Gå direkt till innehållet
EU:s solidaritet med Ukraina

Åtgärder mot finansiella tjänster och företagstjänster

 • alt=""
  FAKTA

  Sanktionerna omfattar 70 procent av tillgångarna i det ryska banksystemet

Den ryska banksektorn i fokus

Rysslands kringskurna tillträde till EU:s kapitalmarknader ökar låne- och transaktionskostnaderna för de enheter som omfattas av sanktionerna och urholkar gradvis Rysslands industriella bas.

Åtgärderna omfattar förbud mot

 • alla former av utlåning till och köp av värdepapper emitterade av vissa ryska banker och myndigheter (inklusive centralbanken)
 • alla transaktioner med vissa ryska statsägda företag inom olika sektorer – Kremls militärindustriella komplex
 • utförsel av sedlar och försäljning av överlåtbara värdepapper i alla officiella EU-valutor
 • kreditvärdering av Ryssland och ryska företag av kreditvärderingsinstitut i EU och tillhandahållande av kreditvärderingstjänster åt ryska kunder
 • tillhandahållande av värdefulla kryptotillgångstjänster till Ryssland och alla plånböcker för kryptotillgångar, oavsett belopp
 • direkt eller indirekt tillhandahållande av företagstjänster som redovisning, revision. lagstadgad revision, bokföring och skatterådgivning, it-konsulttjänster, juridisk rådgivning, arkitekt- och ingenjörstjänster, företags- och organisationskonsulttjänster, pr-tjänster, marknads- och opinionsundersökningstjänster, tekniska testnings- och analystjänster samt marknadsföringstjänster
 • rådgivning till välbärgade ryssar om ekonomisk planering och truster och förbud mot att de gör stora insättningar i banker i EU
 • ryska medborgares deltagande i styrelser i EU-ländernas kritiska infrastruktur.
 • transaktioner med banker och leverantörer av kryptotillgångar i Ryssland och i länder utanför EU till stöd för Rysslands försvarsindustriella bas. 

EU har fryst tillgångar och infört finansieringsförbud för flera ryska banker och blockerar Rysslands reserver i utländsk valuta som hålls i EU genom att