Mur għall-kontenut ewlieni
Solidarjetà tal-UE mal-Ukrajna

Sanzjonijiet kontra individwi, kumpaniji u organizzazzjonijiet

Fatti u ċifri

Aktar minn 1,900
individwu u entità sanzjonati
€24 biljun
ta’ assi privati fl-UE ffriżati

Min qed jiġi sanzjonat

L-Unjoni Ewropea ssanzjonat aktar minn 1,900 individwu u entità. Dawn jinkludu

 • it-tmexxija Russa 
 • uffiċjali ta’ grad għoli 
 • staff militari 
 • kmandanti tal-grupp Wagner 
 • negozjanti u oligarki prominenti 
 • propagandisti favur il-Kremlin u kontra l-Ukrajna 
 • persuni u entitajiet li joperaw fis-settur militari u tal-IT Russu
 • orkestraturi tal-hekk imsejħa “elezzjonijiet” illegali reċenti fit-territorji Ukreni li r-Russja okkupat temporanjament
 • figuri ewlenin involuti fir-“riedukazzjoni” furzata tat-tfal Ukreni jew id-deportazzjoni illegali ta’ tfal Ukreni lejn ir-Russja

Individwi sanzjonati

 • il-kontijiet kollha fil-banek tal-UE huma ffriżati
 • ipprojbiti milli jivvjaġġaw fi kwalunkwe post fl-UE
 • hu illegali li jiġu pprovduti assi jew fondi mill-UE lil dawn l-individwi

Kumpaniji u organizzazzjonijiet sanzjonati

 • il-kontijiet kollha fil-banek tal-UE huma ffriżati
 • hu illegali li jiġu pprovduti assi jew fondi, direttament jew indirettament, lilhom

Fatti u ċifri mit-18 ta’ Diċembru 2023

Task Force “Iffriżar u Sekwestru”

Il-Kummissjoni waqqfet it-“Task Force Iffriżar u Sekwestru” biex tesplora r-rabtiet bejn l-assi li jappartjenu għal persuni elenkati taħt is-sanzjonijiet tal-UE u l-attivitajiet kriminali. L-investigazzjonijiet u l-prosekuzzjonijiet huma r-responsabbiltà tal-Istati Membri. L-għan tat-Task Force huwa li ssaħħaħ il-koordinazzjoni fil-livell operazzjonali biex tiżgura infurzar effettiv tas-sanzjonijiet tal-UE fl-Istati Membri kollha.

It-Task Force hi magħmula minn rappreżentanti tal-Kummissjoni, punti ta’ kuntatt minn kull Stat Membru, l-Eurojust u l-Europol. It-Task Force tikkoordina l-ħidma tagħha mat-“Task Force Eliti, Prokuri, u Oligarki Russi (REPO)” stabbilita bejn il-pajjiżi tal-G7, l-Awstralja u l-Unjoni Ewropea.

Kuntratti pubbliċi u finanzjament Ewropew

 • Il-projbizzjoni totali fuq il-parteċipazzjoni ta’ ċittadini u entitajiet Russi f’kuntratti ta’ akkwist fl-UE.

 • Ir-restrizzjoni fuq appoġġ finanzjarju u mhux finanzjarju għal entitajiet li huma ta’ proprjetà pubblika tar-Russja jew ikkontrollati mir-Russja fi programmi tal-UE, tal-Euratom u tal-Istati Membri. Mhu se jiġi konkluż l-ebda kuntratt jew ftehim ġdid ma’ korpi pubbliċi Russi jew entitajiet relatati.

FATT

Il-Kummissjoni temmet il-parteċipazzjoni ta’ korpi pubbliċi Russi jew entitajiet relatati fil-ftehimiet ta’ għotja kollha li għaddejjin, u ssospendiet il-pagamenti relatati kollha sakemm ikun avżat mod ieħor, taħt Orizzont 2020, il-Euratom, u l-Erasmus+. 

Għal Orizzont Ewropa (minbarra l-Kunsill Ewropew tar-Riċerka u l-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni), l-entitajiet ġuridiċi kollha (pubbliċi u privati) stabbiliti fir-Russja, fil-Belarussja jew f’territorji mhux ikkontrollati mill-Gvern tal-Ukrajna mhumiex eliġibbli biex jipparteċipaw. Bħala deroga ġenerali, persuni fiżiċi stabbiliti f’dawk it-territorji xorta jistgħu jipparteċipaw fl-Azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie jekk ma jkunux fil-lista ta’ sanzjonijiet.

Media – sanzjonar tal-atturi tad-diżinformazzjoni

Il-mezzi ta’ diżinformazzjoni tal-istat u favur il-Kremlin huma essenzjali u strumentali fl-appoġġ tal-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna. Huma jikkostitwixxu theddida sinifikanti u diretta għall-ordni pubbliku u għas-sigurtà tal-UE. Dan hu għaliex l-UE ddeċidiet li tissanzjona l-assi ta’ diżinformazzjoni u ta’ manipulazzjoni tal-informazzjoni tal-Kremlin.

Hemm sospensjoni fis-seħħ tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ta’:

 • Sputnik u s-sussidjarji, inkluż Sputnik Arabic
 • Russia Today u s-sussidjarji, inkluż Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Rossiya RTR/RTR Planeta
 • Rossiya 24/Russia 24
 • TV Centre International
 • NTV/NTV Mir 
 • Rossiya 1
 • REN TV
 • Pervyi Kanal
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon
 • Voice of Europe
 • RIA Novosti
 • Izvestia
 • Rossiyskaya Gazeta

Il-liċenzji, l-awtorizzazzjonijiet u l-arranġamenti ta’ distribuzzjoni rilevanti kollha - permezz tal-kejbil, is-satellita, l-IPTV, il-pjattaformi, is-siti web u l-apps - huma sospiżi. Dan jirrigwarda wkoll ix-xandir lejn pajjiżi terzi.

Ir-reklamar ta’ prodotti jew servizzi fuq stazzjonijiet sanzjonati ġie pprojbit ukoll.

EUvsDisinfo: Diżinformazzjoni dwar l-Ukrajna