Siirry pääsisältöön
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Ukrainan elpyminen ja jälleenrakentaminen

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
Ukrainan elpyminen ja jälleenrakentaminen

EU:n jatkuva tuki

Ukrainan jälleenrakentaminen sodan jälkeen edellyttää merkittäviä maailmanlaajuisia rahoitustoimia. EU auttaa jo nyt merkittävästi vahvistamaan Ukrainan selviytymiskykyä, mutta keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tarvitaan lisää tukea, jotta voidaan luoda perusta vapaalle ja vauraalle maalle, joka on ankkuroitunut eurooppalaisiin arvoihin ja integroitunut EU:n talouteen ja maailmantalouteen. Ilman sitä Ukrainan on vaikea edetä eurooppalaisella tiellään.

Venäjän hyökkäyssodan alettua EU, sen jäsenmaat ja eurooppalaiset rahoituslaitokset ovat Team Europe -yhteistyössä osoittaneet Ukrainalle lähes 98 miljardin euron arvosta rahoitus- ja budjettitukea, humanitaarista apua ja hätäapua sekä sotilaallista tukea:

  • 47,9 miljardia euroa maan talouden, yhteiskunnan ja rahoitusjärjestelmän yleisen selviytymiskyvyn tukemiseen; tähän sisältyy ennennäkemätön 18 miljardin euron rahoitustukipaketti vuonna 2023
  • 33,1 miljardin euron lisämäärärahat sotilaalliseen tukeen Euroopan rauhanrahaston puitteissa ja suoraan EU-mailta
  • 17 miljardia euroa EU-maiden käyttöön osoitettuja varoja, joilla ne voivat auttaa EU:hun paenneita ukrainalaisia.

EU edistää myös Ukrainan vihreitä uudistuksia sekä vihreää jälleenrakentamista ja nykyaikaistamista kahdenvälisesti itäisen kumppanuuden ja energiayhteisön puitteissa.

Venäjän hyökkäyssota jatkuu, joten Ukrainan jälleenrakentamisen kokonaistarpeet eivät ole vielä tiedossa. On kuitenkin tärkeää suunnitella kansainvälisen toiminnan tärkeimmät elementit jo nyt.

Ukrainan tukiväline

EU käynnistää Ukrainan elpymisen, jälleenrakentamisen ja nykyaikaistamisen tueksi uuden tukimekanismin, Ukrainan tukivälineen, jonka määrärahojen tuella EU voi vuosina 2024–2027 tarjota Ukrainalle 50 miljardia euroa vakaata ja ennakoitavissa olevaa rahoitusta.

Tukiväline on osoitus EU:n sitoutumisesta Ukrainan tukemiseen Venäjän hyökkäyssodan torjunnassa ja maan matkalla kohti EU-jäsenyyttä.

Lue lisää Ukrainan tukivälineestä

Ukrainan tuen lahjoittajien koordinointifoorumi

Ukrainan elpymistä ja jälleenrakentamista tukeva lahjoittajien koordinointifoorumi aloitti toimintansa 26.1.2023. Foorumi mahdollistaa kansainvälisten avunantajien ja rahoituslaitosten toimien tiiviin keskinäisen koordinoinnin. Sen avulla varmistetaan, että tukea annetaan johdonmukaisesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti.

Foorumin tavoitteena on lisätä Ukrainan tärkeimpien avunantajien välistä koordinointia ja auttaa kohdentamaan resurssit kiireellisimpiin tarpeisiin paitsi lyhyen aikavälin rahoitustuen osalta myös pitkän aikavälin jälleenrakennusvaiheessa tarvittavan avun suhteen. Foorumi jatkaa avunantajien Luganossa, Berliinissä ja Pariisissa pitämien aiempien kokousten työtä.

Ukrainan tuen lahjoittajien koordinointifoorumi – lisätietoa

Lisää kansainvälistä tukea tarvitaan

Ukraina tarvitsee eniten apua juuri nyt. Euroopan komissio ja sen kumppanit pyrkivät nyt lisäämään kansainvälistä tukea Ukrainan taloudelliseen ja sosiaaliseen vakauttamiseen, jälleenrakentamiseen ja sodan vaikutuksista toipumiseen. 

Ukrainan elpymistä, jälleenrakentamista ja uudenaikaistamista tukeva kansainvälinen asiantuntijakonferenssi

Euroopan komissio ja G7-ryhmän puheenjohtajavaltio Saksa isännöivät yhdessä Berliinissä lokakuussa 2022 järjestettyä kansainvälistä asiantuntijakonferenssia, jonka aiheena oli Ukrainan elpyminen, jälleenrakentaminen ja nykyaikaistaminen. EU ja kansainvälinen yhteisö osoittivat konferenssissa jälleen kerran horjumattoman tukensa Ukrainalle. Konferenssissa korostettiin myös, että komissio ja kansainvälinen yhteisö jatkavat Ukrainan tukemista sen välittömien tarpeiden lisäksi myös pidemmällä aikavälillä ja sen tiellä kohti EU-jäsenyyttä.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen korosti kolmea seikkaa, jotka ovat keskeisen tärkeitä Ukrainan jälleenrakentamisen onnistumisen kannalta:

  • on varmistettava, että Ukraina saa jatkuvasti tarvitsemaansa tukea, oli kyse sitten hätäavusta, yhteiskunnan perustoimintojen palauttamisesta ennalleen tai pitkän aikavälin jälleenrakentamisesta
  • toimet on toteutettava niin, että tuki on mahdollisimman laajaa ja kattavaa
  • jälleenrakennustoimet on sidottava kiinteästi osaksi Ukrainan etenemistä kohti EU-jäsenyyttä.

Koska haaste on valtava, elpymistä tukevien toimien on oltava osallistava ja usean sidosryhmän prosessi, jossa ovat mukana julkinen ja yksityinen sektori sekä kansainväliset järjestöt. Konferenssiin oli tämän vuoksi kutsuttu huippuasiantuntijoita eri tieteenaloilta ja taustoista, kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin edustajia sekä Ukrainan hallituksen edustajia.

Tukea ukrainalaisille kouluille

Koska lapset ja nuoret ovat Ukrainan tulevaisuus, EU tukee vaurioituneiden koulujen kunnostamista 100 miljoonalla eurolla. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ilmoitti tästä tuesta syyskuussa 2022 pitämässään puheessa unionin tilasta.

Komissio on myöntänyt noin 14 miljoonaa euroa koulubussien hankintaan, jotta ukrainalaisten lasten koulukuljetuksia voidaan hoitaa turvallisesti. Komissio on myös käynnistänyt EU:n laajuisen kampanjan, jolla kerätään koulubussilahjoituksia Ukrainaan. Lahjoitukset kanavoidaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Komissio valmistelee lisäksi Ukrainan kanssa sen saumatonta pääsyä EU:n sisämarkkinoille, mikä antaa maalle mahdollisuuden hyödyntää potentiaaliaan mahdollisimman hyvin ja auttaa vauhdittamaan kasvua ja luomaan mahdollisuuksia.

Koulubusseja Ukrainaan: lue lisää kampanjasta