Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Mjere u području financijskih i poslovnih usluga

 • alt=""
  ČINJENICA

  Sankcije obuhvaćaju 70 % imovine ruskog bankarskog sustava

Usmjerenost na ruski bankarski sektor

Onemogućavanje pristupa Rusije tržištima kapitala EU-a povećava njezine troškove zaduživanja i transakcija za sankcionirane poslovne subjekte te postupno narušava industrijsku bazu Rusije.

Mjerama se zabranjuje sljedeće:

 • svaki oblik pozajmljivanja i kupovine vrijednosnih papira koje su izdale određene ruske banke i vlada (uključujući Središnju banku)
 • sve transakcije s određenim ruskim poduzećima u državnom vlasništvu u različitim sektorima – vojno-industrijski kompleks Kremlja
 • izvoz novčanica i prodaja prenosivih vrijednosnih papira u svim službenim valutama EU-a
 • pružanje usluga agencija EU-a za kreditni rejting Rusiji i ruskim poduzećima te usluga povezanih s rejtingom ruskim klijentima
 • pružanje usluga povezanih s kriptoimovinom velike vrijednosti Rusiji i svi novčanici za kriptoimovinu, neovisno o iznosu
 • poslovne usluge, izravno ili neizravno, kao što su računovodstvo, revizije, zakonske revizije, knjigovodstvo i porezno savjetovanje, savjetovanje u području IT-a, pravno savjetovanje, usluge u području arhitekture i inženjerstva, upravljačko savjetovanje, odnosi s javnošću, istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, tehničko testiranje i analiza, oglašavanje i usluge izrade rejtinga
 • savjeti bogatim Rusima u vezi s financijskim planiranjem i trustovima te zabranom njihovih velikih depozita u bankama EU-a
 • sudjelovanje ruskih državljana u upravljačkim tijelima u kritičnoj infrastrukturi država članica
 • transakcije s bankama i pružateljima usluga kriptoimovine u Rusiji i trećim zemljama kojima se podupire ruska obrambena i industrijska baza. 

EU je uveo zamrzavanje imovine i zabrane financiranja nizu ruskih banaka te blokira devizne pričuve Rusije u EU-u