Gå til hovedindholdet
EU's solidaritet med Ukraine

Sanktioner mod enkeltpersoner, virksomheder og organisationer

Fakta og tal

Over 1.900
personer og enheder er omfattet af sanktioner
24 mia. euro
er værdien af indefrosne private aktiver i EU

Hvem sanktioneres?

EU har sanktioneret over 1.900 enkeltpersoner, virksomheder og organisationer. Dette omfatter:

 • de russiske ledere 
 • højtstående embedsmænd 
 • militærpersoner 
 • Wagnergruppeledere 
 • fremtrædende forretningsfolk og oligarker 
 • personer, der propaganderer for den russiske ledelse og imod Ukraine 
 • personer og enheder, der opererer i den russiske militær- og IT-sektor
 • organisatorer af det seneste ulovlige såkaldte "valg" i de ukrainske områder, som Rusland midlertidigt har besat
 • nøglepersoner, der er involveret i tvungen "genopdragelse" af ukrainske børn eller ulovlig udvisning af ukrainske børn til Rusland

Sanktionerede enkeltpersoner

 • alle konti i EU's banker er indefrosset
 • udelukket fra at rejse i EU
 • ulovligt at stille aktiver eller midler fra EU til rådighed for disse personer.

Sanktionerede virksomheder og organisationer

 • alle konti i EU's banker er indefrosset
 • det er ulovligt direkte eller indirekte at stille aktiver eller midler til rådighed for dem.

Fakta og tal fra den 18. december 2023

"Freeze and Seize"-taskforcen

Kommissionen har oprettet en "Freeze and Seize"-taskforce for at undersøge forbindelser mellem aktiver, der tilhører personer opført på sanktionslisten, og kriminelle aktiviteter. Efterforskning og retsforfølgning er medlemslandenes ansvar. Taskforcens mål er at styrke koordineringen på operationelt plan for at sikre en effektiv håndhævelse af EU's sanktioner i alle medlemslandene.

Taskforcen består af repræsentanter for Kommissionen, kontaktpunkter fra hvert medlemsland, Eurojust og Europol. Taskforcen koordinerer sit arbejde med en anden taskforce, "Russian Elites, Proxies and Oligarchs (REPO)", der er oprettet mellem G7-landene, Australien og EU.

Offentlige kontrakter og EU-finansiering

 • fuldstændigt forbud mod russiske statsborgeres og enheders deltagelse i offentlige indkøbskontrakter i EU

 • begrænsning af finansiel og ikkefinansiel støtte til russiske offentligt ejede eller kontrollerede enheder i henhold til EU's, Euratoms og EU-landenes programmer. Der vil ikke blive indgået nye kontrakter eller aftaler med russiske offentlige organer eller tilknyttede enheder.

FAKTA

Kommissionen har suspenderet russiske offentlige organers og tilknyttede enheders deltagelse i igangværende tilskudsaftaler og desuden suspenderet alle relaterede betalinger indtil videre under Horisont 2020, Euratom og Erasmus+. 

Hvad angår Horisont Europa (undtagen Det Europæiske Forskningsråd og Det Europæiske Innovationsråd), er ingen juridiske enheder (offentlige og private), der er etableret i Rusland, Belarus eller i ikke-regeringskontrollerede områder i Ukraine, berettigede til at deltage. Som en generel undtagelse kan fysiske personer, der er etableret i disse områder, stadig deltage i Marie Skłodowska-Curie-aktiviteter, hvis de ikke står på sanktionslisten.

Medier – sanktioner mod aktører, der spreder bevidst misinformation

De statsejede misinformationskanaler, der støtter Kreml, er for Rusland en vigtig støtte i aggressionen mod Ukraine. De udgør en betydelig og direkte trussel mod EU's lov og orden og sikkerhed. Derfor har vi indført sanktioner mod de statsejede medier, der spreder desinformation og manipulerer information.

Indstilling af udsendelser fra og distribution af:

 • Sputnik og datterselskaber, herunder Sputnik Arabic
 • Russia Today og datterselskaber, herunder Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today España, Russia Today Arabic og Russia Today Balkan
 • Rossiya RTR / RTR Planeta
 • Rossiya 24 / Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir 
 • Rossiya 1
 • REN TV
 • Pervyi Kanal
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon
 • Voice of Europe
 • RIA Novosti
 • Izvestia
 • Rossiyskaya Gazeta

Alle relevante licenser, tilladelser og distributionsordninger – via kabel, satellit, IPTV, platforme, websites og apps – er suspenderet. Dette gælder også udsendelser til tredjelande.

Det er ligeledes forbudt at reklamere for produkter eller tjenesteydelser på kanaler, der er genstand for sanktioner.

EUvsDisinfo: Misinformation om Ukraine