Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga

Finants- ja äriteenuseid käsitlevad meetmed

alt=""
FAKT

Sanktsioonid hõlmavad 70% Venemaa pangandussüsteemi varadest

Sihtmärgiks on Venemaa pangandussektor

Venemaa juurdepääsu ära lõikamine ELi kapitaliturgudele suurendab sanktsioonidega hõlmatud üksuste laenu- ja tehingukulusid ning nõrgestab järk-järgult Venemaa tööstusbaasi.

Meetmetega keelustatakse:

  • igasugune laenamine teatavatele Venemaa pankadele ja valitsusele (sealhulgas keskpangale) ning nende emiteeritud väärtpaberite ostmine;
  • kõik tehingud teatavate Venemaa riigi omanduses olevate eri sektorite ettevõtetega, mis moodustavad Kremli sõjatööstuskompleksi;
  • pangatähtede eksport ja vabalt võõrandatavate väärtpaberite müük kõigis ELi ametlikes vääringutes;
  • ELi reitinguagentuuridel anda reitinguid Venemaale ja Venemaa äriühingutele ning osutada reitinguteenuseid Venemaa klientidele;
  • osutada Venemaa suunal suurte krüptovarade summade haldamise teenuseid, kõik krüptovara rahakotid, olenemata summast;
  • osutada otseselt või kaudselt äriteenuseid, nagu arvepidamine, auditeerimine, kohustuslik audit, raamatupidamine ja maksukonsultatsioonid, IT-konsultatsioonid, õigusnõustamine, arhitektuuri- ja inseneriteenused, juhtimiskonsultatsioonid, avalikud suhted, turu-uuringud ja avaliku arvamuse küsitlused, tehniline katsetamine ja analüüs, reklaam ja reitinguteenused;
  • nõu andmine jõukatele venelastele seoses finantsplaneerimise ja usaldusfondidega ning nende suured hoiused ELi pankades;
  • Venemaa kodanikel töötamine liikmesriikide elutähtsate taristute ettevõtete juhtorganites.

EL on kehtestanud varade külmutamise ning rahastamise keelud mitmete Venemaa pankade puhul ning blokeerib Venemaa ELis hoitavaid välisvaluutareserve järgmiselt: