Přejít na hlavní obsah
Solidarita EU s Ukrajinou

Sankce vůči jednotlivcům, společnostem a organizacím

Fakta a čísla

Na více než 2 100
osob a subjektů byly uvaleny sankce
24 miliard eur
soukromého majetku bylo v EU zmrazeno

Na koho jsou sankce uvalovány

Evropská unie uvalila sankce na téměř 1 900 jednotlivců a subjektů. Patří mezi ně

 • ruští vedoucí představitelé 
 • vysoce postavení úředníci 
 • vojenští činitelé 
 • velitelé Wagnerovy skupiny 
 • přední podnikatelé a oligarchové 
 • prokremelští a protiukrajinští propagandisté 
 • osoby a subjekty působící v ruském vojenském sektoru a v odvětví informačních technologií
 • organizátoři nedávných nezákonných tzv. „voleb“ na ukrajinských územích, které Rusko dočasně okupovalo
 • klíčové osobnosti zapojené do nuceného „převýchovy“ ukrajinských dětí nebo jejich nezákonných deportací do Ruska

Osoby na sankčních seznamech

 • mají zmrazené všechny účty v bankách EU
 • mají zákaz cestovat kamkoli v EU
 • je nezákonné poskytovat jim aktiva nebo finanční prostředky z EU

Společnosti a organizace na sankčních seznamech

 • mají zmrazené všechny účty v bankách EU
 • je nezákonné poskytovat jim přímo či nepřímo aktiva nebo finanční prostředky

Údaje k 18. prosinci 2023

Pracovní skupina „Freeze and Seize“

Evropská komise zřídila pracovní skupinu s názvem Freeze and Seize (v překladu „zmrazit a zkonfiskovat“), která bude zjišťovat souvislosti mezi majetkem patřícím osobám na sankčním seznamu EU a trestnou činností. Vyšetřování a stíhání těchto osob bude úkolem členských států. Uvedená pracovní skupina bude jejich činnost koordinovat na operační úrovni, aby se zajistilo efektivní vymáhání sankcí EU ve všech členských státech.

Pracovní skupina je složena ze zástupců Komise, kontaktních osob z každého členského státu, Eurojustu a Europolu. Bude spolupracovat s pracovní skupinou zaměřenou na ruské elity, prostředníky a oligarchy s názvem REPO (z angl. „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force“), kterou zřídily země G7 spolu s Austrálií a EU.

Veřejné zakázky a evropské financování

 • Úplný zákaz účasti ruských státních příslušníků a subjektů na veřejných zakázkách v EU.
 • Omezení finanční a nefinanční podpory ruským veřejně vlastněným nebo kontrolovaným subjektům v rámci programů EU, Euratomu a členských států. S ruskými veřejnoprávními orgány nebo spřízněnými subjekty nebudou uzavírány žádné nové smlouvy ani dohody.

DŮSLEDEK

Komise ukončila účast ruských veřejnoprávních orgánů nebo přidružených subjektů na všech probíhajících grantových dohodách a pozastavila, až do odvolání, veškeré související platby v rámci programů Horizont 2020, Euratom a Erasmus+. 

K účasti na programu Horizont Evropa (s výjimkou Evropské rady pro výzkum a Evropské rady pro inovace) tak již nejsou způsobilé žádné právní subjekty (veřejné ani soukromé) usazené v Rusku, Bělorusku nebo na územích Ukrajiny, která nejsou kontrolována ukrajinskou vládou. Obecně platí, že fyzické osoby usazené na těchto územích se mohou nadále účastnit akcí „Marie Curie-Skłodowska“, pokud nejsou uvedeny na sankčním seznamu.

Média – sankce vůči dezinformátorům

Státem vlastněná a prokremelská dezinformační média zásadně přispívají k podpoře ruské agrese proti Ukrajině. Představují značné a přímé ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti EU. Proto se EU rozhodla uvalit sankce na kremelské dezinformační prostředky a prostředky sloužící k manipulaci s informacemi.

Bylo pozastaveno vysílání a šíření těchto kanálů:

 • Sputnik a dceřiné společnosti, včetně společnosti Sputnik Arabic
 • Russia Today a dceřinné společnosti, včetně Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Rossija RTR/RTR Planeta
 • Rossija 24/Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir 
 • Rossija 1
 • REN TV
 • Pervyj Kanal
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Cargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon
 • Voice of Europe
 • RIA Novosti
 • Izvestija
 • Rossijskaja gazeta

Byly pozastaveny všechny příslušné licence, povolení a distribuční dohody - kabelové, satelitní, televizní přes internetový protokol (IPTV), prostřednictvím platforem, internetových stránek a aplikací. Toto se vztahuje i na vysílání do třetích zemí.

V médiích, na něž se vztahují sankce, je rovněž zakázáno umisťovat reklamu na výrobky či služby.

EUvsDisinfo: dezinformace zaměřené na Ukrajinu