Glavni sadržaj
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Pozivanje Rusije na odgovornost

Kršenja međunarodnog prava

EU želi spriječiti da ratni zločini počinjeni u Ukrajini prođu nekažnjeno.

Zločini protiv čovječnosti, ratni zločini, genocid i zločin agresije smatraju se najtežim kršenjima međunarodnog prava, koja se nazivaju i međunarodnim kaznenim djelima.

Ukrajina istražuje više od 69 000 slučajeva navodnih međunarodnih zločina, a sumnja se da je njihov stvarni broj i veći.

 • 14 država članica EU-a

  već je pokrenulo nacionalne istrage za međunarodne zločine počinjene u Ukrajini

 • 6 država članica EU-a

  Poljska, Latvija, Estonija, Slovačka, Rumunjska i Litva sudjeluju u zajedničkom istražnom timu koji podupiru Eurojust, Ukrajina i Međunarodni kazneni sud

Što je zločin agresije

Počinitelj zločina agresije protiv suvereniteta, teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti druge zemlje općenito je najviše političko i vojno vodstvo neke zemlje. Zločini agresije uključuju invaziju, vojnu okupaciju, pripojenje uporabom sile, bombardiranje i vojnu blokadu luka, a Rusija je sve to počinila.

Budući da Rusija nije prihvatila nadležnost Međunarodnog kaznenog suda, Komisija predlaže alternativne mogućnosti kako bi se osiguralo da se pravda zadovolji i za zločin agresije.

Kazneni progon ruskih zločina u Ukrajini

Uz to što i dalje podupire rad Međunarodnog kaznenog suda, Komisija zajedno s međunarodnom zajednicom radi na osnivanju suda za istragu i kazneni progon ruskog zločina agresije.

Kako bi pomogla u koordinaciji prikupljanja dokaza, Komisija je u Haagu osnovala međunarodni centar za kazneni progon zločina agresije na Ukrajinu, koji je dio postojećeg zajedničkog istražnog tima koji podupire Eurojust. Centar će podupirati koordinaciju istraga i daljnje prikupljanje dokaza o ratnim zločinima počinjenima u Ukrajini.

Komisija također nastavlja podupirati postojeće mehanizme, i to:

 • doprinosom od više od 10 milijuna eura kapacitetima Međunarodnog kaznenog suda od početka invazije
 • jačanjem Ureda ukrajinskog glavnog tužitelja s više od 6 milijuna eura za IT i opremu
 • pripremom Eurojusta: u skladu s izmijenjenom Uredbom o Eurojustu Agencija može sigurno čuvati, pohranjivati i analizirati dokaze povezane s međunarodnim kaznenim djelima u novoj bazi podataka
 • podupiranjem Eurojusta i Europola, koji djeluju kao koordinacijski centri za nacionalne istrage koje provode države članice EU-a
 • koordinacijom s našim međunarodnim partnerima kako bi se osigurala odgovornost i globalni odgovor. 

Plaćanje za nanesenu štetu

Rusija i njezini oligarsi moraju Ukrajini nadoknaditi prouzročenu štetu i razaranje.

Komisija je u ožujku 2022., nakon početka ruske agresije na Ukrajinu, osnovala radnu skupinu „Zamrzavanje i privremeno oduzimanje”, čiji je cilj osigurati bolju koordinaciju sankcija EU-a protiv ruskih i bjeloruskih pojedinaca i poduzeća.

Ta radna skupina, kojom upravlja Komisija, državama članicama, agencijama EU-a, Eurojustu i Europolu omogućuje da surađuju na utvrđivanju, zamrzavanju i, ako je moguće, oduzimanju ruske imovine.

Radna skupina blisko surađuje s međunarodnim partnerima, uključujući ukrajinska i američka tijela. Na razini skupine G7+ redovito surađuje s Radnom skupinom za rusku elitu, posrednike i oligarhe (REPO).

 • alt=""
  ČINJENICA

  U EU-u je dosad zamrznuto više od 28 milijardi eura privatne imovine

EU je uveo i strože obveze zamrzavanja imovine. Dogovorio je novi kriterij za uvrštenje na popis kako bi se uključile osobe koje imaju koristi od prisilnog prijenosa vlasništva ili kontrole nad ruskim društvima kćerima poduzeća iz EU-a. Time će se osigurati da nitko ne ostvaruje dobit od gubitaka s kojima se suočavaju poduzeća iz EU-a kada ruski vlasnici/uprava prisilno stječu njihova društva kćeri. 

Ponovna izgradnja Ukrajine

Uz pomoć radne skupine „Zamrzavanje i privremeno oduzimanje” države članice EU-a zamrznule su više od 28 milijardi eura imovine koja pripada ruskim i bjeloruskim oligarsima i poduzećima.

Imovina Središnje banke Rusije u vrijednosti od oko 210 milijardi eura zamrznuta je u EU-u.

EU je odlučio iskoristiti dobit od zamrznute ruske imovine za potporu Ukrajini. Ovisno o kamatnim stopama, prihodi ostvareni od te zamrznute imovine vjerojatno će u korist Ukrajine donositi oko 2,5 do 3 milijarde eura godišnje. 

U lipnju 2024. čelnici i čelnice zemalja skupine G7 odlučili su do kraja 2024. staviti na raspolaganje oko 50 milijardi USD u obliku zajmova članica skupine G7, čime će se iskoristiti izvanredni prihodi od zamrznute ruske državne imovine.

Uklanjanje zakonodavnih nedostataka

Dok traje ruska agresija na Ukrajinu, izuzetno je važno da se sankcije EU-a u potpunosti provode i da se njihovo kršenje nipošto ne isplati. Pravo EU-a se postrožava, i to:

Cilj je pojačati odvraćajući učinak sankcija EU-a i državama članicama pružiti pravne alate za oduzimanje što više imovine ako je povezana s kaznenim djelom.