Skip to main content
Logo tal-Kummissjoni Ewropea
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Informazzjoni għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna

Din l-informazzjoni hi disponibbli wkoll: bl-Ukren українська | bir-Russu | русский

Jekk qed taħrab mill-gwerra fl-Ukrajna u ġejt fl-Unjoni Ewropea, għandek issib informazzjoni ewlenija dwar drittijietek fir-rigward tal-qsim tal-fruntiera għal ġo pajjiż tal-UE, l-eliġibbiltà għal protezzjoni temporanja u l-applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali, kif ukoll id-drittijiet tal-ivvjaġġar fl-Unjoni Ewropea.

Tħejjija biex titlaq

Jekk possibbli, jekk jogħġbok ħu dokumenti tal-ivvjaġġar validi miegħek meta titlaq. Madankollu, in-nuqqas ta’ dokumenti tal-ivvjaġġar jew dokumenti mediċi (ċertifikat tal-vaċċinazzjoni, test tal-COVID-19) ma għandux ikun ostaklu għad-dħul fl-UE.

Il-pajjiżi kollha tal-UE li jmissu mal-Ukrajna qed jippermettu d-dħul tal-persuni kollha li qed jaħarbu mill-gwerra fl-Ukrajna għal raġunijiet umanitarji irrispettivament minn jekk għandhomx passaport bijometriku jew le. Dan japplika wkoll għat-tfal. Jekk għandek nazzjonalità Ukrena u passaport bijometriku, tista’ tidħol fl-UE billi tippreżenta l-passaport tiegħek fil-fruntiera. Fil-każijiet l-oħrajn kollha, il-pajjiżi tal-UE se jaċċettawk għal raġunijiet umanitarji.

Drittijietek fl-UE

Ladarba tkun dħalt fl-UE għandek numru ta’ għażliet skont iċ-ċirkostanzi personali tiegħek. L-awtoritajiet se jinfurmawk dwar id-drittijiet tiegħek kif xieraq.

1. Tista’ tingħata protezzjoni temporanja

Jekk kont resident permanenti fl-Ukrajna, u tlaqt mill-pajjiż biex taħrab mill-gwerra mill-24 ta’ Frar 2022 ’il quddiem, tista’ tkun intitolat għal protezzjoni temporanja fi kwalunkwe pajjiż tal-UE. Il-protezzjoni temporanja se ddum mill-anqas sena, u din tista’ tiġi estiża skont is-sitwazzjoni fl-Ukrajna. Id-drittijiet skont id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja jinkludu l-permess ta’ residenza, l-aċċess għas-suq tax-xogħol u l-akkomodazzjoni, l-assistenza medika, u l-aċċess għall-edukazzjoni għat-tfal. Kull min jgħix legalment fl-UE għandu wkoll id-dritt li jiftaħ kont bankarju bażiku. Se jkollok ukoll id-dritt li tiftaħ kont bankarju bażiku.

2. Tista’ tapplika għal protezzjoni internazzjonali fl-UE

Il-benefiċjarji ta’ protezzjoni temporanja għandhom id-dritt li jagħmlu applikazzjoni għal protezzjoni internazzjonali (ażil) f’kull ħin.

Jekk tagħżel li tagħmel dan, il-protezzjoni temporanja tiegħek tista’ tiġi sospiża waqt li jkollok l-istatus u d-drittijiet ta’ applikant għall-ażil. Jekk fi tmiem l-eżami l-applikazzjoni tiegħek għall-ażil tiġi rifjutata u l-protezzjoni temporanja attwali tkun għadha fis-seħħ fl-UE, l-istatus ta’ protezzjoni temporanja tiegħek jerġa’ jiġi attivat.

Għandek tinforma ruħek dwar liema prattiki japplika l-Istat Membru sabiex tiddeċiedi jekk għandekx titlob protezzjoni internazzjonali flimkien ma’ permess tar-residenza li juri l-istatus ta’ protezzjoni temporanja tiegħek.

3. Tista’ titlob assistenza għar-ripatrijazzjoni

Irrispettivament min-nazzjonalità u d-dritt għal protezzjoni internazzjonali tiegħek, jekk kont qed tgħix fl-Ukrajna u ħrabt mill-gwerra, għandek tkun tista’ taqsam il-fruntiera tal-UE. Jekk ikun sikur li tirritorna f’pajjiżek, għandek tikkuntattja lill-awtoritajiet jew lill-organizzazzjonijiet rilevanti biex jgħinuk tmur lura.

Għall-assistenza bir-ripatrijazzjoni, għandek tikkuntattja l-ambaxxata/il-konsulat tal-pajjiż ta’ oriġini tiegħek fil-pajjiż tal-UE fejn qed toqgħod bħalissa. L-awtoritajiet nazzjonali f’dan il-pajjiż jistgħu jgħinuk ukoll tikkuntattja l-ambaxxata/il-konsulat tiegħek f’każ li tiltaqa’ ma’ problemi u jistgħu joffru assistenza għar-ripatrijazzjoni tiegħek.

Tkomplija tal-ivvjaġġar fl-UE

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, jekk ħrabt mill-gwerra fl-Ukrajna tkun tista’ tivvjaġġa lejn pajjiżi oħrajn tal-UE. Għall-Ukreni b’passaport bijometriku dan id-dritt ġej mis-sistema ta' vvjaġġar mingħajr viża fis-seħħ bejn l-UE u l-Ukrajna. Jekk tiġi minn pajjiż terz, trid tiċċekkja jekk il-pajjiż ta’ oriġini tiegħek hux fil-lista ta’ pajjiżi terzi li ċ-ċittadini tagħhom huma eżentati mir-rekwiżit li jkollhom viża.

Informazzjoni dwar l-awtoritajiet nazzjonali u għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

F’din il-mappa, meta tikklikkja fuq il-pajjiż, se ssib informazzjoni utli dwar: l-awtoritajiet nazzjonali li għandek tikkuntattja għal protezzjoni temporanja; l-organizzazzjonijiet attivi li qed jgħinu lil dawk li qed jaħarbu mill-Ukrajna, kif ukoll kif tikkuntattjahom; l-għażliet ta’ vjaġġar bla ħlas; il-kura tas-saħħa; u informazzjoni dwar il-validità tal-liċenzji tas-sewqan.

Il-mappa tinkludi wkoll postijiet fl-Istati Membri tal-UE li juru faċilitajiet ta’ akkoljenza, ċentri ta’ trasferiment jew li joffru aktar informazzjoni dwar l-ivvjaġġar u s-soġġorn tiegħek fl-UE.

L-Awstrija

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Ministeru għall-Intern tal-Awstrija (DE)
Aġenzija Federali għas-Servizzi ta’ Akkoljenza u ta’ Appoġġ (DE / EN)
FAQ tal-Ministeru għall-Intern għan-nies li qed jaħarbu mill-Ukrajna (UK)
Servizz Pubbliku tal-Impjieg: kif tikseb permess tax-xogħol (DE / UK / EN)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Lista ta’ organizzazzjonijiet (DE)
Paġna ta’ Facebook biex tgħin lin-nies li qed jaħarbu l-gwerra (DE)
Caritas Awstrija (DE)
Hotline għal appoġġ psikoloġiku (UK)
Mill-Awstrija 0134301014
Minn barra l-pajjiż +43 6699665109
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

It-trasport pubbliku kollu

Il-Belġju

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Sit web tal-Informazzjoni tal-Gvern Federali (FR / NL / DE / EN/ UK) +32 24888888
Informazzjoni mill-Uffiċċju tal-immigrazzjoni dwar l-applikazzjoni għall-protezzjoni temporanja għall-Ukreni fil-Belġju (FR / NL / EN)
Ombudsman Federali (FR / NL / EN / UK)
Hotlines tal-Ambaxxata tal-Ukrajna fil-Belġju
Linja ta’ Riżerva +32 23792115
Mistoqsijiet ġenerali +32 23792160
Mistoqsijiet dwar il-housing +32 23792112
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Is-Salib l-Aħmar – il-komunità Fjamminga (NL / FR / EN) +32 15443407
Is-Salib l-Aħmar – il-komunità Franċiża (FR) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN) +32 27343502
Lista ta’ inizjattivi fil-Belġju – Belgians for Ukraine (EN)
Paġna ta’ Facebook - Solidarity with Ukraine (EN)
PAG-ASA għall-vittmi tal-isfruttament (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tal-SNCB/NMBS u tat-Thalys

Il-Bulgarija

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Portal ta’ informazzjoni unifikat tal-Gvern dwar miżuri u azzjonijiet relatati mal-kriżi fl-Ukrajna (BG / UK / EN)
Informazzjoni mill-Aġenzija tal-Istat għar-Refuġjati (EN / UK)
Punti ta’ reġistrazzjoni – Mappa bl-informazzjoni (BG / UK / EN / RU)
Numri tal-hotline +38 029055555+38 0322465075
Hotline f’każ ta’ kriżi tal-Ministeru għall-Affarijiet Barranin +35 929482404, email crisis@mfa.bg
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Grupp ta’ Facebook tal-Assoċjazzjoni tal-Organizzazzjonijiet Ukreni “Mati Ukraina” (BG / UK)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tal-BDZ

Il-Kroazja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Paġna ewlenija tal-Ministeru għall-Intern (HR / EN) email: privremena.zastita@mup.hr
Paġna web tal-Ministeru għall-Intern għar-refuġjati Ukreni (HR / UK)
Fuljett tal-Ministeru għall-Intern b’informazzjoni ddedikata (HR)
Informazzjoni dwar l-attivazzjoni tad-direttiva dwar il-protezzjoni temporanja (HR)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Is-Salib l-Aħmar Kroat (HR / EN)
Hotlines u numri ta’ kuntatt utli (UK / HR)
Email tal-UNHCR hrvza@unhcr.org
Email tal-IOM iomzagreb@iom.int
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw il-ferroviji tal-HŽ Putnički prijevoz mingħajr ħlas b’“biljetti ta’ solidarjetà” u b’“Biljett ta’ Għajnuna għall-Ukrajna”.

Ċipru

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Paġna Ewlenija tal-Ministeru għall-Intern (GR)
Informazzjoni dwar l-attivazzjoni tad-direttiva dwar il-protezzjoni temporanja (EN / GR)
Sit web tas-Servizz tal-Ażil (EN / GR)
Reġistru Ċivili u Dipartiment tal-Migrazzjoni (EN / GR)
Hotline tal-Ministeru għar-Riċerka, l-Innovazzjoni u l-Politika Diġitali (Tnejn-Ġimgħa 8h00-20h00) 1477, +35 722285777
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Grupp ta’ Facebook għall-Ukreni li qed ifittxu parir - Kunsill tar-Refuġjati ta’ Ċipru (EN)
UNHCR Ċipru (EN)

Iċ-Ċekja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni għaċ-ċittadini Ukreni li qed jaħarbu mill-kunflitt (UK / CS)
Amministrazzjoni tal-Faċilitajiet għar-Refuġjati tal-Ministeru għall-Intern (CS / EN / UK)
Helpline tal-Ministeru għall-Intern +42 0974801802
L-Ukreni Tagħna – Sit web uffiċjali ta’ appoġġ (CS / EN / UK / RU)
Ambaxxata tal-Ukrajna fi Praga – paġna ta’ Facebook (UK)

 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Solidarjetà mal-Ukrajna (CS / EN / UK / RU)
Sewqan għar-refuġjati – Biex jinkiseb trasport mill-fruntiera (CS / EN / UK)
Grupp ta’ Appoġġ fuq Facebook (CS / UK)
Merħba lir-Refuġjati (CS / EN)
Assoċjazzjoni għall-Integrazzjoni u l-Migrazzjoni (EN)
Organizzazzjoni għall-Appoġġ tar-Refuġjati (EN)
ADRA (Organizzazzjoni Umanitarja u ta’ Żvilupp) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Is-Salib l-Aħmar Ċek (CS)
Člověk v tísni (Persuni fil-bżonn) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Ċekja (CS)
Lékaři bez hranic (Tobba mingħajr fruntieri) (CS)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

RegioJet, Leo Express, il-ferroviji České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), it-trasport Arriva, it-trasport pubbliku ta’ Praga u t-trasport pubbliku fir-Reġjun tal-Bohemia Ċentrali.

Id-Danimarka

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Servizz Daniż tal-Immigrazzjoni – (EN / UK)
Paġna web iddedikata tas-servizz tal-immigrazzjoni tad-Danimarka dwar kif tapplika għal permess ta’ residenza (EN), appoġġ għall-Ukrajna (EN)
Ċentru Daniż għall-kriżi Ukrena (UK / EN)

 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw il-ferroviji tad-DSB mingħajr ħlas.
Il-karozzi Ukreni jistgħu jgħaddu minn Öresundsbron (il-pont bejn id-Danimarka u l-Iżvezja) mingħajr ma jħallsu.

L-Estonja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Sit Web Uffiċjali tal-Gvern għan-nies li jaħarbu l-gwerra (EE / EN / UK / RU)
Paġna Ewlenija tal-Ministeru għall-Intern (EN)
Ministeru għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Komunikazzjonijiet (EN)
Paġna Ewlenija tal-Bord tal-Pulizija u l-Gwardja tal-Fruntiera (EE / EN / UK / RU)
Paġna Ewlenija tal-Fond tal-Assigurazzjoni Soċjali (EE / EN / RU) Hotline 1247
Paġna web tal-Gvern b’informazzjoni għaċ-ċittadini Ukreni (EE / EN / RU)
Portal taż-Żgħażagħ (EE / RU)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Lista ta’ NGOs (EE / EN / RU)
Hotline tal-Kunsill Estonjan għar-Refuġjati (EE / EN / UK / RU) (kuljum 9h00-19h00)  +37 256782288 
Is-Salib l-Aħmar Estonjan (EE)
Ċentru Kulturali Ukren (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji Elron u l-ferroviji tat-Trasport Pubbliku

Il-Finlandja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Servizz Finlandiż tal-Immigrazzjoni: Struzzjonijiet għar-refuġjati li jaslu fil-Finlandja (FI / SV / EN / UK)
Servizz Finlandiż tal-Immigrazzjoni: Mistoqsijiet frekwenti (FI / SV / EN / UK)
Ministeru għall-Intern: Protezzjoni temporanja (FI / SV / EN)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Is-Salib l-Aħmar Finlandiż (FI / SV / EN)
Għajnuna mill-Knisja Finlandiża (FI / SV / EN)  
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw it-trasport tal-Onnibus u l-ferroviji tal-VR mingħajr ħlas.
Jistgħu jibbenefikaw ukoll minn skont ta’ 95% fuq in-nollijiet netti għal biljetti tal-Finnair f’direzzjoni waħda minn Varsavja, Krakovja, Gdansk, Budapest u Praga għal Helsinki.

Franza

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Sit ta’ informazzjoni uffiċjali tal-Gvern (FR / UK)
Ambaxxata tal-Ukrajna fi Franza (FR / UK) +33 187666612 (agħfas in-numru 2 għall-Ukren)
Informazzjoni tal-Ministeru għall-Intern għaċ-ċittadini Ukreni (FR / UK)
Muniċipalità ta’ Pariġi (EN)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Croix rouge (FR) +33 144431100
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Ferroviji tal-SNCF u tat-Thalys

Il-Ġermanja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Ministeru Federali għall-Intern u l-Komunità: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Ministeru Federali għall-Intern u l-Komunità: FAQs tal-Gvern dwar id-dħul u r-residenza (DE / UK / EN)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Alleanza ta’ organizzazzjonijiet ta’ għajnuna Ġermaniżi li jiġbru donazzjonijiet għall-Ukrajna (DE / EN)
UNHCR (DE)
Is-Salib l-Aħmar Ġermaniż (DE)
Organizzazzjoni tal-għajnuna li tiffoka fuq il-kura medika (DE)
Caritas Ġermanja (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Konsulenti legali (DE)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tad-DB il-ferroviji tat-Thalys u t-trasport pubbliku reġjonali u lokali kollu

Il-Greċja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Paġna web tal-Gvern b’informazzjoni għall-Persuni Spostati (GR / UK / EN)
Hotline tal-Ambaxxata tal-Ukrajna fil-Greċja (EN) +30 693276606
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

UNHCR (GR / EN / FR)
Lista ta’ organizzazzjonijiet (EN)

L-Ungerija

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Direttorat Ġeneral Ungeriż għall-Informazzjoni dwar il-Monitoraġġ tal-Barranin għan-nies li qed jaħarbu mill-Ukrajna (EN / UK)
Hotlines tal-Gvern
Mill-Ungerija 06 80310310
Mill-Ukrajna 0800 504546
Minn pajjiżi oħrajn +36 15501828, email menekultinfo@me.gov.hu
Kunsill Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni Umanitarja - għall-Ukreni qrib il-fruntiera Ungeriża: 1357 (telefonata waħda tqum 500 forint/€1.37)
Paġna ta’ Facebook tal-Ambaxxata tal-Ukrajna (UK)

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Grupp ta’ Facebook għall-akkomodazzjoni (HU)
Is-Salib l-Aħmar Ungeriż (HU)
Is-Servizz Ungeriż tal-Karità tal-Ordni ta’ Malta (HU)
Caritas Ungerija (HU)
Paġna fuq Facebook dwar l-Għajnuna għall-Migrazzjoni (HU)
Paġna ta’ Informazzjoni tal-Kumitat Ungeriż ta’ Ħelsinki (EN)
Assoċjazzjoni Ungeriża għall-Migranti (EN / UK / RU)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tal-MAV kollha b’“biljett ta’ solidarjetà” mingħajr ħlas, u t-trasport pubbliku tal-BKK kollu mingħajr ħlas f’Budapest.
Il-Wizz Air tappoġġja lir-refuġjati Ukreni billi toffrilhom 100,000 post bla ħlas fuq it-titjiriet kollha tal-Ewropa kontinentali li jitilqu mill-pajjiżi tal-fruntiera tal-Ukrajna.

L-Irlanda

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni dwar ir-rekwiżiti tal-viża tad-Dipartiment għall-Ġustizzja tal-Irlanda (EN)
FAQs għall-ivvjaġġar lejn l-Irlanda (EN)
Paġna web iddedikata tal-Gvern b’informazzjoni dwar id-Direttiva dwar il-Protezzjoni Temporanja (EN)
Informazzjoni għaċ-Ċittadini għall-Protezzjoni Internazzjonali (EN)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post:

Kunsill Irlandiż għar-Refuġjati (EN)

 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji Irlandiżi, it-trasport tal-Bus Éireann u t-trasport tal-Expressway

L-Italja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Ministeru għall-Affarijiet Barranin (IT)
Ministeru għall-Intern (IT) Gwida għal dawk li jfittxu l-ażil (EN)
Dipartiment Nazzjonali tal-Protezzjoni Ċivili (IT / EN) - Kards b’informazzjoni ewlenija (IT / EN / UK / RU)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

UNHCR (IT)
Kunsill Taljan għar-Refuġjati (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Is-Salib l-Aħmar Taljan (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
NGO AVSI (IT)
NGO AIBI (IT)
Paġna ta’ Facebook tal-NGO Intersos (IT)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw it-trasport tal-Flixbus, it-trasport tal-Marino Bus u l-ferroviji tat-Trenord mingħajr ħlas. Jistgħu wkoll jivvjaġġaw mingħajr ħlas bit-trasport tal-grupp Trenitalia fi żmien massimu ta’ 5 ijiem minn meta jidħlu fl-Italja.

Il-Latvja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni għall-Ukreni li jiġu fil-Latvja (LV / UK / EN / RU) – mhux sit web uffiċjali, iżda ridirezzjonat mis-sit web tal-Gvern
Hotline tal-Kunsill tal-Belt ta’ Riga (24/7) +371 80000800
Informazzjoni dwar servizzi tal-Kura tas-Saħħa mingħajr ħlas iffinanzjati mill-Istat (8h30-17h00) +371 80001234
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post
Helpline ta’ informazzjoni miġbura flimkien għall-Ukreni fil-Latvja (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Hotline f’Riga (24/7) +371 80000800
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Ferroviji tal-Latvijas dzelzceļš

Il-Litwanja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni tal-Ministeru għall-Intern għan-nies li ġejjin mill-Ukrajna (EN / LT)
Dipartiment tal-Migrazzjoni (UK)
Eurodesk tal-Litwanja (LT / UK / EN)
Hotline għal kwistjonijiet ta’ migrazzjoni (kuljum 7h30-21h00) +370 52717112
Hotline għall-akkomodazzjoni (24/7) 1827 mil-Litwanja, +370 67722222 minn barra l-pajjiż
Assistenza umanitarja (24/7) +370 68498688
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Inizjattiva Soċjali Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Is-Salib l-Aħmar Litwan (LT)
Caritas Litwan (EN / LT)
Ċentru Nazzjonali ta’ Koordinazzjoni tal-Appoġġ (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Ix-xogħol fil-Litwanja (EN)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tal-LTG u l-karozzi tal-linja ta’ Vilnius

Il-Lussemburgu

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni tal-Gvern dwar il-wasla tar-refuġjati Ukreni (FR / EN b’formoli bl-FR / EN / UK / RU
Ministeru għall-Affarijiet Barranin (FR / EN)
Informazzjoni dwar il-kenntemporanju ta’ protezzjoni għall-akkoljenza inizjali (UK / FR / EN)
Għal mistoqsijiet konsulari minn persuni li jitilqu jew li jkunu fi tranżitu mill-Ukrajna +35 224782386
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

LUkraine, komunità Ukrena fil-Lussembrugu (UK / EN)
Is-Salib l-Aħmar - FAQ għar-refuġjati Ukreni (EN / FR / DE), email wellkomm@croix-rouge.lu (FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins du monde: għal għajnuna medika (FR+35 28892371
Caritas Lussemburgu (FR / EN)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

It-trasport pubbliku kollu

Malta

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali:

Informazzjoni għall-Ministeru tal-Affarijiet Interni għar-refuġjati Ukreni (EN)

In-Netherlands

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni fuq il-paġna web mill-Ministeru għall-Ġustizzja u s-Sigurtà (NL / EN)
Servizz tal-Immigrazzjoni (NL / EN)
Ċentri ta’ akkoljenza ta’ emerġenza:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Stazzjon Ċentrali (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) u Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Ħarsa ġenerali lejn l-organizzazzjonijiet li jgħinu fuq il-post (NL)
Vluchtelingenwerk (Kunsill tar-Refuġjati) (NL / UK)
Għajnuna għar-Refuġjati (EN / NL / UK / RU)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tal-NS, il-ferroviji tat-Thalys u t-trasport pubbliku kollu

Il-Polonja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni tal-Gvern għaċ-ċittadini Ukreni (PL / UK / EN / RU)
FAQ (PL / EN / RU)
Pjattaforma tal-Gvern għall-appoġġ (PL / UK / EN)
Helpline tal-Uffiċċju għall-Barranin +48 477217575
Helpline għal dawk fil-periklu tat-traffikar tal-bnedmin +48 226280120
Helpline għall-Ukreni li qed ifittxu għajnuna medika (24/7) +48 807190590
Gwardja tal-Fruntiera - għar-regoli dwar il-qsim tal-fruntiera (PL) +48 825685119
Helpline għaċ-ċittadini Pollakki u d-detenturi tal-Karta tal-Pollakki +48 225238880
Punti ta’ informazzjoni u helplines (EN / UK)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Ċentru Pollakk għall-Għajnuna Internazzjonali) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Azzjoni Umanitarja Pollakka) (EN)
Caritas Polska (PL)
Is-Salib l-Aħmar Pollakk (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Missjoni Medika Pollakka)  (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Informazzjoni utli dwar l-appoġġ fi Krakovja (EN)
Fija ssib ħabib (EN / UK / PL)
SOS Ukrajna (PL / UK)
Merħba lir-Refuġjati tal-Polonja (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Istitut Nazzjonali tal-Mużika u ż-Żfin) (PL)
Fondazzjoni għall-Kooperazzjoni bejn il-Polonja u l-Ukrajna (EN / PL / UK / RU)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw mingħajr ħlas:

Huma jistgħu jibbenefikaw ukoll minn tariffi skontati mal-LOT Airlines.
 

Il-Wizz Air toffri lir-refuġjati Ukreni 100,000 post bla ħlas fuq it-titjiriet kollha tal-Ewropa kontinentali li jitilqu mill-pajjiżi tal-fruntiera tal-Ukrajna.
 

L-Uber ukoll toffri vjaġġi bla limitu mingħajr ħlas bejn il-fruntiera tal-Ukrajna u l-ibliet Pollakki.

Il-Portugall

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali:

Sit web iddedikat tal-Gvern (PT / EN)
Informazzjoni għan-nies li jaslu l-Portugall mill-Ukrajna (PT / EN)
Informazzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali (EN)
Informazzjoni dwar il-Protezzjoni Internazzjonali għall-minorenni mhux akkumpanjati (EN)
Lista ta’ servizzi pubbliċi skont ir-reġjun (EN)
Bażi ta’ Data ta’ Informazzjoni dwar l-Ażil (EN)
Linja Nazzjonali kontra t-Traffikar tal-Bnedmin (PT) +35 1964244281
email dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnistia Internacional Portugall (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania - grupp ta’ Facebook (PT)
Is-Salib l-Aħmar Portugiż (PT)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-Ferroviji – CP tal-Portugall

Ir-Rumanija

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali:

Sit web tal-Gvern b’informazzjoni għall-għajnuna lill-Ukreni (RO / UK / EN)
Sit web tal-gvern iddedikat għall-għajnuna lill-Ukreni (RO / UK)
Appoġġ fuq l-internet u pjattaforma ta’ informazzjoni għan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra (RO / UK / RU / EN)
Infoline +40 219590
Spettorat ġenerali għall-immigrazzjoni (RO / EN) +40 214107513
Linja Nazzjonali kontra t-Traffikar tal-Persuni
Mir-Rumanija 0800 800 678
Minn barra l-pajjiż +40 213133100

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Hotline tal-UNHCR Rumanija (EN) +40 723653 651
Hotline tal-Kunsill Nazzjonali Rumen għar-Refuġjati (UK) +40 730073170
IOM (EN / UK)
Pjattaforma Dopomoha (UK / RO / EN)
Hotline għal appoġġ psikoloġiku +40 745139747
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw il-ferroviji tas-CFR mingħajr ħlas permezz tal-“Biljett ta’ Għajnuna għall-Ukrajna”, u shuttle bus tal-STB.
Jistgħu jużaw ukoll ir-Romfour shuttle bus minn stazzjon għal ieħor mingħajr ħlas. Ir-Romfour torganizza t-trasport bil-karozzi tal-linja lejn l-Italja u bliet Ewropej oħrajn.
Il-Wizz Air toffri lir-refuġjati Ukreni 100,000 post bla ħlas fuq it-titjiriet kollha tal-Ewropa kontinentali li jitilqu mill-pajjiżi tal-fruntiera tal-Ukrajna.
Jistgħu jibbenefikaw ukoll mit-trasport tal-Flixbus mingħajr ħlas minn bliet tal-fruntiera Rumeni lejn postijiet oħrajn fl-Ewropa.

Is-Slovakkja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Informazzjoni tal-Gvern għall-Ukreni li jidħlu fir-Repubblika Slovakka (SK / UK / EN)
Hotlines tal-Ministeru għall-Intern għall-kelliema Ukreni +421 513816111 u+421 259765111
Servizz permanenti tal-Ministeru għall-Intern +421 248593312
Ministeru għat-Trasport u l-Kostruzzjoni (UK)
Ministeru għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza, ir-Riċerka u l-Isport (SK / EN)
Hotline tar-reġjun ta’ Košice +421 2800222550, email pomocukrajine@vucke.sk
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

IOM (SK / UK / EN / RU)
NGO Človek v ohrození  (Persuni fil-bżonn)  (SK / EN) Infoline +421 917239708
NGO Sme spolu (NGO Slovakka – Ukrena)  (UK / SK / EN) Hotline +421 911201889
NGO Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (NGO Inizjattiva biex tgħin lill-Ukrajna) (UK / EN)
NGO Magna (EN)
Is-Salib l-Aħmar Slovakk (UK / SK / EN)
Kura tas-saħħa dentali (EN / SK / UK)
Hotline ta’ Għajnuna Ukrena-Slovakka (UK / SK / EN) +421 911201889 (Telegram, WhatsApp jew Viber), email: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození (Persuni fil-Bżonn) Paġna ta’ Facebook (SK)
Lega tad-Drittijiet tal-Bniedem (SK / EN)
Grupp ta’ Facebook Mareena (SK)
NGO Nadácia Integra (SK)
NGO Úsmev ako dar (Tbissima bħala rigal) (SK / EN / UK)
Eparkija Kattolika Griega ta’ Kosice (SK / UK)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

In-nies li jaħarbu mill-Ukrajna jistgħu jużaw il-ferroviji tad-ZSSK mingħajr ħlas.
Il-Wizz Air toffri lir-refuġjati Ukreni 100,000 post bla ħlas fuq it-titjiriet kollha tal-Ewropa kontinentali li jitilqu mill-pajjiżi tal-fruntiera tal-Ukrajna.

Is-Slovenja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali:

Sit web tal-Gvern, inkluża informazzjoni dwar id-dħul fil-pajjiż u l-protezzjoni internazzjonali (SL / UK / EN)
Hotline tal-Gvern (8h00-18h00)
Mis-Slovenja 0804142
Minn barra l-pajjiż +386 14787530, e-mail info.ukrajina@gov.si
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tas-Slovenske železnice 

Spanja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Paġna web tal-Aġenzija Spanjola għall-Kooperazzjoni Internazzjonali u l-Iżvilupp (ES)
Paġna web tal-Ministeru għall-Intern (ES), b’informazzjoni dwar il-protezzjoni temporanja
Hotline tal-Ministru għall-Inklużjoni, is-Sigurtà Soċjali u l-Migrazzjoni +34 910474444  (ES / UK)
Uffiċċju tal-Ażil (ES)
Network ta’ Akkoljenza tal-Istat għal persuni li qed jaħarbu mill-gwerra – Lista ta’ dettalji ta’ kuntatt (ES / UK)
Linja Nazzjonali kontra t-Traffikar tal-Persuni
Minn Spanja +34 900105090, email trata@guardiacivil.es
Il-Gvern Spanjol: rakkomandazzjonijiet (ES)
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Is-Salib l-Aħmar Spanjol (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

Il-ferroviji tar-Renfe

L-Iżvezja

Dettalji ta’ kuntatt nazzjonali

Aġenzija Żvediża għall-Migrazzjoni (EN), b’informazzjoni dwar il-protezzjoni temporanja
 

Organizzazzjonijiet ewlenin li jgħinu fuq il-post

Is-Salib l-Aħmar Żvediż (SV)
 

Għażliet ta’ vvjaġġar mingħajr ħlas

It-trasport ta’ Stena Line u t-trasport pubbliku ta’ Stokkolma

Organizzazzjonijiet fl-UE kollha

Informazzjoni fl-UE kollha dwar l-assistenza legali

Lista ta’ punti ta’ kuntatt fl-UE kollha tas-CCBE għal assistenza legali (UK / EN)
Kunsill Ewropew dwar ir-Refuġjati u l-Eżiljati - Ħarsa ġenerali lejn il-miżuri nazzjonali b’reazzjoni għall-wasliet mill-Ukrajna (EN)
 

Organizzazzjonijiet fl-UE kollha li jgħinu fuq il-post fl-Istati Membri tal-UE

IOM (EN)
UNHCR (EN)
UNICEF (EN)
Pjattaforma Ewropea tal-NGOs dwar l-Ażil u l-Migrazzjoni (EN) – Lista ta’ membri (EN)
Kunsill Ewropew għar-Refuġjati u l-Eżiljati (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Assistenza tan-Network Ewropew ta’ Tutela lill-orfni u lit-tfal mhux akkumpanjati (EN)
Forum Ewropew dwar id-Diżabbiltà (EN)
Kummissjoni Internazzjonali Kattolika għall-Migrazzjoni (EN)
Kumitat Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
Kumitat Internazzjonali ta’ Sokkors (EN)
 

Organizzazzjonijiet li jiġġieldu kontra t-Traffikar tal-Persuni:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Hotline mill-UE 116000
Minn barra l-UE 0888009000
 

Trasferimenti bl-ajru bla ħlas mill-Moldova għall-pajjiżi tal-UE

UNHCR (EN
Gvern tal-Moldova (EN / UK)

Tabella aġġornata fl-1 ta’ Ġunju 2022

Dokumenti

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Iddawnlowdja