Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Miżuri finanzjarji u tas-servizz tan-negozju

alt=""
FATT

Is-sanzjonijiet ikopru 70% tal-assi tas-sistema bankarja Russa

L-immirar tas-settur bankarju Russu

Meta nkunu qed innaqqsu l-aċċess tar-Russja għas-swieq kapitali tal-UE, inkunu qed inżidu l-ispejjeż tas-self u tat-tranżazzjonijiet għall-entitajiet sanzjonati u nnaqqru gradwalment il-bażi industrijali tar-Russja.

Il-miżuri jinkludu l-projbizzjoni ta’

  • kwalunkwe forma ta’ self lil ċerti banek Russi u lill-Gvern Russu (inkluż il-Bank Ċentrali) u x-xiri ta’ titoli maħruġin minnhom
  • it-tranżazzjonijiet kollha ma’ ċerti intrapriżi tal-Istat Russu f’setturi differenti, jiġifieri mal-kumpless militari-industrijali tal-Kremlin
  • l-esportazzjoni ta’ karti tal-flus u l-bejgħ ta’ titoli trasferibbli fil-muniti uffiċjali kollha tal-UE
  • il-klassifikazzjoni tar-Russja u tal-kumpaniji Russi minn aġenziji tal-klassifikazzjoni tal-kreditu tal-UE u l-forniment ta’ servizzi ta’ klassifikazzjoni lill-klijenti Russi
  • il-forniment ta’ servizzi ta’ kriptoassi ta’ valur għoli lir-Russja u tal-kartieri kollha tal-kriptoassi, irrispettivament mill-ammont
  • is-servizzi tan-negozju, direttament jew indirettament, bħal kontabilità, awditjar, awditjar statutorju, żamma tal-kotba u servizzi ta’ konsulenza dwar it-taxxa, konsulenza tal-IT, konsulenza legali, servizzi tal-arkitettura u tal-inġinerija, konsulenza maniġerjali, relazzjonijiet pubbliċi, riċerka tas-suq u stħarriġ tal-opinjoni pubblika, ittestjar u analiżi tekniċi, reklamar, u servizzi ta’ klassifikazzjoni
  • pariri lir-Russi għonja rigward l-ippjanar finanzjarju u t-trusts u l-projbizzjoni tad-depożiti kbar tagħhom fil-banek tal-UE
  • ċittadini Russi minn korpi governattivi fl-infrastruttura kritika tal-Istati Membri

L-UE imponiet iffriżar tal-assi u projbizzjonijiet ta’ finanzjament fuq għadd ta’ banek Russi u qed timblokka r-riżervi tal-kambju miżmuma mill-UE mir-Russja billi