Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Pasākumi finanšu un uzņēmējdarbības pakalpojumu jomā

alt=""
FAKTS

Sankcijām ir pakļauti 70 % Krievijas banku sistēmas aktīvu.

Vēršanās pret Krievijas banku nozari

Tā kā Krievijai ir liegta piekļuve ES kapitāla tirgiem, palielinās aizņēmumu un darījumu izmaksas sankcionētajiem uzņēmumiem un pakāpeniski novājinās Krievijas rūpnieciskā bāze.

Pasākumi ietver šādus aizliegumus:

  • aizliegums izsniegt jebkāda veida aizdevumus Krievijas valdībai un bankām (ieskaitot Centrālo banku) un pirkt šo struktūru emitētus vērtspapīrus;
  • aizliegums veikt jebkādus darījumus ar konkrētiem Krievijas valstij piederošiem uzņēmumiem dažādās nozarēs, proti, Kremļa militāri rūpniecisko kompleksu;
  • eksportēt banknotes visās ES oficiālajās valūtās un pārdot pārvedamus vērtspapīrus;
  • aizliegums ES kredītreitingu aģentūrām noteikt Krievijas un Krievijas uzņēmumu reitingus un sniegt vērtēšanas pakalpojumus Krievijas klientiem;
  • sniegt augstvērtīgus kriptoaktīvu pakalpojumus Krievijai un sniegt kriptoaktīvu maku pakalpojumus neatkarīgi no summas;
  • aizliegums tieši vai netieši sniegt uzņēmējdarbībai būtiskus pakalpojumus, tādus kā grāmatvedības, revīzijas, tiesību aktos noteiktās revīzijas un uzskaites pakalpojumi, konsultācijas nodokļu jomā, konsultācijas informācijas tehnoloģiju jomā, juridiskās konsultācijas, ar arhitektūru un inženieriju saistīti pakalpojumi, konsultācijas saimnieciskās darbības un vadībzinību jomā, sabiedrisko attiecību pakalpojumi, tirgus izpēte un sabiedriskā viedokļa aptauju pakalpojumi, tehniskie testi un analīze, reklāmas pakalpojumi un kredītreitingu pakalpojumi;
  • aizliegums sniegt bagātiem Krievijas valstspiederīgajiem konsultācijas par finanšu plānošanu un trastiem un aizliegums ES bankām no viņiem pieņemt liela apjoma noguldījumus;
  • aizliegums Krievijas valstspiederīgajiem piedalīties dalībvalstu kritiskās infrastruktūras pārvaldes struktūrās.

ES ir iesaldējusi aktīvus un noteikusi finansējuma aizliegumus vairākām Krievijas bankām un bloķē Eiropas Savienībā turētās Krievijas ārvalstu valūtas rezerves ar šādām metodēm: