Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Is-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja wara l-invażjoni tal-Ukrajna

#StandWithUkraine

B’reazzjoni għall-aggressjoni militari mhux provokata u mhux ġustifikata ta’ Vladimir Putin kontra l-Ukrajna, l-UE stabbiliet sanzjonijiet mingħajr preċedent imfassla biex

  • iċekknu l-kapaċità tal-Kremlin li jiffinanzja l-gwerra
  • jimponu spejjeż ekonomiċi u politiċi ċari fuq l-elit politiku tar-Russja
  • inaqqsu l-bażi ekonomika tar-Russja

Is-sanzjonijiet tagħna qed inawru bil-kbir il-bażi ekonomika tar-Russja, u qed ixekklu kwalunkwe prospett li timmodernizzaha. Se nkomplu nagħmlu pressjoni fuq ir-Russja u fuq dawk li jappoġġjawha fil-kamp tal-battalja. Se nkomplu nimmiraw lejn sħab Putin. U se nimmiraw lejn dawk li jgħinu lir-Russja tevita s-sanzjonijiet jew tirrikostitwixxi l-arsenal tal-gwerra tagħha.

Ursula von der Leyen, il-President tal-Kummissjoni Ewropea

L-impatt tas-sanzjonijiet

Dawn il-miżuri huma intelliġenti u kkoordinati mal-alleati tagħna. Huma jimmiraw lejn l-elit politiku Russu u qed jimponu spiża diretta fuq ir-Russja għall-gwerra ta’ aggressjoni tagħha, filwaqt li jagħmlu ħsara wkoll lill-kapaċità industrijali u ekonomika tar-Russja li tmexxi gwerra, timmanifattura aktar armi, u ssewwi s-sistemi eżistenti tal-armi. Is-sanzjonijiet iċaħħdu wkoll lill-armata Russa u lill-fornituri tagħha mill-oġġetti u t-tagħmir meħtieġa biex tkompli l-gwerra tagħha fit-territorju sovran tal-Ukrajna. 

L-ebda waħda mis-sanzjonijiet tal-UE adottati kontra r-Russja ma tipprevjeni l-provvista ta’ ikel agrikolu, tagħmir mediku jew mediċini għall-popolazzjoni ġenerali. Il-makkinarju agrikolu minnu nnifsu lanqas mhu soġġett għal xi projbizzjoni fuq l-esportazzjoni. 

L-ebda waħda mis-sanzjonijiet ma mmirat lejn il-prodotti agrikoli u tal-ikel, inklużi l-qamħ u l-fertilizzanti, bejn pajjiżi terzi u r-Russja. 

alt=""
© mehaniq41 - stock.adobe.com
Pakketti ta’ sanzjonijiet