Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Ukraines vej mod medlemskab af EU

Grønt lys til at indlede tiltrædelsesforhandlinger

Den 14. december 2023 blev EU's ledere enige om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine, og de genbekræftede deres tilsagn om fortsat stærk støtte til landet og dets befolkning, så længe det er nødvendigt.

Rådet for Den Europæiske Union er af EU's ledere blevet opfordret til at vedtage forhandlingsrammen, når Ukraine har afsluttet de reformer, der er fastsat i Kommissionens henstillinger af 8. november 2023.

Det europæiske fællesskab er vigtigt for alle ukrainere, som kæmper for en bedre fremtid. Og sammen kan vi vinde denne kamp. Sammen kan vi gøre Den Europæiske Union fuldstændig. Sammen kan vi lukke Ukraine ind i vores fælles europæiske hjem. Det er drømmen for Ukraines helte og Ukraines martyrer. Og det er også vores drøm. Sammen er vi Europa.

Ursula von der Leyen, Europa-Kommissionens formand

Ukraine ønsker at blive medlem af EU

Ukraine ansøgte om EU-medlemskab i slutningen af februar 2022, kun få dage efter at Rusland indledte sin omfattende uprovokerede og uberettigede aggression. Kommissionen fremlagde sin udtalelse om ansøgningen i juni 2022, og Ukraine fik tildelt status som EU-kandidatland af alle EU-landene samme måned. 

I Ukraine skabte dette på trods af den igangværende krig en stærk reformdynamik med helhjertet støtte fra det ukrainske folk.

Vejen til EU-medlemskab danner et solidt grundlag for et harmonisk partnerskab

Associeringsaftalen mellem EU og Ukraine, herunder dens vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), der har været i kraft siden 2017, og EU's beslutning om at give Ukraine status som EU-kandidatland i 2022 har været nogle af milepælene på Ukraines vej mod yderligere EU-integration. Ukraine og landets borgere har vist deres engagement i demokratiske værdier, økonomisk udvikling og styrkede forbindelser til EU.

De første resultater af dette partnerskab er allerede synlige. En række af Ukraines videnskabsfolk og borgere deltager f.eks. i vigtige EU-programmer inden for forskning, innovation og uddannelse via Horisont Europa og Erasmus. Ukraine har for nylig tilsluttet sig programmet for det indre marked og Connecting Europe-faciliteten.

EU's hjælp til Ukraine

EU har ydet betydelig økonomisk bistand til Ukraine. Siden begyndelsen af Ruslands angrebskrig i 2022 har EU, dets medlemslande og dets finansielle institutioner mobiliseret 99 mia. euro i støtte til Ukraine og dets befolkning.

Dette omfatter 50 mia. euro til Ukraines samlede økonomiske, sociale og finansielle modstandsdygtighed i form af makrofinansiel nødhjælp, budgetstøtte, nødhjælp, kriseberedskab og humanitær bistand. Desuden beløber den militære bistand sig til 32 mia. euro. Der er stillet 17 mia. euro til rådighed for at hjælpe EU-landene med at imødekomme behovene hos ukrainere, der flygter fra krigen.

Tidslinje

 1. 14. december 2023

  Rådet beslutter at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine

 2. 8. november 2023

  Kommissionen anbefaler, at Rådet indleder tiltrædelsesforhandlinger med Ukraine.

 3. 23. juni 2022

  Rådet anerkender Ukraines mulighed for at arbejde henimod EU-medlemskab og giver Ukraine status som kandidatland.

 4. 17. juni 2022
 5. 28. februar 2022

  Ukraine ansøger om EU-medlemskab.