Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

L-irkupru u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

Construction workers work on a building in Ukraine
SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images
L-irkupru u r-rikostruzzjoni tal-Ukrajna

Appoġġ kontinwu tal-UE

Se jkun meħtieġ sforz finanzjarju globali ewlieni biex l-Ukrajna tinbena mill-ġdid wara li l-gwerra tispiċċa. L-UE diġà qed tikkontribwixxi b’mod sostanzjali biex tagħti spinta lir-reżiljenza kontinwa tal-pajjiż, iżda se jkun meħtieġ aktar appoġġ fuq terminu medju sa twil: l-istabbiliment mill-ġdid tal-pedamenti ta’ pajjiż ħieles u prosperu, ankrat fil-valuri Ewropej u integrat tajjeb fl-ekonomija Ewropea u globali u biex jappoġġjaha fit-triq Ewropea tiegħu.

Sa mill-bidu tal-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja, l-UE u l-Istati Membri tagħha u l-istituzzjonijiet finanzjarji Ewropej, f’approċċ tat-Tim Ewropa, qed jagħmlu disponibbli sa €98.5 biljun f’appoġġ finanzjarju, umanitarju, ta’ emerġenza, baġitarju u militari

  • €49.4 biljun biex tiġi appoġġjata r-reżiljenza ekonomika, soċjali u finanzjarja ġenerali tagħha.

  • €32 biljun f’assistenza militari

  • sa €17-il biljun disponibbli għall-Istati Membri biex jaqdu l-ħtiġijiet tan-nies li qed jaħarbu mill-gwerra

L-UE qed tippromwovi wkoll riformi ekoloġiċi, kif ukoll ir-rikostruzzjoni ekoloġika u l-modernizzazzjoni tal-Ukrajna b’mod bilaterali, fi ħdan is-Sħubija tal-Lvant u l-Komunità tal-Enerġija.

Filwaqt li l-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja għadha għaddejja, il-ħtiġijiet ġenerali għar-rikostruzzjoni tal-Ukrajna għadhom mhumiex magħrufa. Madankollu, huwa importanti li jitfasslu l-elementi kostitwenti ewlenin ta’ dan l-isforz internazzjonali diġà minn issa.

Il-Faċilità għall-Ukrajna

Biex tgħin lill-Ukrajna fl-isforzi tagħha ta’ rkupru, rikostruzzjoni u modernizzazzjoni, l-UE se tniedi mekkaniżmu ta’ appoġġ ġdid għas-snin mill-2024 sal-2027. Il-Faċilità għall-Ukrajna hija strument iddedikat li se jippermetti lill-UE tipprovdi lill-Ukrajna sa €50 biljun f’appoġġ finanzjarju stabbli u prevedibbli matul dan il-perjodu.

Il-Faċilità tissottolinja l-impenn tal-UE li tappoġġja lill-Ukrajna hekk kif bħalissa qed taffaċċa l-gwerra ta’ aggressjoni mir-Russja u tinsab fit-triq tagħha lejn is-sħubija fl-UE.

Aqra aktar dwar il-Faċilità għall-Ukrajna

Pjattaforma għall-Koordinazzjoni tad-Donaturi b’Diversi Aġenziji

Il-Pjattaforma għall-Koordinazzjoni tad-Donaturi b’Diversi Aġenziji biex tappoġġja l-proċess ta’ tiswija, irkupru u rikostruzzjoni tal-Ukrajna tnediet fis-26 ta’ Jannar 2023. Il-Pjattaforma tippermetti koordinazzjoni mill-qrib fost id-donaturi internazzjonali u l-organizzazzjonijiet finanzjarji u tiżgura appoġġ koerenti, trasparenti u responsabbli.

L-għan tagħha huwa li tiżgura koordinazzjoni msaħħa fost l-atturi ewlenin kollha li jipprovdu appoġġ finanzjarju fuq terminu qasir iżda wkoll assistenza fit-tul għall-fażi ta’ rikostruzzjoni. B’dan il-mod, tibni fuq ir-riżultati tal-Konferenzi f’Lugano, Berlin u Pariġi, biex tgħin biex jitnaqqas id-distakk bejn il-ħtiġijiet u r-riżorsi.

Aktar dwar il-Pjattaforma ta’ Koordinazzjoni tad-Donaturi għall-Ukrajna

Il-mobilizzazzjoni tal-appoġġ internazzjonali

Huwa issa li l-Ukarjna għandha l-aktar bżonn ta' għajnuna. Il-Kummissjoni Ewropea u s-sħab tagħha qed jimmobilizzaw l-appoġġ internazzjonali għall-istabbilizzazzjoni ekonomika u soċjali, ir-rikostruzzjoni u l-irkupru tal-Ukrajna mill-effetti tal-gwerra. 

Konferenza Internazzjonali ta’ Esperti dwar l-Irkupru, ir-Rikostruzzjoni u l-Immodernizzar tal-Ukrajna

F’Ottubru, il-Kummissjoni Ewropea u l-Ġermanja, bħala l-president ta' dak iż-żmien tal-G7, ospitaw flimkien il-Konferenza Internazzjonali tal-Esperti dwar l-Irkupru, ir-Rikostruzzjoni u l-Modernizzazzjoni tal-Ukrajna f’Berlin. Il-konferenza kienet pass importanti ieħor li wera appoġġ sod mill-UE u mill-komunità internazzjonali għall-Ukrajna. Din enfasizzat ukoll li l-Kummissjoni u l-komunità internazzjonali se jkomplu jappoġġjaw lill-Ukrajna lil hinn mill-ħtiġijiet immedjati tagħha, u fi triqitha lejn l-adeżjoni mal-UE.

Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen enfasizzat tliet elementi li kienu kruċjali għal rikostruzzjoni b’suċċess tal-Ukrajna:

  • niżguraw li l-Ukrajna f’kull ħin tikseb l-appoġġ li teħtieġ – mill-għajnuna, sar-riabilitazzjoni, sar-rikostruzzjoni fit-tul
  • il-mekkaniżmu t-tajjeb fis-seħħ biex l-appoġġ ikun wiesa’ u inklużiv kemm jista’ jkun
  • l-inkorporazzjoni soda tal-isforzi ta’ rikostruzzjoni tal-Ukrajna bħala parti mit-triq tagħha lejn l-Unjoni Ewropea

Minħabba l-iskala tal-isfida inkwistjoni, l-isforzi ta’ rkupru jeħtieġ li jkunu proċess inklużiv b’diversi partijiet ikkonċernati, li jinvolvi kemm is-settur pubbliku kif ukoll dak privat, kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali. Huwa għalhekk li l-konferenza laqqgħet flimkien esperti magħrufa mad-dinja kollha f’diversi dixxiplini u sfondi, kif ukoll rappreżentanti mis-soċjetà ċivili u s-settur privat, flimkien mal-gvern Ukren.

Appoġġ għall-iskejjel Ukreni

Minħabba li l-futur tal-Ukrajna jibda fl-iskejjel tagħha, l-UE qed tappoġġja r-riabilitazzjoni ta’ skejjel danneġġati b’€100 miljun, imħabbra mill-President fid-diskors tagħha dwar l-Istat tal-Unjoni tal-2022.

Il-Kummissjoni Ewropea allokat madwar €14-il miljun għax-xiri ta’ xarabanks tal-iskola u biex it-tfal Ukreni jaslu l-iskola b’mod sikur. Il-Kummissjoni nediet ukoll kampanja fl-UE kollha biex tagħmel donazzjoni ta’ xarabanks tal-iskola għall-Ukrajna, li tgħaddi permezz tal-Mekkaniżmu tal-UE għall-Protezzjoni Ċivili.

B’mod parallel, il-Kummissjoni se taħdem mal-Ukrajna biex tiżgura l-aċċess bla xkiel tal-pajjiż għas-suq uniku, filwaqt li tagħti s-setgħa lill-Ukrajna biex tagħmel l-aħjar użu mill-potenzjal tagħha, tgħin biex tħaffef it-tkabbir u toħloq opportunitajiet.

Skopri aktar dwar ix-xarabanks tal-iskola għall-Ukrajna