Skip to main content
Euroopan komission logo
EU:n solidaarinen tuki Ukrainalle

Tietoa Ukrainan sotaa pakeneville

Nämä tiedot ovat saatavilla myös seuraavilla kielillä: ukraina | українська | venäjä | русский

Pakenetko sotaa Ukrainasta Euroopan unioniin? Tällä sivulla on tietoa oikeuksistasi saapua rajan yli EU-maahan, saada tilapäistä suojelua ja hakea kansainvälistä suojelua sekä matkustaa Euroopan unionin sisällä.

Valmistautuminen lähtöön

Jos mahdollista, ota lähtiessäsi mukaan voimassa olevat matkustusasiakirjat. Matkustus- tai terveysasiakirjojen (rokotustodistus, koronavirustesti) puuttuminen ei kuitenkaan ole este EU:hun tulemiselle.

Kaikki EU-maat, joilla on yhteistä rajaa Ukrainan kanssa, päästävät kaikki Ukrainasta sotaa pakenevat alueelleen humanitaarisista syistä ja riippumatta siitä, onko tulijoilla biometristä passia vai ei. Tämä koskee myös lapsia. Jos olet Ukrainan kansalainen ja sinulla on biometrinen passi, pääset EU-maahan näyttämällä passisi rajalla. Muissa tapauksissa pääset maahan humanitaarisista syistä.

Oikeutesi EU:ssa

EU:hun saavuttuasi sinulla on useita vaihtoehtoja henkilökohtaisesta tilanteestasi riippuen. Saat tarkempaa tietoa oikeuksistasi viranomaisilta.

1. Sinulle voidaan myöntää tilapäinen suojelu

Jos asuit vakituisesti Ukrainassa ja lähdit sotaa pakoon 24.2.2022 jälkeen, sinulla voi olla oikeus tilapäiseen suojeluun missä tahansa EU-maassa. Tilapäinen suojelu kestää vähintään vuoden, ja sitä voidaan jatkaa Ukrainan tilanteesta riippuen. Tilapäistä suojelua koskevan EU-direktiivin mukaisiin oikeuksiin sisältyy oleskelulupa, oikeus päästä työmarkkinoille ja majoitukseen, terveydenhoito ja lasten pääsy koulutukseen. Jokaisella EU:ssa laillisesti oleskelevalla on myös oikeus avata tavanomainen pankkitili. Sinulla on myös oikeus avata tavallinen pankkitili.

2. Voit hakea kansainvälistä suojelua EU:ssa

Tilapäistä suojelua saavilla henkilöillä on oikeus hakea milloin tahansa kansainvälistä suojelua (turvapaikkaa).

Jos haluat hakea kansainvälistä suojelua, tilapäinen suojelu voidaan keskeyttää, kun sinulla on turvapaikanhakijan asema ja oikeudet. Jos turvapaikkahakemuksesi hylätään ja nykyistä tilapäistä suojelua sovelletaan edelleen EU:ssa, tilapäinen suojeluasemasi jatkuu.

Sinun kannattaa selvittää, millaisia käytäntöjä EU-maa soveltaa, jotta voit päättää, haetko kansainvälistä suojelua sen lisäksi, että sinulla on tilapäisen suojelun osoittava oleskelulupa.

3. Voit pyytää kotiuttamisapua

Jos asuit Ukrainassa ja pakenit sotaa, sinun olisi voitava ylittää EU:n raja riippumatta kansalaisuudestasi tai oikeudestasi kansainväliseen suojeluun. Jos voit palata lähtömaahasi turvallisesti, ota yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tai organisaatioihin, jotka voivat auttaa sinua paluun järjestämisessä.

Saat tietoja kotiuttamisavusta lähtömaasi suurlähetystöstä tai konsulaatista siinä EU-maassa, jossa parhaillaan olet. Ongelmatilanteissa myös kyseisen EU-maan kansalliset viranomaiset voivat auttaa sinua saamaan yhteyden lähtömaasi suurlähetystöön tai konsulaattiin ja tarjota kotiuttamisapua.

Matkustaminen EU:n sisällä

Jos olet paennut sotaa Ukrainasta, voit useimmissa tapauksissa matkustaa muihin EU-maihin. Ukrainalaisilla, joilla on biometrinen passi, on tämä oikeus EU:n ja Ukrainan välisen viisumivapauden nojalla. Jos olet kotoisin jostakin muusta EU:n ulkopuolisesta maasta, tarkista kuuluuko maasi niihin maihin, joiden kansalaiset on vapautettu viisumipakosta.

Tietoa EU-maiden viranomaisista ja maksuttomista matkustusvaihtoehdoista

Napsauttamalla kartasta tiettyä maata saat hyödyllistä tietoa siitä, mihin viranomaisiin kyseisessä maassa täytyy ottaa yhteyttä silloin kun hakee tilapäistä suojelua, mitkä organisaatiot auttavat Ukrainasta pakenevia ihmisiä ja miten niihin saa yhteyden. Lisäksi saat tietoa kyseisessä maassa tarjottavista maksuttomista matkustuspalveluista, terveydenhuollosta ja ajokorttien voimassaolosta.

Kartasta löytyvät myös EU-maissa sijaitsevat toimipaikat, joissa on vastaanottotiloja ja siirtokeskuksia tai joista saa lisätietoa matkustamisesta ja oleskelusta EU:ssa.

Itävalta

Yhteystiedot

Itävallan sisäministeriö (DE)
Vastaanotto- ja tukipalvelut (DE, EN)
Sisäministeriö: tietoa Ukrainasta pakeneville (UK)
Julkiset työvoimapalvelut: työluvat (DE, UK, EN)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Organisaatioluettelo (DE)
Facebook: tukea sotaa pakeneville (DE)
Caritas Itävalta (DE)
Psykologinen tuki (UK)
Itävallasta 0134301014
Ulkomailta +43 6699665109
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Kaikki julkinen liikenne

Belgia

Yhteystiedot

Liittovaltion tiedotus (FR, NL, DE, EN, UK) +32 24888888
Maahanmuuttovirasto: tietoa ukrainalaisten tilapäisestä suojelusta (FR, NL, EN)
Liittovaltion oikeusasiamies (FR, NL, EN, UK)
Ukrainan suurlähetystön puhelinnumerot Belgiassa:
Tukipuhelin +32 23792115
Yleiset kysymykset +32 23792160
Asuntoasiat +32 23792112
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Punainen Risti – flaaminkielinen yhteisö (NL, FR, EN) +32 15443407
Punainen Risti – ranskankielinen yhteisö (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (turvapaikanhakijoiden vastaanotosta huolehtiva liittovaltion viranomainen) +32 22134411 (FR, NL, EN)
Serve the City Brussels -vapaaehtoisjärjestö (FR, NL, EN) +32 27343502
Luettelo aloitteista Belgiassa – Belgians for Ukraine (EN)
Facebook – solidaarisuus Ukrainaa kohtaan (EN)
PAG-ASA – uhrien tukijärjestö (EN, FR, NL) +32 25116464
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Junat: SNCB/NMBS ja Thalys (suurnopeusjunat Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Saksan välillä)

Bulgaria

Yhteystiedot

Hallituksen keskitetty tiedotus Ukrainan kriisistä kärsiville (BG, UK, EN)
Pakolaisvirasto (EN, UK)
Rekisteröintipisteet – kartta (BG, UK, EN, RU)
Tukipuhelimet: +38 029055555, +38 0322465075
Ulkoasiainministeriön kriisipuhelin: +35 929482404, sähköposti: crisis@mfa.bg
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Ukrainalaisten järjestöjen ”Mati Ukraina” Facebook-ryhmä (BG, UK)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

BDZ-junat

Kroatia

Yhteystiedot

Sisäministeriö (HR / EN) – sähköposti: privremena.zastita@mup.hr
Sisäministeriön verkkosivusto ukrainalaisia pakolaisia varten (HR, UK)
Sisäministeriön tiedote (HR)
Tietoa tilapäisen suojelun direktiivistä (HR)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Kroatian Punainen Risti (HR, EN)
Hyödyllisiä puhelinnumeroita (UK, HR)
YK:n pakolaisjärjestön sähköposti: hrvza@unhcr.org
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön sähköposti: iomzagreb@iom.int
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää HŽ Putnički prijevoz -junia maksutta ”solidaarisuuslipuilla” ja ”Help Ukraine” -lipulla.

Kypros

Yhteystiedot

Sisäministeriö (GR)
Tietoa tilapäisen suojelun direktiivistä (EN, GR)
Turvapaikkavirasto (EN, GR)
Väestörekisteristä ja muuttoliikeasioista vastaava osasto (EN,GR)
Tutkimus-, innovointi- ja digitaalipolitiikan ministeriön puhelinpalvelu (ma-pe klo 8–20) 1477, +35 722285777
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Kyproksen pakolaisneuvoston Facebook-ryhmä: neuvoja ukrainalaisille (EN)
YK:n pakolaisjärjestö, Kypros (EN)

Tšekki

Yhteystiedot

Tietoa konfliktia pakeneville Ukrainan kansalaisille (UK, CS)
Sisäministeriö – pakolaisasiat (CS, EN, UK)
Sisäministeriön neuvontapuhelin +42 0974801802
Virallinen Ukraina-tukisivusto (CS, EN, UK, RU)
Ukrainan suurlähetystö Prahassa – Facebook (UK)

 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Tietoa Ukrainasta saapuville (CS, EN, UK, RU)
Drive for refugees – Kyyti rajalta (CS, EN, UK)
Facebook-tukiryhmä (CS, UK)
Refugees Welcome (CS, EN)
Kotouttamis- ja maahanmuuttoyhdistys (EN)
Pakolaisten tukijärjestö (EN)
ADRA (humanitaarista ja kehitysapua tarjoava järjestö) (CS, EN)
CARE ČR (CS)
Tšekin Punainen Risti (CS)
Člověk v tísni (Ihmiset avun tarpeessa) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Tšekki (CS)
Lékaři bez hranic (Lääkärit ilman rajoja) (CS)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

RegioJet, Leo Express, České dráhy -junat (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arrivan kuljetuspalvelut, Prahan julkinen liikenne ja julkinen liikenne Keski-Böömin alueella

Tanska

Yhteystiedot

Tanskan maahanmuuttovirasto (EN, UK)
Tanskan maahanmuuttoviraston verkkosivut: oleskelulupa (EN), tuki Ukrainalle (EN)
Tietoa ukrainalaisille Tanskan kriisitiedostussivustolla (UK, EN)

 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta DSB:n junia.
Ukrainalaiset autot voivat ylittää maksutta Tanskan ja Ruotsin välisen Öresundin eli Juutinrauman sillan.

Viro

Yhteystiedot

Hallituksen virallinen verkkosivusto sotaa pakeneville (EE, EN, UK, RU)
Sisäministeriö (EN)
Talous- ja viestintäministeriö (EN)
Poliisin ja rajavartiolaitoksen kotisivu (EE, EN, UK, RU)
Sosiaaliturvalaitoksen kotisivu (EE, EN, RU), tukipuhelin: 1247
Hallituksen verkkosivusto: tietoa Ukrainan kansalaisille (EE, EN, RU)
Nuorisoportaali (EE, RU)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Luettelo kansalaisjärjestöistä (EE, EN, RU)
Viron pakolaisneuvosto (EE, EN, UK, RU), tukipuhelin (joka päivä klo 9.00–19.00) +37 256782288 
Viron Punainen Risti (EE)
Ukrainan kulttuurikeskus (EE, EN, UK)
Mondo MTÜ (EE, EN)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Elronin junat ja julkinen liikenne

Suomi

Yhteystiedot

Maahanmuuttovirasto: toimintaohjeita Suomeen saapuville pakolaisille (FI, SV, ENUK)
Maahanmuuttovirasto: Usein kysytyt kysymykset (FI, SV, ENUK)
Sisäministeriö: tilapäinen suojelu (FI, SV, EN)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Suomen Punainen Risti (FI, SV, EN)
Kirkon ulkomaanapu (FI, SV, EN)  
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta Onnibusin busseja ja VR:n junia.
He voivat saada 95 % alennuksen Finnairin lippujen nettohinnoista yhdensuuntaisille lennoille Varsovasta, Krakovasta, Gdanskista, Budapestistä ja Prahasta Helsinkiin.

Ranska

Yhteystiedot

Hallituksen virallinen tiedotussivusto (FR, UK)
Ukrainan suurlähetystö Ranskassa (FR, UK), puhelin: +33 187666612 (paina 2: ukraina)
Sisäministeriö: tietoa ukrainalaisille pakolaisille (FR, UK)
Pariisin kunta (EN)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Punainen risti (FR) +33 144431100
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

SNCF:n junat ja Thalys-junat (suurnopeusjunat Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Saksan välillä)

Saksa

Yhteystiedot

Liittovaltion sisä- ja yhteisöministeriö: Germany4Ukraine (DE, UK, EN, RU)  
Liittovaltion sisä- ja yhteisöministeriö: tietoa maahantulosta ja oleskelusta (DE, UK, EN)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Saksan avustusjärjestöjen liitto – lahjoituksia Ukrainaan (DE, EN)
YK:n pakolaisjärjestö (DE)
Saksan Punainen Risti (DE)
Sairaanhoitopalvelut (DE)
Caritas Saksa (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE, EN)
Asianajajat (DE)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

DB:n junat, Thalys-junat (suurnopeusjunat Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Saksan välillä) ja kaikki alue- ja paikallisliikenne

Kreikka

Yhteystiedot

Hallituksen verkkosivusto: tietoa siirtymään joutuneille (GR, UK, EN)
Ukrainan suurlähetystö Kreikassa (EN), tukipuhelin: +30 693276606
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

YK:n pakolaisjärjestö (GR, EN, FR)
Organisaatioluettelo (EN)

Unkari

Yhteystiedot

Ulkomaalaisten valvonnasta vastaava viranomainen: tietoa Ukrainasta pakeneville (EN, UK)
Valtion tukipuhelinnumerot
Unkarista 06 80310310
Ukrainasta 0800 504546
Muista maista +36 15501828, sähköposti: menekultinfo@me.gov.hu
Humanitaarisen avun koordinointi Unkarin rajan lähellä oleville ukrainalaisille: 1357 (yksi puhelu maksaa 500 forinttia tai 1,37 euroa)
Ukrainan suurlähetystö – Facebook (UK)

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Facebook-ryhmä: majoitus (HU)
Unkarin Punainen Risti (HU)
Maltan ritarikunnan hyväntekeväisyysjärjestö (HU)
Caritas Unkari (HU)
Facebook – maahantulo (HU)
Unkarin Helsinki-komitea tiedottaa (EN)
Pakolaisjärjestö (EN, UK, RU)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Kaikki MAV:n junat ilmaisella ”solidaarisuuslipulla”, ja BKK:n julkinen liikenne Budapestissa on maksutonta.
Wizz Air tukee ukrainalaisia pakolaisia tarjoamalla 100 000 ilmaista lentoa kaikilla Ukrainan naapurimaista lähtevillä manner-Euroopan lennoilla.

Irlanti

Yhteystiedot

Irlannin oikeusministeriö: tietoa viisumivaatimuksista (EN)
Tietoa matkustamisesta Irlantiin (EN)
Hallituksen verkkosivusto: tietoa tilapäisen suojelun direktiivistä (EN)
Tietoa kansainvälisestä suojelusta (EN)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Irlannin pakolaisneuvosto IRC (EN)

 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Irish Railin junat sekä Bus Éireannin ja Expresswayn kuljetuspalvelut

Italia

Yhteystiedot

Ulkoministeriö (IT)
Sisäasiainministeriö (IT), turvapaikanhakijoiden opas (EN)
Pelastuspalveluvirasto (IT, EN) – tietokooste (IT, EN, UK, RU)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

YK:n pakolaisjärjestö (IT)
Italian pakolaisneuvosto (CIR) (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN, IT, RU)
Italian Punainen Risti (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
Kansalaisjärjestö AVSI (IT)
Kansalaisjärjestö AIBI (IT)
Kansalaisjärjestö Intersos – Facebook (IT)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta Flixbusin ja Marino Busin kuljetuspalveluja sekä Trenordin junia. He voivat lisäksi käyttää maksutta Trenitalia Groupin kuljetuspalveluja enintään 5 päivän ajan Italiaan saapumisestaan.

Latvia

Yhteystiedot

Tietoa Latviaan saapuville ukrainalaisille (LV, UK, EN, RU) – ei virallinen verkkosivusto, mutta sinne on linkki hallituksen verkkosivustolta
Riian kaupungin tukipuhelin (24/7) +371 80000800
Tietoa maksuttomasta terveydenhuollosta (klo 8.30–17.00) +371 80001234
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita
Keskitetty neuvontapuhelin ukrainalaisille Latviassa (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Tukipuhelin Riiassa (24/7) +371 80000800
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Latvijas dzelzceļš -junat

Liettua

Yhteystiedot

Sisäministeriö: tietoa Ukrainasta tuleville (EN, LT)
Maahanmuuttoyksikkö (UK)
Eurodesk Liettua (LT, UK, EN)
Maahanmuutto, tukipuhelin (joka päivä klo 7.30–21.00) +370 52717112
Majoitus, neuvontapuhelin (24/7) 1827 Liettuasta, +370 67722222 ulkomailta
Humanitaarinen apu (24/7) +370 68498688
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Sosiaalinen aloite Stiprus Kartu (UK, EN, LT)
Liettuan Punainen Risti (LT)
Liettuan Caritas (EN, LT)
Vapaaehtoistoiminnan koordinointikeskus (LT, EN, UK)
Maltieciai (EN, LT)
Tee töitä Liettuassa (EN)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

LTG:n junat ja Vilnan bussit

Luxemburg

Yhteystiedot

Tietoa ukrainalaisille pakolaisille (FR, EN, lomakkeet FR, EN, UK, RU)
Ulkoministeriö (FR, EN)
Tietoa tilapäismajoituksesta vasta saapuneille (UK, FR, EN)
Konsuliviranomaiset vastaavat Ukrainasta lähtevien kysymyksiin +35 224782386
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

LUkraina, ukrainalaisyhteisö Luxemburgissa (UK, EN)
Punainen Risti: tietoa ukrainalaisille pakolaisille (EN, FR, DE), sähköposti: wellkomm@croix-rouge.lu (kielet FR, EN, DE, UK, RU)
Médecins du monde: sairaanhoitopalvelut (FR) +35 28892371
Caritas Luxemburg (FR, EN)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Kaikki julkinen liikenne

Malta

Yhteystiedot:

Sisäministeriö: tietoa ukrainalaisille pakolaisille (EN)

Alankomaat

Yhteystiedot

Tietoa oikeus- ja turvallisuusministeriön verkkosivuilla (NL, EN)
Maahanmuuttovirasto (NL, EN)
Hätävastaanottokeskukset:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, keskusasema (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN), ja Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Luettelo avustusorganisaatioista (NL)
Vluchtelingenwerk (pakolaisneuvosto) (NL, UK)
Pakolaisten tukipalvelu (EN, NL, UK, RU)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

NS:n junat, Thalys-junat (suurnopeusjunat Alankomaiden, Belgian, Ranskan ja Saksan välillä) ja kaikki julkinen liikenne

Puola

Yhteystiedot

Tietoa Ukrainan kansalaisille (PL, UK, EN, RU)
Usein kysyttyä (PL, EN, RU)
Hallituksen tukialusta (PL, UK, EN)
Ulkomaalaisviraston puhelinpalvelu +48 477217575
Jos olet vaarassa joutua ihmiskaupan uhriksi, soita: +48 226280120
Sairaanhoitopalvelut ukrainalaisille (24/7) +48 807190590
Rajavartiosto – rajanylityssäännöt (PL) +48 825685119
Neuvontapuhelin Puolan kansalaisille ja puolalaisen kortin haltijoille +48 225238880
Tiedotuspisteet ja neuvontapalvelut (EN, UK)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Puolan kansainvälisen avun keskus) (EN, PL)
Polska Akcja Humanitarna (Puolan humanitaarinen apu) (EN)
Caritas Puola (PL)
Puolan Punainen Risti (PL)
Fundacja Ocalenie (EN, PL)
Polska Misja Medyczna (Polish Medical Mission, lääkinnällinen apu)  (EN)
UA SOS (EN, UK, PL, RU)
Tietoa tuesta Krakovassa (EN)
You have a friend in me (EN, UK, PL)
SOS Ukraina (PL, UK)
Refugees Welcome – Puola (PL, EN, RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (musiikki- ja tanssi-instituutti) (PL)
Puolan ja Ukrainan yhteistyösäätiö (EN, PL, UK, RU)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta seuraavia liikennevälineitä:

Myös LOT Airlines tarjoaa alennuksia lentolipuista.
 

Wizz Air tarjoaa ukrainalaisille pakolaisille 100 000 ilmaista lentoa kaikilla Ukrainan naapurimaista lähtevillä manner-Euroopan lennoilla.
 

Uber tarjoaa rajoittamattoman määrän ilmaisia kuljetuksia Ukrainan rajan ja Puolan kaupunkien välillä.

Portugali

Yhteystiedot:

Hallituksen verkkosivusto (PT, EN)
Tietoa Ukrainasta Portugaliin saapuville henkilöille (PT, EN)
Tietoa kansainvälisestä suojelusta (EN)
Tietoa ilman huoltajaa olevien alaikäisten kansainvälisestä suojelusta (EN)
Luettelo julkisista palveluista alueittain (EN)
Asylum Information Database (EN)
Ihmiskaupan torjuntayksikkö (PT), puhelin: +35 1964244281
sähköposti: dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnesty International Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania – Facebook-ryhmä (PT)
Portugalin Punainen Risti (PT)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

CP:n junat Portugalissa

Romania

Yhteystiedot:

Hallituksen verkkosivusto: tietoa ukrainalaisille (RO, UK, EN)
Hallituksen verkkosivusto ukrainalaisille suunnatusta avusta (RO / UK)
Tuki- ja tiedotusalusta sotaa pakeneville (RO, UK, RU, EN)
Neuvontapuhelin: +40 219590
Maahanmuuttovirasto (RO, EN) +40 214107513
Ihmiskaupan torjunta, puhelin:
Romaniasta 0800 800 678
Ulkomailta +40 213133100

Keskeisiä avustusorganisaatioita

YK:n pakolaisjärjestö, Romania (EN), tukipuhelin: +40 723653 651
Romanian pakolaisneuvosto (UK) tukipuhelin: +40 730073170
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (EN, UK)
Dopomoha-alusta (UK, RO, EN)
Psykologinen tuki, puhelin: +40 745139747
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta CFR:n junia ”Help Ukraine” -lipulla sekä STB:n busseja.
He voivat käyttää myös Romfourin busseja maksutta asemien välisessä liikenteessä. Romfour järjestää bussikuljetuksia Italiaan ja muihin Euroopan kaupunkeihin.
Wizz Air tarjoaa ukrainalaisille pakolaisille 100 000 ilmaista lentoa kaikilla Ukrainan naapurimaista lähtevillä manner-Euroopan lennoilla.
He voivat lisäksi käyttää maksutta Flixbus-kuljetuksia Romanian rajakaupungeista muualle Eurooppaan.

Slovakia

Yhteystiedot

Tietoa Slovakiaan saapuville ukrainalaisille (SK, UK, EN)
Sisäministeriön tukipuhelimet ukrainankielisille: +421 513816111 ja +421 259765111
Sisäministeriön pysyvä palvelunumero +421 248593312
Liikenne- ja rakennusministeriö (UK)
Opetus-, tiede-, tutkimus- ja urheiluministeriö (SK, EN)
Košicen alueen puhelinpalvelu: +421 2800222550, sähköposti: pomocukrajine@vucke.sk
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (SK, UK, EN, RU)
Kansalaisjärjestö Človek v ohrození (ihmiset avun tarpeessa) (SK, EN), neuvontapuhelin: +421 917239708
Sme spolu (slovakialais-ukrainalainen kansalaisjärjestö) (UK, SK, EN), neuvontapuhelin: +421 911201889
Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (kansalaisjärjestöjen aloite ukrainalaisten avuksi) (UK, EN)
Kansalaisjärjestö Magna (EN)
Slovakian Punainen Risti (UK, SK, EN)
Hammashoito (EN, SK, UK)
Ukraine-Slovakia Help (UK, SK, EN), tukipuhelin: +421 911201889 (Telegram, WhatsApp tai Viber), sähköposti: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození (ihmiset avun tarpeessa) Facebook (SK)
Human Rights League (SK, EN)
Mareena – Facebook-ryhmä (SK)
Kansalaisjärjestö Nadácia Integra (SK)
Kansalaisjärjestö Úsmev ako dar (hymy lahjana) (SK, EN, UK)
Kosicen kreikkalaiskatolinen hiippakunta (SK, UK)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Ukrainasta paenneet voivat käyttää maksutta ZSSK:n junia.
Wizz Air tarjoaa ukrainalaisille pakolaisille 100 000 ilmaista lentoa kaikilla Ukrainan naapurimaista lähtevillä manner-Euroopan lennoilla.

Slovenia

Yhteystiedot:

Hallituksen verkkosivusto: tietoa maahantulosta ja kansainvälisestä suojelusta (SL, UK, EN)
Valtion tukipuhelinnumerot (klo 8.00–18.00)
Sloveniasta 0804142
Ulkomailta +386 14787530, sähköposti: info.ukrajina@gov.si
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Slovenske železnice -junat 

Espanja

Yhteystiedot

Espanjalainen yhteistyöjärjestö (AECID) (ES)
Sisäministeriön verkkosivusto (ES), tietoa tilapäisestä suojelusta
Osallisuus-, sosiaaliturva- ja maahanmuuttoministeriö, tukipuhelin: +34 910474444 (ES, UK)
Turvapaikkavirasto (ES)
Valtion vastaanottoverkosto sotaa pakeneville – yhteystiedot (ES, UK)
Ihmiskaupan torjunta, puhelin:
Espanjasta +34 900105090, sähköposti: trata@guardiacivil.es
Espanjan hallitus: suosituksia (ES)
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Espanjan Punainen Risti (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Renfe-junat

Ruotsi

Yhteystiedot

Ruotsin maahanmuuttovirasto (EN) – tietoa tilapäisestä suojelusta
 

Keskeisiä avustusorganisaatioita

Ruotsin Punainen Risti (SV)
 

Ilmaiset matkustuspalvelut

Stena Line transport ja Tukholman julkinen liikenne

EU:n laajuiset organisaatiot

Tietoa oikeusavusta EU:n alueella

Euroopan asianajajaliittojen neuvoston luettelo oikeudellisen avun yhteyspisteistä EU:ssa (UK, EN)
Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta – katsaus eri maiden toimiin Ukrainasta saapuvien henkilöiden tueksi (EN)
 

EU:n laajuiset organisaatiot, jotka tarjoavat apua EU-maissa

Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö (EN)
YK:n pakolaisjärjestö (EN)
UNICEF (EN)
Turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita käsittelevien eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen alusta (EPAM) (EN) – jäsenluettelo (EN)
Euroopan pakolais- ja ihmisoikeusjärjestöjen neuvottelukunta (ECRE) (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Euroopan edunvalvontaverkosto – tukea orvoille ja ilman huoltajaa oleville lapsille (EN)
Euroopan vammaisfoorumi (EDF) (EN)
International Catholic Migration Commission (EN)
Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (EN)
Pelastakaa Lapset (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK, EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN, UK)
United for Ukraine (EN, UK)
International Rescue Committee (EN)
 

Ihmiskauppaa torjuvat organisaatiot:

Missing Children Europe -järjestö (UK, RU, EN)
Puhelin EU:n alueelta 116000
EU:n ulkopuolelta +31 888009000
 

Maksuttomat lennot Moldovasta EU-maihin

YK:n pakolaisjärjestö (EN
Moldovan hallitus (EN, UK)

Taulukko päivitetty 1.6.2022

Asiakirjat

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Lataa