Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Мерки по отношение на финансовите и стопанските услуги

alt=""
ФАКТ

Санкциите обхващат 70 % от активите на руската банкова система

Насоченост към руския банков сектор

Спирането на достъпа на Русия до капиталовите пазари на ЕС води до увеличаване на разходите по заеми и трансакционните разходи за санкционираните образувания и до постепенно подкопаване на промишлената база на Русия.

Мерките включват забрана за:

  • всякаква форма на кредитиране и закупуване на ценни книжа, издадени от страна на някои руски банки и на правителството (включително Централната банка)
  • всякакви сделки с някои руски държавни предприятия в различни сектори — военнопромишления комплекс на Кремъл
  • износ на банкноти и за продажба на прехвърлими ценни книжа във всички официални валути на ЕС
  • предоставянето на рейтинги на Русия и руските дружества от агенциите за кредитен рейтинг от ЕС, както и на рейтингови услуги на руски клиенти
  • предоставяне на Русия на услуги за криптоактиви с висока стойност и забрана на всички портфейли от криптоактиви, независимо от размера им
  • бизнес услуги, пряко или непряко, като счетоводство, одит, задължителен одит, счетоводство и данъчни консултации, консултантски услуги в областта на информационните технологии, правни консултации, архитектурни и инженерни услуги, консултантски услуги в областта на управлението, връзки с обществеността, проучване на пазара и проучване на общественото мнение, технически изпитвания и анализи, реклама и рейтингови услуги
  • съвети за богати руснаци във връзка с финансовото планиране и тръстовете и забрана на големите им депозити в банките в ЕС
  • забрана за руски граждани да участват в управителните органи в критичната инфраструктура на държавите членки

ЕС наложи замразяване на активи и забрани за финансиране на редица руски банки и блокира държаните от ЕС валутни резерви на Русия чрез: