Skip to main content
Logotip Europske komisije
Solidarnost EU-a s Ukrajinom

Sankcije EU-a protiv Rusije nakon invazije na Ukrajinu

#StandWithUkraine

Ove su informacije dostupne i na sljedećim jezicima: ukrajinskom | українська | ruskom | русский

Te su mjere promišljene i ciljane, težak su udarac za Rusiju (maksimalno pogađaju rusku političku elitu) i dobro su usklađene s našim saveznicima.

Sankcije su navedene u nastavku.

Popis osoba i poslovnih subjekata

Zabrana pružanja financijskih sredstava ili gospodarskih resursa primjenjuje se na:

Osobe

 • zabrana putovanja
 • zamrzavanje imovine
 • zabrana pružanja financijskih sredstava

Subjekte

 • zamrzavanje imovine
 • zabrana pružanja financijskih sredstava
ČINJENICA

Među onima koji su kažnjeni najviši su politički predstavnici, oligarsi, vojno osoblje i propagandisti. Mjere ograničavanja usmjerene na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine trenutačno se primjenjuju na:

fizičkih osoba
1473
poslovni subjekt
205
 • Proširenje kriterija za uvrštavanje na popis omogućuje nam da se s lakoćom usmjerimo na cijelu rusku vladu i članove njihovih obitelji, oligarhe, poduzetnike, propagandiste, aktere koji sudjeluju u dezinformiranju i važne osobe u vodećim sektorima ruskog gospodarstva koje podupiru vojnu agresiju.
 • Bolje izvješćivanje, kojim se od osoba uvrštenih na popis zahtijeva da aktivno objavljuju svu svoju imovinu unutar EU-a. Time se omogućuje mnogo učinkovitije praćenje i zamrzavanje imovine.

Mjere u području financijskih i poslovnih usluga

Sankcije će prekinuti pristup Rusije tržištima kapitala EU-a, povećati njezine troškove zaduživanja za sankcionirane poslovne subjekte i postupno narušiti industrijsku bazu Rusije:

 • zabranom svakog oblika pozajmljivanja i kupovine vrijednosnih papira koje su izdale određene ruske banke i vlada (uključujući središnju banku)
 • zamrzavanjem imovine i uvođenjem financijske zabrane nizu ruskih banaka
 • potpunom zabranom svih transakcija s određenim ruskim poduzećima u državnom vlasništvu u različitim sektorima – vojno-industrijski kompleks Kremlja
 • pojašnjavanjem da je kriptoimovina obuhvaćena područjem primjene „prenosivih vrijednosnih papira”
 • proširenjem zabrane izvoza novčanica i prodaje prenosivih vrijednosnih papira na sve službene valute EU-a zabranom svih novčanika za kriptoimovinu, neovisno o iznosu
 • zabranom pružanja usluga agencija EU-a za kreditni rejting Rusiji i ruskim poduzećima te usluga vezanih uz rejting ruskim klijentima
 • zabranom pružanja visokovrijednih usluga povezanih s kriptoimovinom Rusiji
 • zabranom pružanja savjeta o trustovima imućnim Rusima kako bi im se otežalo pohranjivanje bogatstva u Uniji
 • zabranom izravnog ili neizravnog pružanja usluga povezanih s poslovanjem kao što su računovodstvene, revizorske, uključujući zakonsku reviziju, knjigovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja, savjetovanja u području IT-a, pravno savjetovanje, arhitektonske i inženjerske usluge, usluge poslovnog savjetovanja i savjetovanja u vezi s upravljanjem, usluge odnosa s javnošću, usluge istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja, usluge tehničkog ispitivanja i analize te usluge oglašavanja za rusku vladu, subjekte i tijela s poslovnim nastanom u Rusiji
 • uvođenjem ciljanih mjera protiv ruske elite zabranom njihovih velikih depozita u bankama EU-a.

Blokiramo i ruske devizne pričuve u EU-u:

Tom se mjerom tim bankama onemogućuje da brzo i učinkovito provode financijske transakcije u cijelom svijetu.

ČINJENICA

Pod sankcijama je 70 % imovine ruskog bankarskog sustava

Energetski sektor

Zbog zabrane izvoza određenih tehnologija rafiniranja, uz postojeću zabranu za naftnu opremu koja je na snazi od 2014., Rusiji će unapređivanje vlastitih rafinerija nafte biti teže i skuplje.

Zabrana uvoza ruskog ugljena u svim oblicima.

Dalekosežna zabrana novih ulaganja u cijelom ruskom energetskom sektoru, uz ograničene iznimke za civilnu nuklearnu energiju i prijevoz određenih energetskih proizvoda natrag u EU.

Potpuna zabrana uvoza ruske sirove nafte i naftnih derivata koji se transportiraju brodovima. Zabrana uključuje prijelazna razdoblja kako bi se omogućilo da se sektor i globalna tržišta prilagode, a predviđeno je i privremeno izuzeće za sirovu naftu koja se dostavlja naftovodom kako bi se osiguralo postupno ukidanje uvoza ruske nafte. Time se EU-u i njegovim partnerima omogućuje da osiguraju alternativnu opskrbu te smanjenje utjecaja na globalne cijene nafte.

Bit će zabranjena nova ulaganja EU-a u ruski rudarski sektor, uz iznimku određenih sirovina.

Skupina G7 i sve države članice EU-a odredile su gornju granicu cijene izvoza ruske sirove nafte koja se prevozi morskim putem, utvrđenu na najviše 60 USD po barelu. Cilj je dodatno smanjiti ruske prihode, održati stabilnost globalnih energetskih tržišta te pomoći u rješavanju problema inflacije i stabiliziranju troškova energije.

ČINJENICA

Time je obuhvaćeno 90 % našeg trenutačnog uvoza nafte iz Rusije.

Prometni sektor

 • Zabrana izvoza, prodaje, isporuke ili prijenosa svih zrakoplova, dijelova i opreme zrakoplova Rusiji.
 • Zabrana pružanja svih povezanih usluga servisiranja, održavanja i financiranja.
 • Zatvaranje zračnog prostora EU-a za sve zrakoplove u ruskom vlasništvu i zrakoplove registrirane u Rusiji ili pod njezinom kontrolom, uključujući privatne zrakoplove oligarha.
 • Ograničenja izvoza pomorske navigacijske robe i radiokomunikacijske tehnologije.
 • Potpuna zabrana ruskog i bjeloruskog teretnog cestovnog prijevoza u EU-u (određene iznimke obuhvatit će osnovna dobra, kao što su poljoprivredni i prehrambeni proizvodi, humanitarna pomoć i energetika).
 • Zabrana ulaska plovila pod ruskom zastavom u luke EU-a (iznimke se odnose na medicinske, prehrambene, energetske i humanitarne svrhe).
ČINJENICA

Tri četvrtine današnje ruske komercijalne zračne flote proizvedeno je u EU-u, SAD-u i Kanadi. Dakle, Rusija svoju flotu neće moći održavati u skladu s međunarodnim standardima.

Roba s dvojnom namjenom i proizvodi napredne tehnologije

Ciljano pooštravanje postojećih kontrola izvoza za robu s dvojnom namjenom prema osjetljivim sektorima u ruskom vojno-industrijskom kompleksu i ograničavanje pristupa Rusije ključnoj naprednoj tehnologiji, kao što su:

 • bespilotne letjelice i programska oprema za takve letjelice
 • programska oprema za uređaje za šifriranje
 • poluvodiči i napredna elektronika
 • motori za bespilotne letjelice
 • kemikalije koje bi se mogle upotrijebiti za kemijsko oružje
 • predmeti koji se koriste za izvršavanje zakonodavstva
 • posebni materijali i industrijski strojevi.
 • kamuflažna oprema i sredstva za suzbijanje nemira, elektroničke komponente identificirane u ruskom naoružanju

Proširenje popisa sankcioniranih subjekata na koje se primjenjuju stroža ograničenja, uključujući poduzeća koja posluju u vojnom i obrambenom području te logistički i materijalno podupiru invaziju.

ČINJENICA

Sankcije su oslabile pristup Rusije i drugim važnim tehnologijama izvan područja robe i tehnologija dvojne namjene te će s vremenom smanjiti njezine tehnološke kapacitete.

Sankcije su zaustavile javno financiranje ili financijsku pomoć za trgovinu s Rusijom te potporu ulaganjima u Rusiju, uključujući nacionalnu potporu izvozu.

Restriktivne trgovinske mjere: zabrane izvoza i uvoza

EU je od 15. ožujka 2022. u suradnji sa zemljama skupine G7 i drugim partnerima istomišljenicima prestao tretirati Rusiju kao najpovlašteniju naciju u okviru WTO-a. Time se Rusiji kao članici WTO-a uskraćuju ključne trgovinske prednosti.

EU nije odlučio uvesti povećanje uvoznih carina, nego niz sankcija koje obuhvaćaju zabrane uvoza ili izvoza robe, a posebno:

 • zabranu uvoza svih gotovih proizvoda i poluproizvoda od čelika u EU-u
 • zabranu izvoza luksuzne robe iz EU-a koja je izravno usmjerena na ruske elite
 • dodatne zabrane uvoza, uključujući cement, proizvode od gume, drvo, alkoholna i žestoka alkoholna pića, vrhunske morske prehrambene proizvode
 • nove ciljane zabrane izvoza u vrijednosti od 10 milijardi eura u područjima u kojima je Rusija ranjiva jer uvelike ovisi o robi iz Unije. Obuhvaćaju, primjerice, kvantno računalstvo, napredne poluvodiče, osjetljive strojeve, prijevoznu opremu i kemikalije te posebne katalizatore za rafinerijsku industriju. Time će se dodatno oslabiti tehnološka osnova i industrijski kapacitet Rusije
 • dodavanje mlaznog goriva i aditivâ za gorivo postojećoj zabrani izvoza jer ih može upotrebljavati ruska vojska.
 • zabrana kupnje, uvoza ili prijenosa, izravno ili neizravno, zlata ako je podrijetlom iz Rusije
 • zabrane izvoza niskotehnoloških predmeta koje upotrebljava vojska, kao što su bespilotne letjelice za igru i razonodu, složeni generatori, prijenosna računala, kamere i leće, radionavigacijski uređaji i uređaji za prijenos ili primanje glasa, slika ili podataka

ČINJENICA

 • Zabranom izvoza luksuzne robe iz EU-a ruskoj eliti uskraćuje se roba kao što su automobili, satovi i nakit. Zabrana uvoza obuhvaća ruske amblemske proizvode kao što su votka i kavijar.
 • Zabrana uvoza ugljena pogađa otprilike četvrtinu ukupnog ruskog izvoza ugljena, što znači 8 milijardi eura izgubljenih godišnjih prihoda za Rusiju.
 • Kad je riječ o izvozu, ukupna procijenjena vrijednost ograničenja izvoza robe i tehnologija do danas iznosi 32,5 milijardi eura. To predstavlja 36 % izvoza EU-a prije invazije.
 • Mjerama je obuhvaćeno 57 % predratnog uvoza, što iznosi 89,9 milijardi eura.
 • Ukupna vrijednost ograničenja izvoza usluga iznosi 3,28 milijarde eura (16 % izvoza usluga EU-a u Rusiju 2021.).
 • Nijedna od mjera koje je EU donio ni na koji način nije usmjerena na trgovinu poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, uključujući pšenicu i gnojiva, između trećih zemalja i Rusije.

 

Isključenje Rusije iz javnih nabava i pristupa europskom novcu

 • Potpuna zabrana sudjelovanja ruskih državljana i subjekata u ugovorima o javnoj nabavi u EU-u.
 • Ograničenja financijske i nefinancijske potpore ruskim subjektima u javnom vlasništvu ili pod javnom kontrolom u okviru programa EU-a, Euratoma i država članica. Neće se sklapati novi ugovori ili sporazumi s ruskim javnim tijelima ili povezanim subjektima.

ČINJENICA

Komisija prekida sudjelovanje ruskih javnih tijela ili povezanih subjekata u svim tekućim sporazumima o dodjeli bespovratnih sredstava i suspendira sva povezana plaćanja u okviru programa Obzor 2020., Euratom i Erasmus+. 

U programu Obzor Europa (osim Europskog istraživačkog vijeća i Europskog vijeća za inovacije) ne mogu sudjelovati pravni subjekti (javni i privatni) s poslovnim nastanom u Rusiji, Bjelarusu ili na područjima Ukrajine koja nisu pod kontrolom vlade.

Vizne mjere

Vijeće je 9. rujna 2022. postiglo dogovor o potpunoj suspenziji Sporazuma EU-a s Rusijom o pojednostavnjenju izdavanja viza. To znači da ruski građani više nemaju povlašteni pristup EU-u te su podvrgnuti dugotrajnijem, skupljem i težem postupku podnošenja zahtjeva za vizu. Države članice imaju široko diskrecijsko pravo u obradi zahtjeva ruskih državljana za vizu za kratkotrajni boravak te mogu osigurati veći nadzor ruskih državljana koji žele putovati u EU. U EU će i dalje moći ući određene kategorije ruskih podnositelja zahtjeva za vizu koji putuju u nužne svrhe, uključujući osobito članove obitelji građana EU-a, novinare, disidente i predstavnike civilnog društva.

Komisija je predstavila i zakonodavni prijedlog o nepriznavanju ruskih putovnica izdanih u okupiranim područjima Ukrajine. Europski parlament i Vijeće trebali bi donijeti odluku o ovom prijedlogu.

Sankcioniranje aktera koji sudjeluju u dezinformiranju

Proruske medijske kuće u državnom vlasništvu koje šire dezinformacije imaju ključnu ulogu u podupiranju ruske agresije na Ukrajinu. To predstavlja znatnu i izravnu prijetnju javnom redu i sigurnosti EU-a. Zbog toga je EU odlučio sankcionirati resurse ruske vlade za dezinformiranje i manipuliranje informacijama.

Obustava prijenosa i distribucije sadržaja koji emitiraju Russia Today, Sputnik, Rossiya RTR/RTR Planeta, Rossiya 24/Russia 24, TV Centre International, NTV/NTV Mir, Rossiya 1, REN TV i Pervyi Kanal – primjerice putem kabela, satelita, IPTV-a, platformi, internetskih stranica i aplikacija. Suspendiraju se sve odgovarajuće dozvole, odobrenja i dogovori o distribuciji. To se odnosi i na emitiranje prema trećim zemljama.

Zabranjuje im se i oglašavanje proizvoda ili usluga.

  EUvsDisinfo: Dezinformacije o Ukrajini
   

  Te se mjere nadovezuju na sankcije povezane s oblastima Donjeck i Lugansk dogovorene 23. veljače 2022.a posebno na:

  • zabranu uvoza robe iz tih područja
  • ograničenja trgovine i ulaganja povezana s određenim gospodarskim sektorima
  • zabranu pružanja turističkih usluga
  • zabranu izvoza određene robe i tehnologija.

  Bjelarus

  Paket sankcija protiv Bjelarusa koji pogađa najvažnije sektore i pojedince koji podupiru ruski ratni pohod.

  Sankcije kako bi se uklonili postojeći nedostaci i nametnula daljnja ograničenja uvoza i izvoza u ključnim gospodarskim sektorima:

  • Ukidanje izuzeća za ugovore sklopljene prije donošenja postojećih sankcija.
  • Dodavanje novih zabrana uvoza potaše, drva, cementa, željeza i čelika te gumenih proizvoda i zabrana izvoza određenih vrsta strojeva, robe i tehnologije dvojne namjene, kao i druge napredne robe i tehnologije koja bi mogla doprinijeti vojnom, tehnološkom, obrambenom i sigurnosnom razvoju Bjelarusa.
  • Ciljane mjere ograničavanja protiv visokorangiranih članova bjeloruskog vojnog osoblja.
  • Zabrane sudjelovanja u sustavu SWIFT slične onima za Rusiju i daljnje proširenje postojećih financijskih ograničenja, u skladu s mjerama koje su već na snazi u okviru sankcija protiv Rusije.

  Te su sankcije 6. listopada 2022. proširene kako bi se obuhvatila sva područja Ukrajine koja nisu pod kontrolom vlade u regijama Doneck, Luhansk, Zaporižja i Herson.

  Proces pristupanja WTO-u

  S obzirom na materijalnu potporu Bjelarusa ruskoj invaziji, proces pristupanja suspendiran je i EU neće sudjelovati ni u kakvom radu povezanom s pristupanjem. To je potvrđeno 22. ožujka 2022. u zajedničkoj izjavi s drugim članicama WTO-a sličnih stavova. 

  ČINJENICA

  Sankcijama se znatno ojačavaju trenutačne sektorske mjere usmjerene na pet od deset najvećih izvoznih sektora bjeloruskog gospodarstva i najvažnije kategorije izvoza iz EU-a u Bjelarus. Aktualnim mjerama obuhvatit će se gotovo 70 % ukupnog bjeloruskog izvoza u EU.

  Radna skupina „Freeze and Seize”

  Komisija je osnovala radnu skupinu „Freeze and Seize” za zamrzavanje i oduzimanje kako bi istražila veze između imovine koja pripada osobama uvrštenima na popis osoba na koje se primjenjuju sankcije EU-a i kriminalnih aktivnosti. Iako su istrage i kazneni progon u nadležnosti država članica, cilj je radne skupine ojačati koordinaciju koja je potrebna na operativnoj razini kako bi se sankcije EU-a učinkovito provodile u svim državama članicama.

  Radnu skupinu čine predstavnici Komisije, kontaktnih točaka iz svake države članice, Eurojusta i Europola. Koordinirat će svoj rad s radnom skupinom „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO)” uspostavljenom između zemalja skupine G7, Australije i Europske unije. Sastajat će se tjedno i djelovat će onoliko dugo koliko je potrebno.

  Povrat i oduzimanje imovine

  Kako bi pridonijela provedbi mjera ograničavanja EU-a, Komisija je predložila dodavanje kršenja EU-ovih mjera ograničavanja na popis kaznenih djela u EU-u te pooštravanje pravila o povratu i oduzimanju imovine. Dok traje ruska agresija na Ukrajinu, izuzetno je važno da se mjere ograničavanja EU-a u potpunosti provode i da se kršenje tih mjera nipošto ne isplati. Ovim prijedlozima nastoji se osigurati da će se u budućnosti učinkovito zaplijeniti imovina pojedinaca i subjekata koji krše mjere ograničavanja.