat ipprovdut f’termini ta’ assistenza fil-fruntiera, l-akkoljenza u l-protezzjoni ċivili, l-UE ħadet passi ulterjuri biex tgħin lill-Istati Membri jiżguraw li l-benefiċjarji jkunu jistgħu jaċċessaw b’mod effettiv id-dritt tagħhom għall-edukazzjoni, il-kura tas-saħħa, l-akkomodazzjoni u x-xogħol.  

 90. 22 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni nediet il-portal “Żona Ewropea tar-Riċerka għall-Ukrajna”, punt uniku ta’ servizz għall-informazzjoni u s-servizzi ta’ appoġġ għar-riċerkaturi bbażati fl-Ukrajna u r-riċerkaturi li qed jaħarbu mill-Ukrajna.

 91. 17 ta' Marzu 2022

  It-Task Force tal-Kummissjoni “Iffriżar u Qbid”, stabbilita biex tiżgura koordinazzjoni fil-livell tal-UE biex timplimenta sanzjonijiet kontra l-oligarki Russi u Belarussi elenkati, żiedet l-azzjoni tagħha fil-livell internazzjonali.  Se taħdem flimkien mat-Task Force “Eliti, Prokuri, u Oligarki Russi (REPO)” li għadha kif ġiet stabbilita, li taħtha l-UE topera flimkien mal-pajjiżi tal-G7, kif ukoll l-Awstralja.

 92. 15 ta' Marzu 2022

  B’segwitu għal-laqgħa informali tal-kapijiet ta’ Stat u ta’ Gvern tal-UE fl-10-11 ta’ Marzu, il-Kunsill iddeċieda li jimponi r-raba’ pakkett ta’ sanzjonijiet ekonomiċi u individwali fir-rigward tal-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna. Dawn is-sanzjonijiet se jkomplu jikkontribwixxu biex tiżdied il-pressjoni ekonomika fuq il-Kremlin u biex tiġi mfixkla l-kapaċità tiegħu li jiffinanzja l-invażjoni tal-Ukrajna.

 93. 11 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni żborżat €300 miljun f’Assistenza Makrofinanzjarja ta’ emerġenza lill-Ukrajna. Din hi l-parti inizjali tal-ewwel pagament parzjali ta’ €600 miljun taħt il-programm il-ġdid ta’ AMF ta’ emerġenza tal-Ukrajna ta’ €1.2 biljun. Il-programm jirrappreżenta dimostrazzjoni konkreta tal-appoġġ sod tal-UE għall-Ukrajna.

 94. 9 ta' Marzu 2022

  Il-Kunsill iddeċieda li jimponi aktar sanzjonijiet immirati fid-dawl tas-sitwazzjoni fl-Ukrajna u b’reazzjoni għall-involviment tal-Belarussja fl-aggressjoni. Dawn jinkludu miżuri restrittivi fuq 160 individwu addizzjonali. Flimkien mal-miżuri settorjali mmirati lejn il-Belarussja u r-Russja adottati wkoll mill-Kunsill, dawn il-listi ġodda jagħlqu l-lakuni u jikkonsolidaw il-miżuri eżistenti kif miftiehem mill-UE biex twieġeb għall-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna.

 95. 8 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni ddeskriviet l-appoġġ tal-UE sostanzjali ħafna għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna, kif ukoll il-pajjiżi tal-UE li jirċevuhom. Is-solidarjetà Ewropea fl-azzjoni qed tgħin lin-nies permezz ta’ għajnuna umanitarja diretta, assistenza ta’ emerġenza għall-protezzjoni ċivili, appoġġ fil-fruntiera, kif ukoll status legali ċar li jippermetti lil dawk li qed jaħarbu mill-gwerra jirċievu protezzjoni immedjata fl-UE.

 96. 8 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni adottat proposta għal Azzjoni ta’ Koeżjoni għar-Refuġjati fl-Ewropa li tippermetti lill-Istati Membri u lir-reġjuni jipprovdu appoġġ ta’ emerġenza lill-persuni li qed jaħarbu mill-invażjoni tal-Ukrajna mir-Russja.

 97. 4 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni ssospendiet il-kooperazzjoni mal-entitajiet Russi fir-riċerka, ix-xjenza u l-innovazzjoni. Skont il-programm Orizzont Ewropa, il-Kummissjoni mhix se tikkonkludi kuntratti ġodda u l-anqas ftehmiet ġodda mal-organizzazzjonijiet Russi. Bl-istess mod, il-Kummissjoni ssospendiet il-kooperazzjoni mar-Russja u mal-alleata tagħha il-Belarussja fil-programmi ta’ kooperazzjoni transfruntiera tal-Istrument Ewropew ta’ Viċinat kif ukoll fil-programm Interreg tar-reġjun tal-Baħar Baltiku.

 98. 2 ta' Marzu 2022

  Wara t-tħabbira mill-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen, il-Kunsill tal-UE ddeċieda li jissospendi d-distribuzzjoni ta’ mezzi ta’ diżinformazzjoni tal-Istat Russu, Russia Today u Sputnik, fl-UE kollha. Is-sanzjonijiet ikopru l-mezzi kollha ta’ trażmissjoni u distribuzzjoni, bħat-TV bil-cable, is-satellita, l-IPTV, il-pjattaformi, is-siti web u l-apps. Il-liċenzji, l-awtorizzazzjonijiet u l-arranġamenti ta’ distribuzzjoni rilevanti kollha huma sospiżi. Dawn il-miżuri qed ikopru l-Istati Membri kollha tal-UE u huma applikabbli direttament u minnufih.

 99. 2 ta' Marzu 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet li tattiva d-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja biex toffri assistenza rapida u effettiva lin-nies li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna. Skont din il-proposta, dawk li qed jaħarbu mill-gwerra se jingħataw protezzjoni temporanja fl-UE, li jfisser li se jingħataw permess ta’ residenza, u se jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u għas-suq tax-xogħol.

 100. 2 ta' Marzu 2022

  L-UE qablet li teskludi banek ewlenin Russi mis-sistema SWIFT, is-sistema dominanti dinjija ta’ messaġġi finanzjarji. Din il-miżura se twaqqaf lil dawn il-banek milli jwettqu t-tranżazzjonijiet finanzjarji tagħhom madwar id-dinja b’mod rapidu u effiċjenti. Id-deċiżjoni tal-lum ġiet ikkoordinata mill-qrib mas-sħab internazzjonali tal-UE, bħall-Istati Uniti u r-Renju Unit.

 101. 28 ta' Frar 2022

  Il-Kummissjoni ħabbret €90 miljun addizzjonali għal programmi ta’ għajnuna ta’ emerġenza biex tgħin liċ-ċivili milqutin mill-gwerra fl-Ukrajna, bħala parti minn appell urġenti ta’ għajnuna min-Nazzjonijiet Uniti. Il-finanzjament se jgħin lin-nies fl-Ukrajna u fil-Moldova.

  Il-Kummissjoni qed tikkoordina wkoll it-twassil ta’ assistenza materjali permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili lill-Ukrajna, attwalment b’offerti minn 20 Stat Membru, li jinkludi 8 miljun oġġett essenzjali ta’ kura medika u appoġġ għall-protezzjoni ċivili.

  Il-Moldova attivat il-mekkaniżmu biex tappoġġja lill-Ukreni li jaslu f’pajjiżhom. L-Awstrija, Franza u n-Netherlands diġà offrew appoġġ ta’ emerġenza bħal oġġetti ta’ kenn u assistenza medika lill-Moldova.

 102. 27 ta' Frar 2022

  Il-Kummissjoni pproponiet miżuri ta’ appoġġ addizzjonali għall-Ukrajna u sanzjonijiet kontra r-Russja, inklużi:

  • il-finanzjament tax-xiri u l-kunsinna ta’ armi u tagħmir ieħor lill-Ukrajna
  • l-għeluq tal-ispazju tal-ajru tal-UE għall-inġenji tal-ajru kollha li huma proprjetà tar-Russja, irreġistrati mir-Russja jew ikkontrollati mir-Russja [fis-seħħ mit-28 ta’ Frar]
  • il-projbizzjoni tal-UE tal-mezzi tax-xandir tal-istat, Russia Today u Sputnik, fl-UE kif ukoll is-sussidjarji tagħhom [fis-seħħ mit-2 ta’ Marzu]

  Il-Kummissjoni pproponiet ukoll pakkett ġdid kontra r-reġim ta’ Lukashenko fil-Belarussja, li jimmira lejn l-aktar setturi importanti tal-pajjiż, jirrestrinġi l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti b’użu doppju u jissanzjona lil dawk il-Belarussi li jgħinu l-isforz tal-gwerra Russu.

 103. 26 ta' Frar 2022

  F’koordinazzjoni ma’ Franza, il-Ġermanja, l-Italja, il-Kanada, ir-Renju Unit u l-Istati Uniti, il-Kummissjoni pproponiet sett ġdid ta’ miżuri b’reazzjoni għall-aggressjoni tar-Russja fuq l-Ukrajna. Dawn il-miżuri għandhom l-għan:

  • li jiġu esklużi banek Russi importanti mis-sistema SWIFT
  • li jipprojbixxu t-tranżazzjonijiet tal-bank ċentrali tar-Russja u jiffriżaw l-assi kollha tiegħu [[fis-seħħ mit-28 ta’ Frar]]
  • li jimmiraw l-assi tal-oligarki Russi [fis-seħħ mit-28 ta’ Frar]
 104. 25 ta' Frar 2022

  B’segwitu għall-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-24 ta’ Frar, il-Kunsill adotta pakkett ta’ miżuri individwali u ekonomiċi li jistrieħu fuq ħames pilastri:

  • is-sanzjonijiet tas-settur finanzjarju li se jnaqqsu l-aċċess tar-Russja għas-swieq kapitali l-aktar importanti, immirati lejn 70% tas-suq bankarju Russu, iżda wkoll kumpaniji ewlenin tal-Istat, inkluż il-qasam tad-difiża
  • is-sanzjonijiet fis-settur tal-enerġija li se jipprojbixxu l-bejgħ, il-forniment, it-trasferiment jew l-esportazzjoni lejn ir-Russja ta’ prodotti u teknoloġiji speċifiċi fir-raffinar taż-żejt, u se jintroduċu restrizzjonijiet fuq il-forniment ta’ servizzi relatati
  • is-sanzjonijiet fis-settur tat-trasport li se jipprojbixxu l-bejgħ kollu tal-inġenji tal-ajru, l-ispare parts u t-tagħmir lil-linji tal-ajru Russi. Dan se jiddegrada s-settur ewlieni tal-ekonomija tar-Russja u l-konnettività tal-pajjiż.
  • is-sanzjonijiet fis-settur tat-teknoloġija li jimponu aktar restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet ta’ oġġetti u teknoloġija b’użu doppju, kif ukoll ir-restrizzjonijiet fuq l-esportazzjonijiet ta’ ċerti oġġetti u ta’ teknoloġija li jistgħu jikkontribwixxu għat-tisħiħ teknoloġiku tar-Russja tas-settur tad-difiża u s-sigurtà tagħha.
  • is-sanzjonijiet tal-politika dwar il-viżi li jfissru diplomatiċi u gruppi relatati, u negozjanti mhux se jibqa’ jkollhom aċċess privileġġat għall-UE.
 105. 24 ta' Frar 2022

  Fil-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew, il-mexxejja tal-UE kkundannaw bl-aktar mod qawwi possibbli l-aggressjoni militari mhux provokata u mhux iġġustifikata tal-Federazzjoni Russa kontra l-Ukrajna. Huma qablu dwar miżuri restrittivi ulterjuri li se jimponu konsegwenzi massivi u severi fuq ir-Russja għall-azzjoni tagħha, f’koordinazzjoni mill-qrib mas-sħab u l-alleati tal-UE.

 106. 24 ta' Frar 2022

  Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen ikkundannat bil-qawwa l-aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna. Hi appellat lir-Russja biex twaqqaf immedjatament il-vjolenza u tirtira t-truppi tagħha mit-territorju tal-Ukrajna, filwaqt li tenniet l-appoġġ sħiħ tal-UE għall-Ukrajna u l-poplu tagħha. Hi ppreżentat lill-mexxejja Ewropej għall-approvazzjoni pakkett ta’ sanzjonijiet massivi mmirati lejn setturi strateġiċi tal-ekonomija Russa billi jimblukkaw l-aċċess tagħhom għat-teknoloġiji u s-swieq.

 107. 23 ta' Frar 2022

  B’reazzjoni għar-Russja li tirrikonoxxi ż-żoni mhux ikkontrollati mill-Gvern tal-oblasts tal-Ukrajna ta’ Donetsk u Luhansk u d-deċiżjoni tagħha li tibgħat truppi fir-reġjun, l-UE adottat pakkett ta’ sanzjonijiet. Dawn is-sanzjonijiet huma mmirati lejn:

  • l-individwi u l-entitajiet li kellhom rwol fid-dgħajfien jew it-theddid tal-integrità territorjali u l-indipendenza tal-Ukrajna
  • ir-relazzjonijiet ekonomiċi bejn iż-żewġ reġjuni, mhux ikkontrollati mill-Gvern, u l-UE biex jiġi żgurat li dawk responsabbli jħossu b’mod ċar il-konsegwenzi ekonomiċi tal-azzjonijiet illegali u aggressivi tagħhom
  • il-kapaċità tal-istat u l-Gvern Russu li jkollhom aċċess għas-swieq u s-servizzi kapitali u finanzjarji tal-UE, li jillimitaw il-finanzjament ta’ politiki eskalatorji u aggressivi

Dokumenti