Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Opatření v oblasti finančních a podnikatelských služeb

alt=""
DŮSLEDEK

Sankce se vztahují na 70 % aktiv ruského bankovního systému

Zacíleno na ruský bankovní sektor

Odříznutí Ruska od kapitálových trhů EU zvyšuje výpůjční a transakční náklady subjektům podrobeným sankcím a postupně tak oslabuje ruskou průmyslovou základnu.

Opatření zahrnují zákaz

  • jakékoli formy úvěrování a nákupu cenných papírů vydaných některými ruskými bankami a vládou (včetně centrální banky)
  • jakýchkoli transakcí s některými ruskými státními podniky napříč různými odvětvími vojensko-průmyslového komplexu Kremlu
  • vývozu bankovek a prodeje převoditelných cenných papírů ve všech oficiálních měnách EU
  • hodnocení Ruska a ruských společností ratingovými agenturami EU a poskytování ratingových služeb ruským klientům
  • poskytování služeb v oblasti kryptografických aktiv vysoké hodnoty Rusku a zákaz všech kryptoměnových peněženek bez ohledu na výši prostředků
  • poskytování služeb přímo či nepřímo souvisejících s podnikáním, jako je účtování, audit, povinný audit, účetnictví a daňové poradenství, poradenství v oblasti IT, právní poradenství, architektonické a inženýrské služby, poradenství v oblasti řízení, vztahy s veřejností, průzkum trhu a průzkum veřejného mínění, technické testování a analýzy, reklama a ratingové služby
  • poskytování poradenství bohatým Rusům ohledně finančního plánování a svěřenských fondů a zákaz jejich velkých vkladů v bankách EU
  • činnosti ruských státních příslušníků ve správních orgánech společností působících v oblasti kritické infrastruktury členských států

EU zmrazila majetek řady ruských bank, zakázala jejich financování a blokuje ruské devizové rezervy v EU tím, že