Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Åtgärder mot finansiella tjänster och företagstjänster

alt=""
FAKTA

Sanktionerna omfattar 70 procent av tillgångarna i det ryska banksystemet

Den ryska banksektorn i fokus

Rysslands kringskurna tillträde till EU:s kapitalmarknader ökar låne- och transaktionskostnaderna för de enheter som omfattas av sanktionerna och urholkar gradvis Rysslands industriella bas.

Åtgärderna omfattar förbud mot

  • alla former av utlåning till och köp av värdepapper emitterade av vissa ryska banker och myndigheter (inklusive centralbanken)
  • alla transaktioner med vissa ryska statsägda företag inom olika sektorer – Kremls militärindustriella komplex
  • utförsel av sedlar och försäljning av överlåtbara värdepapper i alla officiella EU-valutor
  • kreditvärdering av Ryssland och ryska företag av kreditvärderingsinstitut i EU och tillhandahållande av kreditvärderingstjänster åt ryska kunder
  • tillhandahållande av värdefulla kryptotillgångstjänster till Ryssland och alla plånböcker för kryptotillgångar, oavsett belopp
  • direkt eller indirekt tillhandahållande av företagstjänster som redovisning, revision. lagstadgad revision, bokföring och skatterådgivning, it-konsulttjänster, juridisk rådgivning, arkitekt- och ingenjörstjänster, företags- och organisationskonsulttjänster, pr-tjänster, marknads- och opinionsundersökningstjänster, tekniska testnings- och analystjänster samt marknadsföringstjänster
  • rådgivning till välbärgade ryssar om ekonomisk planering och truster och förbud mot att de gör stora insättningar i banker i EU
  • ryska medborgares deltagande i styrelser i EU-ländernas kritiska infrastruktur.

EU har fryst tillgångar och infört finansieringsförbud för flera ryska banker och blockerar Rysslands reserver i utländsk valuta som hålls i EU genom att