Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou
Solidarita EU s Ukrajinou

EU stojí jednotně při Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Evropská unie je se svými mezinárodními partnery zajedno: Putinovu agresi vůči Ukrajině odsuzuje. Jsme odhodláni pomoci lidem, kteří potřebují přístřeší, i těm, kteří hledají bezpečnou cestu domů. Evropská unie bude Ukrajině i nadále poskytovat silnou politickou podporu i finanční a humanitární pomoc a ukládat tvrdé sankce vůči Rusku a osobám, které se na válce podílejí.

Po boku Ukrajiny na každém kroku

Téma

Opatření EU

cargo with items to help people fleeing Ukraine

Informace o politické, humanitární a finanční podpoře EU Ukrajině

alt=""

Přehled sankcí EU zaměřených na odvětví, subjekty a spoluodpovědné subjekty

Chronologický přehled

 1. 11. června 2024

  Komise navrhuje prodloužit dočasnou ochranu osob prchajících před ruskou agresí vůči Ukrajině do března 2026.

 2. 13. května 2024
 3. 24. dubna 2024

  Komise poskytla Ukrajině doplňkovou podporu ve výši 1,5 mld. eur v rámci Nástroje pro Ukrajinu

 4. 20. března 2024

  Komise poskytla Ukrajině počáteční podporu ve výši 4,5 mld. eur v rámci Nástroje pro Ukrajinu

 5. 24. února 2024

  Předsedkyně Ursula von der Leyenová předala v Kyjevě ukrajinským bezpečnostním silám automobily s cílem posílit stabilitu a podpořit vyšetřování válečných zločinů na osvobozených územích.

 6. 20. února 2024

  Komise oznámila, že v roce 2024 vyčlení počáteční humanitární pomoc ve výši 83 milionů eur na podporu osob zasažených ruskou agresí proti Ukrajině.

 7. 23. února 2024

  Evropská unie přijala 13. balíček ekonomických a individuálních sankcí vůči Rusku. 

 8. 1. února 2024

  Vedoucí představitelé zemí EU se dohodli, že budou Ukrajině poskytovat pravidelnou a předvídatelnou pomoc, a to prostřednictvím nového specializovaného finančního nástroje. Z Nástroje pro Ukrajinu bude do roku 2027 uvolněno až 50 mld. eur ve formě grantů a půjček.

 9. 31. ledna 2024

  Evropská komise navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel a kvót na ukrajinský vývoz do EU o další rok.

 10. 20. prosince 2023

  Evropská komise otevřela novou kancelář programu Horizont Evropa v Kyjevě.

 11. 18. prosince 2023

  Evropská unie přijala 12. balíček ekonomických a individuálních sankcí vůči Rusku.

 12. 14. prosince 2023

  Vedoucí představitelé zemí EU rozhodli o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou.

 13. 14. prosince 2023

  Vedoucí představitelé zemí EU rozhodli o zahájení přístupových jednání s Ukrajinou.

 14. 24. listopadu 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 1,5 mld. eur. S touto platbou Ukrajina doposud obdržela 16,5 mld. eur z plánované makrofinanční pomoci plus ve výši 18 mld. eur na rok 2023.

 15. 8. listopadu 2023

  Evropská komise doporučila Evropské radě, aby v rámci balíčku týkajícího se rozšíření 2023 zahájila přístupová jednání s Ukrajinou.

 16. 22. září 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 1,5 mld. eur. S touto platbou Ukrajina dosud letos obdržela 13,5 mld. eur v rámci makrofinanční pomoci plus.

 17. 19. září 2023

  Komise navrhuje prodloužit dočasnou ochranu osob prchajících před ruskou agresí vůči Ukrajině do března 2025.

 18. 15. září 2023

  Po skončení platnosti omezujících opatření týkajících se ukrajinského vývozu obilovin a jiných potravin do EU Ukrajina souhlasí se zavedením opatření, která zabrání opětovnému nárůstu dovozu do EU.

 19. 3. srpna 2023

  EU ukládá další cílená omezující opatření vůči Bělorusku.

 20. 20. června 2023

  Evropská komise navrhla zřídit speciální program na podporu obnovy, rekonstrukce a modernizace Ukrajiny.

 21. 23. června 2023

  Evropská unie přijala 11. balíček ekonomických a individuálních sankcí vůči Rusku.

 22. 22. června 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině 1,5 mld. eur z balíčku makrofinanční pomoci plus. V rámci této tranše již bylo z plánovaných 18 mld. eur na rok 2023 vyplaceno 9 mld. eur.

 23. 14. června 2023

  Evropská unie mobilizovala nouzové zásoby a finanční prostředky na řízení krize způsobené přetržením přehrady Nova Kachovka.

 24. 6. června 2023

  Komise úžeji integruje Ukrajinu do jednotného trhu EU prostřednictvím Nástroje pro propojení Evropy určeného k financování infrastruktury

 25. 23. května 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 1,5 mld. eur ve formě mimořádné makrofinanční pomoci. Spolu s touto tranší Komise dosud z podpůrného balíčku v maximální hodnotě 18 mld. eur určených na rok 2023 vyplatila celkem 7,5 mld. eur.

 26. 9. května 2023

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová během návštěvy Kyjeva oznámila 11. balíček sankcí vůči Rusku.

 27. 5. května 2023

  Rada EU vyjádřila svůj souhlas s pomocí ve výši 1 mld. eur v rámci Evropského mírového nástroje.

 28. 25. dubna 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 1,5 mld. eur ve formě mimořádné makrofinanční pomoci.

 29. 20. dubna 2023

  Ukrajina se připojila k mechanismu civilní ochrany Unie, který pomáhá zemím zasaženým katastrofou.

 30. 13. dubna 2023

  Rada EU schválila v rámci Evropského mírového nástroje (EPF) pomoc ukrajinským ozbrojeným silám ve výši 1 mld. eur. Tímto opatřením celková pomoc EU Ukrajině v rámci EPF dosáhla 4,6 mld. eur.

 31. 21. března 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 1,5 mld. eur ve formě mimořádné makrofinanční pomoci.

 32. 20. března 2023

  Členské státy EU se dohodly na urychlení společného zadávání veřejných zakázek a dodávek střeliva pro Ukrajinu.

 33. 16. března 2023

  Nový evropský Bauhaus: spuštění programu budování kapacit, aby mohla být zahájena obnova Ukrajiny

 34. 8. března 2023

  Evropská komise si připomněla jeden rok dočasné ochrany osob prchajících před ruskou agresí vůči Ukrajině.

 35. 4. března 2023

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvítala zřízení Mezinárodního střediska pro stíhání zločinů agrese proti Ukrajině.

 36. 3. března 2023

  V rámci společného projektu s Evropskou komisí se energetická společnost Enel zavázala darovat 5 700 solárních panelů Ukrajině. Tato iniciativa je součástí širšího úsilí EU o zajištění dodávek elektřiny do důležitých veřejných civilních budov na Ukrajině mimo rozvodnou síť.

 37. 25. února 2023

  Evropská unie se dohodla na desátém balíčku sankcí vůči Rusku.

 38. 24. února 2023

  Ukrajina již rok vzdoruje: předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová zdůraznila neochvějný závazek a solidaritu EU s Ukrajinou a jejím obyvatelstvem.

 39. 23. února 2023

  Evropská komise navrhla prodloužit pozastavení dovozních cel, kvót a opatření na ochranu obchodu na ukrajinský vývoz do EU o další rok.

 40. 3. února 2023

  V Kyjevě se konal summit EU-Ukrajina.

 41. 2. února 2023

  Sbor členů Evropské komise odcestoval do Kyjeva, kde zdůraznil neutuchající podporu EU Ukrajině a přislíbil prohloubení spolupráce v různých odvětvích.

 42. 26. ledna 2023

  Evropská unie spustila dárcovskou platformu, která má pomoci Ukrajině s obnovou.

 43. 17. ledna 2023

  Evropská komise vyplatila Ukrajině první částku ve výši 3 mld. eur z balíčku makrofinanční pomoci plus, který disponuje maximální částkou 18 mld. eur.

 44. 13. prosince 2022

  Na konferenci nazvané „Stojíme při ukrajinském lidu“, která se konala v Paříži, předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila další dodávky generátorů elektřiny z EU, zřízení zdravotnického a energetického centra rescEU v Polsku a dary v podobě energeticky úsporných žárovek.

 45. 7. prosince 2022

  Evropská komise navrhla 9. balíček sankcí vůči Rusku.

   

 46. 30. listopadu 2022

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navrhla zřídit specializovaný soud, který by prošetřil ruské zločiny agrese a stíhal osoby odpovědné za ně. Oznámila rovněž uzavření mezinárodní dohody s partnery EU s cílem zajistit, aby Rusko zaplatilo plnou náhradu škod způsobených Ukrajině.

 47. 26. listopadu 2022

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se zúčastnila summitu nazvaného Obilí z Ukrajiny, na kterém oznámila, že Komise podporuje přepravu 40 000 tun obilí do zemí nejvíce postižených celosvětovou potravinovou krizí.

   

 48. 22. listopadu 2022

  Evropská komise vyplatila další 2,5 mld. eur v rámci mimořádné makrofinanční pomoci.

 49. 20. listopadu 2022

  Evropská komise zahájila solidární kampaň EU nazvanou Školní autobusy pro Ukrajinu.

 50. 11. listopadu 2022

  Evropská komise a její partneři uvolnili 1 mld. eur na tzv. trasy solidarity s cílem zvýšit dodávky potravin ve světě a poskytnout životně důležitou pomoc ukrajinskému hospodářství.

 51. 9. listopadu 2022

  Evropská komise navrhla pro Ukrajinu stabilní a předvídatelný balíček podpory na rok 2023 v maximální výši 18 mld. eur.

 52. 25. října 2022

  Evropská komise a Německo jako předseda skupiny G7 spolupořádaly v Berlíně mezinárodní konferenci odborníků na téma obnovy, rekonstrukce a modernizace Ukrajiny.

 53. 18. října 2022

  Evropská komise vyplatila Ukrajině další 2 mld. eur ve formě mimořádné makrofinanční pomoci.

 54. 17. října 2022

  Rada přijala další opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje s cílem dále podpořit schopnosti a odolnost ukrajinských ozbrojených sil. Příspěvek EU v rámci EPF pro Ukrajinu nyní činí 3,1 mld. eur.

 55. 17. října 2022

  Rada se dohodla na zřízení mise vojenské pomoci na podporu Ukrajiny (EUMAM Ukraine). Cílem mise je přispět k posílení schopnosti ukrajinských ozbrojených sil účinně provádět vojenské operace, aby Ukrajina mohla bránit svou územní celistvost v rámci svých mezinárodně uznaných hranic, účinně vykonávat svou svrchovanost a chránit civilní obyvatelstvo.

 56. 6. října 2022

  EU se dohodla na osmém balíčku sankcí vůči Rusku

 57. 7. září 2022

  Evropská komise navrhla poskytnout Ukrajině dalších 5 mld. eur ve formě úvěrů v rámci makrofinanční pomoci jako druhou část mimořádného balíčku makrofinanční pomoci v maximální výši 9 mld. eur, který byl oznámen v květnu 2022.

 58. 6. září 2022

  Evropská komise navrhla zcela pozastavit dohodu EU s Ruskem o zjednodušení vízového režimu. Reaguje tak na zvýšená rizika a hrozby ve vztahu k bezpečnostním zájmům EU a národní bezpečnosti jejích členských států v důsledku ruské vojenské agrese proti Ukrajině.

 59. 1. září 2022

  EU otevírá v Polsku centrum pro zdravotní evakuace s cílem usnadnit přesuny ukrajinských pacientů. Pacientům přijíždějícím z Ukrajiny centrum poskytne bezpečné útočiště před tím, než budou letecky přepraveni do jiné evropské země, kde absolvují nemocniční léčbu.

 60. 22. července 2022

  Rada EU přijala dvě opatření pomoci v rámci Evropského mírového nástroje (EPF), jejichž cílem je zvýšit podporu EU, co se týče schopnosti a odolnosti ukrajinských ozbrojených sil při obraně územní celistvosti a svrchovanosti země a ochraně civilního obyvatelstva před pokračující ruskou vojenskou agresí. Příspěvek EU v rámci EPF pro Ukrajinu nyní činí 2,5 mld. eur.

  Rada EU uvalila sankce na dalších 54 osob a 10 subjektů v reakci na pokračující bezdůvodnou a nevyprovokovanou ruskou vojenskou agresi proti Ukrajině.

 61. 15. července 2022

  Evropská komise a ukrajinská vláda podepsaly dohodu o přidružení Ukrajiny k programu „EU pro zdraví“ (EU4Health). Tato dohoda umožní Ukrajině přístup k finančním prostředkům EU v oblasti zdravotní péče a umožní ukrajinskému zdravotnictví reagovat na okamžité potřeby a přispívat k dlouhodobé obnově.

  Evropská komise přijala návrh nového balíčku opatření, který by měl zvýšit účinnost šesti dosavadních dalekosáhlých a bezprecedentních balíčků sankcí EU vůči Rusku. Jedná se zejména o zákaz dovozu ruského zlata a rozšíření kontroly vývozu zboží dvojího užití a vyspělých technologií. Rada EU tato opatření schválila 21. července 2022. 

 62. 1. července 2022

  Evropská komise předložila návrh nové makrofinanční pomoci ve výši 1 mld. eur pro Ukrajinu, který tvoří první část mimořádného balíčku makrofinanční pomoci v celkové výši až 9 mld. eur. Ten byl oznámen ve sdělení Komise z 18. května 2022 a schválen Evropskou radou ve dnech 23.–24. června 2022. Finanční prostředky byly Ukrajině vyplaceny počátkem srpna.

  Komise také přijala rozhodnutí, díky němuž mohou členské státy dočasně upustit od výběru cel a DPH u zboží, které je dováženo ze třetích zemí a je určeno na záchranu životů válkou zasažených Ukrajinců, tedy například potravin, přikrývek, stanů, generátorů elektřiny a dalšího vybavení. Toto opatření, přijaté na žádost členských států, se použije se zpětnou platností od 24. února 2022 a bude platit do 31. prosince 2022.

 63. 28. června 2022

  Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav oznámila, že 30. června bude zahájeno obchodování s elektřinou mezi Ukrajinou a EU. Umožnila to úspěšná krizová synchronizace ukrajinských a moldavských sítí s evropskou kontinentální sítí, k níž došlo v březnu 2022. Jedná se o další krok k integraci energetických systémů těchto dvou zemí do systému EU.

 64. 27. června 2022

  V návaznosti na žádost Ukrajiny o zdravotnické vybavení, ochranné pomůcky a specializované vybavení pro případ chemického, biologického či jaderného útoku nebo radiologického ohrožení, uvolnila Evropská komise nouzové rezervy ze zásob rescEU.

 65. 23. června 2022

  EU udělila Ukrajině a Moldavsku status kandidátské země

 66. 17. června 2022

  Evropská komise předložila své stanovisko k žádosti Ukrajiny o členství v EU a doporučila Radě, aby byl této zemi udělen status kandidátské země za předpokladu, že budou v řadě oblastí podniknuty potřebné kroky.

 67. 14. června 2022

  Evropská komise zaslala zemím EU pokyny ohledně toho, jak začleňovat osoby přicházející z Ukrajiny na trh práce a jak jim pomáhat s přístupem k odborné přípravě a vzdělávání dospělých. Tyto pokyny rovněž obsahují několik konkrétních příkladů projektů financovaných EU na podporu začleňování na trhu práce.

 68. 11. června 2022

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se setkala v Kyjevě s prezidentem Zelenským k přípravným jednáním ohledně stanoviska Komise k žádosti Ukrajiny o členství v EU. 

 69. 9. června 2022

  EU oznámila, že poskytne dodatečnou humanitární pomoc Ukrajině ve výši 205 mil. eur. Celkové finanční prostředky na humanitární pomoc EU a hodnota věcné pomoci v reakci na nezákonnou invazi Ruska na Ukrajinu tak dosahuje více než 700 mil. eur, z čehož je 13 mil. eur určeno na projekty v sousedním Moldavsku.

 70. 9. června 2022

  EU podpoří ukrajinské začínající podniky 20 mil. eur prostřednictvím Evropské rady pro inovace.

 71. 31. května 2022

  Evropská komise zahájila fungování platformy EU pro výměnu informací o osobách požívajících dočasné ochrany a odpovídající ochrany. Platforma umožní zemím EU výměnu informací o registrovaných osobách v reálném čase, aby jednotlivci prchající z Ukrajiny mohli účinně využívat svých práv ve všech členských státech a aby se zároveň řešily případy dvojí nebo vícenásobné registrace a omezily případy možného zneužití systému.  

 72. 30. května 2022

  Na mimořádném zasedání Evropské rady se vedoucí představitelé EU dohodli na šestém balíčku sankcí vůči Rusku. 

 73. 25. května 2022

  Komise navrhla doplnit porušení sankcí EU na seznam trestných činů EU a posílit pravidla vyhledávání a konfiskace majetku. Účelem tohoto kroku je přispět k uplatňování sankcí EU. Je nanejvýš důležité, aby byly sankce EU důsledně uplatňovány a aby při jejich porušení následoval účinný postih. Cílem těchto návrhů je zajistit, aby majetek jednotlivců i subjektů, jež sankce poruší, mohl být v budoucnu účinně zkonfiskován.

 74. 20. května 2022

  Komise vyplatila 600 mil. eur v rámci mimořádné makrofinanční pomoci, která má řešit naléhavé finanční potřeby Ukrajiny. To zajistí, že Ukrajina bude moci nadále provozovat nezbytné služby a poskytovat základní běžné potřeby. Tato výplata představuje poslední tranši balíčku finanční pomoci ve výši 1,2 mld. eur, který Komise oznámila na konci ledna 2022. 

 75. 18. května 2022

  Evropská komise stanovila plány okamžité reakce EU s cílem řešit mezeru ve financování Ukrajiny, přičemž oznámila novou makrofinanční pomoc ve výši až 9 mld. eur na rok 2022, jakož i dlouhodobější rámec obnovy země

 76. 16. května 2022

  Komise zprovoznila speciální tísňovou linku v ukrajinštině a ruštině, která má poskytovat informace a pomáhat těm, kteří prchají před ruskou invazí na Ukrajinu.

 77. 12. května 2022

  Komise vypracovala akční plán na vytvoření tzv. tras solidarity, aby Ukrajina mohla vyvážet obilí, ale také dovážet zboží, které potřebuje, a to od humanitární pomoci až po krmiva a hnojiva.

 78. 5. května 2022

  Komise v souvislosti s mezinárodní dárcovskou konferencí, na jejíž organizaci se společně podílelo Polsko a Švédsko, oznámila nový balíček pomoci ve výši 200 mil. eur na podporu vysídlených osob na Ukrajině.

 79. 29. dubna 2022

  Evropská komise vyplatila členským zemím EU zálohové platby ve výši více než 3,5 mld. eur, které jim mají pomoci zvládnout příjezd osob prchajících před válkou na Ukrajině na jejich území. Platby z programu REACT-EU byly provedeny v rámci Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě.

 80. 27. dubna 2022

  Evropská komise navrhla pozastavit na jeden rok dovozní cla na veškerý ukrajinský vývoz do EU. Návrh rovněž počítá s pozastavením uplatňování všech platných antidumpingových a ochranných opatření EU týkajících se ukrajinského vývozu oceli na jeden rok. Tento dalekosáhlý krok by měl posílit ukrajinský vývoz do EU a zmírnit obtížnou situaci ukrajinských výrobců a vývozců.

 81. 17. dubna 2022

  EU vyčlenila dalších 50 mil. eur na humanitární pomoc na podporu lidí postižených ruskou válkou na Ukrajině, včetně 45 mil. eur na humanitární projekty na Ukrajině a 5 mil. eur pro Moldavsko. Celková výše finančních prostředků EU na humanitární pomoc v reakci na tuto válku tak činí 143 mil. eur. Toto financování je součástí podpůrného balíčku ve výši 1 mld. eur, který přislíbila Evropská komise v rámci akce „Stojíme za Ukrajinou“.

 82. 9. dubna 2022

  V rámci celosvětové dárcovské akce a kampaně Stojíme za Ukrajinou bylo vybráno 9,1 mld. eur na pomoc lidem prchajícím před ruskou invazí, a to na Ukrajině i v zahraničí. Tato pomoc zahrnuje 1 mld. eur od Evropské komise. Kromě toho Evropská banka pro obnovu a rozvoj oznámila dodatečnou půjčku ve výši 1 mld. eur na pokrytí potřeb osob vysídlených v důsledku invaze.

 83. 8. dubna 2022

  EU dnes odsouhlasila pátý balíček omezujících opatření vůči Rusku v reakci na jeho brutální agresi vůči Ukrajině a jejímu lidu. Tyto sankce spolu s předchozími čtyřmi balíčky pomohou vystupňovat hospodářský tlak na Kreml a ochromí jeho schopnost financovat invazi na Ukrajinu. Tato opatření jsou rozsáhlejší a ostřejší, takže představují ještě hlubší zásah do ruského hospodářství. Byla přijata v koordinaci s mezinárodními partnery.

 84. 8. dubna 2022

  Telekomunikační operátoři z EU a Ukrajiny podepsali společné prohlášení o tom, že budou koordinovaně usilovat o zajištění a stabilizaci cenově dostupného nebo bezplatného roamingu a mezinárodních hovorů mezi EU a Ukrajinou. Cílem společného prohlášení je vytvořit stabilnější rámec, který Ukrajincům vysídleným v celé Evropě pomůže zůstat v kontaktu s rodinou a přáteli doma.

 85. 6. dubna 2022

  Evropská komise zveřejnila doporučení o uznávání akademických a odborných kvalifikací osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajině. Členské země tak získají návod, jak zajistit, aby byl postup uznávání rychlý, spravedlivý a pružný.

 86. 5. dubna 2022

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová oznámila pátou sérii sankcí EU vůči Rusku. Nová, širší a přísnější restriktivní opatření se zaměří na šest pilířů, přičemž výrazně postihnou ruskou ekonomiku a vyvinou další tlak na ruskou vládu.

 87. 4. dubna 2022

  EU zřídila společný vyšetřovací tým ve spolupráci s Ukrajinou, který má shromažďovat důkazy o válečných zločinech a zločinech proti lidskosti a náležitě je vyšetřit. Unie je navíc připravena vyslat vyšetřovací týmy přímo do terénu, aby tak podpořila úsilí ukrajinského státního zastupitelství. 

 88. 1. dubna 2022

  Komise přijala návrh o směně hřiven držených osobami prchajícími před válkou na Ukrajině na měnu příslušného hostitelského členského státu. Cílem je zajistit koordinovaný přístup, který osobám prchajícím z Ukrajiny zaručí stejné podmínky pro směnu hřiven na místní měnu bez ohledu na to, který členský stát je přijal.

 89. 28. března 2022

  Na mimořádném zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci představili místopředseda pro podporu evropského způsobu života Margaritis Schinas a eurokomisařka pro vnitřní věci Ylva Johanssonová v koordinaci s francouzským předsednictvím Rady EU zastoupeným ministrem Géraldem Darmaninem desetibodový plán týkající se vylepšení celoevropské koordinace při přijímání lidí prchajících před válkou na Ukrajině.

 90. 25. března 2022

  Evropská komise a kanadská vláda oznámily zahájení celosvětové kampaně, jejímž cílem je získat ve spolupráci s mezinárodní organizací Global Citizen finanční prostředky na podporu lidí prchajících před ruskou invazí na Ukrajině.

 91. 23. března 2022

  Evropská komise představila opatření, která mají členským zemím EU pomoci zajistit potřeby těch, kteří prchají před válkou na Ukrajině. Kromě okamžité pomoci členským státům na hranicích, při přijímání uprchlíků a v oblasti civilní ochrany podnikla EU další kroky, které mají zajistit, aby se uprchlíkům dostalo účinné podpory při výkonu jejich právu na vzdělání, zdravotní péči, ubytování a získání pracovního místa.  

 92. 22. března 2022

  Evropská komise spustila portál nazvaný Evropský výzkumný prostor pro Ukrajinu, který slouží jako jednotné kontaktní místo s informacemi o pomoci určené výzkumným pracovníkům, kteří působí na Ukrajině nebo odtud museli uprchnout.

 93. 17. března 2022

  Pracovní skupina Evropské komise nazvaná Freeze and Seize (Zmrazit a zajistit), jejímž úkolem je zajišťovat celounijní koordinaci ohledně sankcí proti ruským a běloruským oligarchům vedeným na seznamu, zintenzivnila svou činnost na mezinárodní úrovni.  Bude spolupracovat s nově zřízenou pracovní skupinou nazvanou Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO), v jejímž rámci EU působí společně se zeměmi G7 a Austrálií.

 94. 15. března 2022

  V návaznosti na neformální zasedání hlav států a předsedů vlád zemí EU, které se konalo ve dnech 10. a 11. března 2022, rozhodla Rada v souvislosti s vojenskou agresí Ruska proti Ukrajině uložit čtvrtý balíček hospodářských a individuálních sankcí. Tyto sankce pomohou vystupňovat hospodářský tlak na Kreml a ochromí jeho schopnost financovat invazi na Ukrajinu.

 95. 11. března 2022

  Evropská komise vyplatila Ukrajině v rámci mimořádné makrofinanční pomoci 300 mil. eur. Jedná se o počáteční část první splátky ve výši 600 mil. eur v rámci nového nouzového programu makrofinanční pomoci Ukrajině v celkové výši 1,2 mld. eur. Program je konkrétní ukázkou neochvějné podpory EU Ukrajině.

 96. 9. března 2022

  S ohledem na situaci na Ukrajině a v reakci na zapojení Běloruska do této agrese se Rada rozhodla uložit další cílené sankce, v jejichž rámci bylo na seznam zařazeno 160 osob. Spolu s odvětvovými opatřeními zaměřenými na Bělorusko a Rusko, která Rada rovněž přijala, tato nová omezující opatření zaplňují mezery a konsolidují stávající opatření, na nichž se EU dohodla v reakci na vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině.

 97. 8. března 2022

  Evropská komise představila nástin velmi důležité podpory, kterou EU poskytuje, aby pomohla lidem prchajícím před válkou na Ukrajině, jakož i zemím Unie, které je přijímají. Evropská solidarita v akci pomáhá lidem prostřednictvím přímé humanitární pomoci, mimořádné pomoci v oblasti civilní ochrany, podpory na hranicích, jakož i formou jasného právního postavení, které umožňuje osobám prchajícím před válkou získat okamžitou ochranu v EU.

 98. 8. března 2022

  Evropská komise přijala návrh Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě, který umožňuje členským státům a regionům poskytovat mimořádnou podporu lidem prchajícím před ruskou invazí na Ukrajině.

 99. 4. března 2022

  Evropská komise rozhodla přerušit spolupráci s ruskými subjekty v oblasti výzkumu, vědy a inovací. V rámci programu Horizont Evropa nebude proto uzavírat s ruskými organizacemi žádné nové smlouvy ani dohody. Komise rovněž pozastavila spolupráci s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem v rámci programů přeshraniční spolupráce Evropského nástroje sousedství a v rámci programu Interreg pro region Baltského moře.

 100. 2. března 2022

  V návaznosti na oznámení předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové Rada EU rozhodla, že zastaví v celé Unii šíření ruským státem vlastněných dezinformačních kanálů Russia Today a Sputnik. Sankce se vztahují na všechny prostředky přenosu a distribuce, například prostřednictvím kabelu, satelitu, IPTV, platforem, internetových stránek a aplikací. Všechny příslušné licence, povolení a způsoby distribuce jsou pozastaveny. Tato opatření se vztahují na všechny členské státy EU a lze je uplatnit okamžitě.

 101. 2. března 2022

  Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně s cílem poskytnout osobám prchajícím před válkou z Ukrajiny rychlou a účinnou pomoc. Podle tohoto návrhu bude osobám, které prchají před válkou, v EU přiznána dočasná ochrana, což znamená, že dostanou povolení k pobytu a budou mít přístup ke vzdělání a na trh práce.

 102. 2. března 2022

  Evropská unie se dohodla na vyloučení klíčových ruských bank ze systému SWIFT, což je dominantní světový systém pro předávání informací o finančních transakcích. Toto opatření dotčeným bankám znemožní provádět finanční transakce po celém světě rychle a efektivně. Rozhodnutí bylo konzultováno s mezinárodními partnery EU – zejména se Spojenými státy a Spojeným královstvím.

 103. 28. února 2022

  Na základě naléhavé výzvy OSN Evropská komise oznámila, že uvolní dalších 90 mil. eur na programy mimořádné pomoci civilistům postiženým válkou na Ukrajině. Finanční prostředky pomohou lidem na Ukrajině a v Moldavsku.

  Prostřednictvím mechanismu civilní ochrany Unie Komise rovněž koordinuje poskytování materiální pomoci Ukrajině. V současné době nabízí tuto pomoc, která zahrnuje 8 mil. základních položek zdravotní péče a civilní ochrany, 20 členských zemí EU.

  Moldavsko aktivovalo tento mechanismus na pomoc Ukrajincům, kteří přicházejí do země. Mimořádnou pomoc ve formě ubytovacích jednotek a lékařské pomoci již Moldavsku nabídly Francie, Nizozemsko a Rakousko.

 104. 27. února 2022

  Evropská komise navrhla další opatření na pomoc Ukrajině a sankce vůči Rusku, včetně:

  • financování nákupu a dodávek zbraní a dalšího vybavení na Ukrajinu
  • uzavření vzdušného prostoru EU pro všechna letadla patřící Rusku nebo Ruskem registrovaná či řízená Ruskem (v platnosti od 28. února 2022)
  • zákazu státem vlastněných sdělovacích prostředků Russia Today a Sputnik, jakož i jejich dceřiných společností, vysílat v EU (v platnosti od 2. března 2022)

  Komise rovněž navrhla nový balíček opatření proti Lukašenkovu režimu v Bělorusku. Je zacílen na nejdůležitější hospodářská odvětví této země, omezuje vývoz zboží dvojího užití a postihuje ty Bělorusy, kteří pomáhají ruskému válečnému úsilí.

 105. 26. února 2022

  V koordinaci s Francií, Itálií, Německem, Kanadou, Spojeným královstvím a USA navrhla Evropská komise nový soubor opatření v reakci na ruskou agresi vůči Ukrajině. Cílem opatření je:

  • vyloučit důležité ruské banky ze systému SWIFT
  • zakázat transakce ruské centrální banky a zmrazit veškerá její aktiva (v platnosti od 28. února)
  • zaměřit se na majetek ruských oligarchů (v platnosti od 28. února 2022)
 106. 25. února 2022

  V návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 24. února 2022 přijala Rada balíček individuálních a hospodářských opatření založených na pěti pilířích:

  • sankce ve finančním sektoru, které omezí přístup Ruska na nejdůležitější kapitálové trhy, přičemž se zaměří na 70 % ruského bankovního trhu, ale také na klíčové státní společnosti působící zejména v oblasti obrany
  • sankce v odvětví energetiky, které zakáží prodej, dodávky, převod nebo vývoz určitého zboží a technologií používaných při rafinaci ropy do Ruska a zavedou omezení na poskytování souvisejících služeb
  • sankce v odvětví dopravy, které zakáží prodej všech letadel, náhradních dílů a vybavení ruským leteckým společnostem (to bude mít dopad na klíčové odvětví ruského hospodářství a konektivitu země)
  • technologické sankce, které dále omezí vývoz zboží a technologií dvojího užití a také určitého zboží a technologií, které by mohly přispět k technologickému posílení ruského obranného a bezpečnostního sektoru
  • sankce v oblasti vízové politiky, které znamenají, že diplomaté a podobné skupiny osob a podnikatelů již nebudou mít privilegovaný přístup na území EU
 107. 24. února 2022

  Na mimořádném zasedání Evropské rady vedoucí představitelé zemí EU co nejdůrazněji odsoudili nevyprovokovanou a neodůvodněnou vojenskou agresi Ruské federace proti Ukrajině. V úzké spolupráci s partnery a spojenci EU se dohodli na dalších omezujících opatřeních, která budou mít pro Rusko značné a závažné důsledky.

 108. 24. února 2022

  Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová důrazně odsoudila ruskou agresi vůči Ukrajině. Vyzvala Rusko, aby okamžitě zastavilo násilí a stáhlo své jednotky z ukrajinského území, a zopakovala, že EU plně podporuje Ukrajinu a její obyvatele. Vedoucím představitelům zemí EU předložila ke schválení balíček rozsáhlých sankcí zaměřených na strategická odvětví ruského hospodářství, díky němuž jim bude zablokován přístup k technologiím a trhům.

 109. 23. února 2022

  V reakci na skutečnost, že Rusko uznalo nezávislost území Doněcké a Luhanské oblasti, jež nejsou pod kontrolou ukrajinské vlády, a vyslalo na tato území své ozbrojené síly, přijala EU balíček sankcí. Tyto sankce se zaměřují na:

  • jednotlivce a subjekty, které hrály úlohu při narušování nebo ohrožení územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny
  • hospodářské vztahy mezi dvěma uvedenými vládou nekontrolovanými regiony a EU, aby se zajistilo, že odpovědné osoby jasně pocítí hospodářské důsledky svých nezákonných činů a agrese
  • přístup ruského státu a vlády na kapitálové a finanční trhy EU a k službám EU s cílem omezit financování eskalačních a agresivních politik

Dokumenty