Direct naar de inhoud
EU-solidariteit met Oekraïne

Rusland ter verantwoording roepen

Schendingen van het internationaal recht

De EU is vastbesloten ervoor te zorgen dat in Oekraïne gepleegde oorlogsmisdaden niet ongestraft blijven.

Misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, genocide en het misdrijf van agressie worden beschouwd als de ernstigste schendingen van het internationaal recht, ook wel internationale misdrijven genoemd.

Oekraïne onderzoekt meer dan 69.000 gevallen van vermoede internationale misdrijven en het feitelijke aantal van dergelijke wreedheden wordt zelfs nog groter geacht.

 • 14 EU-lidstaten

  hebben reeds nationale onderzoeken geopend naar internationale misdrijven die in Oekraïne zijn gepleegd

 • 6 EU-lidstaten

  Polen, Letland, Estland, Slowakije, Roemenië en Litouwen maken deel uit van het gemeenschappelijk onderzoeksteam dat wordt ondersteund door Eurojust, samen met Oekraïne en het Internationaal Strafhof

Wat is een misdrijf van agressie?

Een misdrijf van agressie wordt over het algemeen gepleegd door het hoogste politieke en militaire leiderschap van een land tegen de soevereiniteit, territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van een ander land. Misdrijven van agressie omvatten invasie, militaire bezetting, annexatie met geweld, bombardementen en militaire blokkade van havens. Rusland heeft al deze misdrijven gepleegd.

Aangezien Rusland de jurisdictie van het Internationaal Strafhof niet heeft aanvaard, stelt de Commissie alternatieve opties voor om ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan, ook voor het misdrijf van agressie.

Vervolging van de misdaden van Rusland in Oekraïne

De Commissie blijft het werk van het Internationaal Strafhof steunen, maar werkt samen met de internationale gemeenschap aan de oprichting van een tribunaal om het Russische misdrijf van agressie te onderzoeken en te vervolgen.

Om de verzameling van bewijsmateriaal te helpen coördineren, heeft de Commissie in Den Haag een internationaal centrum voor de vervolging van de agressie tegen Oekraïne opgericht, als onderdeel van het bestaande gemeenschappelijk onderzoeksteam en ondersteund door Eurojust. Het centrum ondersteunt de coördinatie van onderzoeken en de verdere bewijsverzameling van de oorlogsmisdaden in Oekraïne.

De Commissie blijft de bestaande mechanismen ook ondersteunen door:

 • ondersteuning van de capaciteit van het Internationaal Strafhof met meer dan 10 miljoen euro sinds het begin van de invasie
 • versterking van het bureau van de Oekraïense procureur-generaal, met meer dan 6 miljoen euro voor IT en uitrusting
 • Eurojust klaar te maken voor de taak om bewijsmateriaal in verband met internationale misdrijven veilig te bewaren, op te slaan en te analyseren in een nieuwe database, dit dankzij de gewijzigde Eurojust-verordening.
 • ondersteuning van Eurojust en Europol, die fungeren als coördinatiecentra voor nationale onderzoeken door EU-lidstaten
 • coördinatie met onze internationale partners om te zorgen voor een wereldwijde respons om de schuldigen ter verantwoording te roepen 

Betalen voor de geleden schade

Rusland en zijn oligarchen moeten Oekraïne vergoeden voor de schade en vernietiging die worden veroorzaakt.

In maart 2022, na het begin van de Russische agressie tegen Oekraïne, heeft de Commissie de taskforce Freeze and Seize opgericht. Het doel van deze taskforce is te zorgen voor een betere coördinatie van de EU-sancties tegen Russische en Belarussische personen en bedrijven.

De taskforce wordt beheerd door de Commissie en stelt de lidstaten, EU-agentschappen, Eurojust en Europol in staat samen te werken aan het opsporen, bevriezen en, waar mogelijk, confisqueren van Russische tegoeden.

De taskforce werkt nauw samen met internationale partners, waaronder de Oekraïense en Amerikaanse autoriteiten. Op het niveau van de G7+ werkt de taskforce regelmatig samen met de taskforce “Russian Elites, Proxies and Oligarchs” (REPO).

 • alt=""
  FEIT

  Tot dusver is in de EU meer dan 28 miljard euro aan particuliere activa bevroren

De EU heeft ook strengere verplichtingen tot bevriezing van tegoeden ingevoerd. Zij heeft overeenstemming bereikt over een nieuw criterium om personen in de lijst op te nemen die profiteren van de gedwongen overdracht van eigendom van of zeggenschap over Russische dochterondernemingen van EU-ondernemingen. Dit zal ervoor zorgen dat niemand winst maakt uit de verliezen die EU-ondernemingen lijden wanneer hun dochterondernemingen onder dwang worden overgenomen door Russische eigenaren/bestuurders. 

Wederopbouw van Oekraïne

Met de hulp van de taskforce Freeze and Seize hebben de EU-lidstaten meer dan 28 miljard euro aan activa van Russische en Belarussische oligarchen en bedrijven bevroren.

Er is in de EU ongeveer 210 miljard euro aan activa van de Centrale Bank van Rusland bevroren.

De EU heeft besloten de winsten uit geïmmobiliseerde Russische tegoeden te gebruiken om Oekraïne te steunen. Afhankelijk van de rente kan er uit deze geïmmobiliseerde tegoeden jaarlijks waarschijnlijk ongeveer 2,5 tot 3 miljard euro naar Oekraïne gaan. 

In juni 2024 hebben de G7-leiders besloten om tegen eind 2024 ongeveer 50 miljard Amerikaanse dollar beschikbaar te stellen in de vorm van leningen van de G7-leden, gebruikmakend van de buitengewone inkomsten van de geïmmobiliseerde Russische staatsactiva.

Mazen in de wetgeving dichten

Zolang de Russische agressie tegen Oekraïne aan de gang is, is het van het grootste belang dat de EU-sancties volledig worden nageleefd en dat de schending ervan niet loont. Wij hebben het EU-recht versterkt door:

Het doel is de afschrikkende werking van EU-sancties te versterken en de lidstaten de juridische instrumenten te geven om meer activa te confisqueren wanneer deze verband houden met een strafbaar feit.