Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Санкции срещу физически лица, дружества и организации

Факти и цифри

Над 1900
физически лица и образувания са санкционирани
24 милиарда евро
замразени частни активи в ЕС

На кого се налагат санкции

Европейският съюз е санкционирал над 1900 физически лица и образувания. Това включва:

 • руското ръководство 
 • високопоставени длъжностни лица 
 • военен персонал 
 • командири на групата „Вагнер“ 
 • видни бизнесмени и олигарси 
 • прокремълски и антиукраински пропагандатори 
 • лица и субекти, упражняващи дейност в руския военен и ИТ сектор
 • организаторите на неотдавнашните незаконни т.нар. „избори“ на териториите на Украйна, които бяха временно окупирани от Русия
 • ключови фигури, замесени в принудителното „превъзпитание“ на украински деца или незаконното депортиране на украински деца в Русия

Санкционирани физически лица

 • всички сметки в банки от ЕС са замразени
 • забрана за пътуване навсякъде в ЕС
 • незаконно е да се предоставят активи или средства от ЕС на тези лица

Санкционирани дружества и организации

 • всички сметки в банки от ЕС са замразени
 • предоставянето на тези дружества и организации на активи или средства, пряко или непряко, е незаконно

Факти и цифри към 18 декември 2023 г.

Работна група „Обезпечаване и изземване“

Комисията създаде работна група „Обезпечаване и изземване“ за проучване на връзките между активи, принадлежащи на лица, фигуриращи в списъците на ЕС за санкции, и престъпни дейности. Извършването на разследване и наказателното преследване са отговорност на държавите членки. Целта на работната група е да се засили координацията на оперативно равнище, за да се гарантира ефективното прилагане на санкциите на ЕС във всички държави членки.

Работната група се състои от представители на Комисията, звена за контакт от всяка държава членка, Евроюст и Европол. Работната група координира дейността си с работната група „Руски елити, пълномощници и олигарси“, създадена от членовете на Г-7, Австралия и Европейския съюз.

Обществени поръчки и европейско финансиране

 • Пълна забрана за участие на руски граждани и субекти в договори за обществени поръчки в ЕС.

 • Ограничаване на финансовата и нефинансовата подкрепа за руски образувания, които са публична собственост или под публичен контрол, по програми на ЕС, Евратом и държавите членки. По тези програми няма да бъдат сключвани нови договори или споразумения с руски публични органи или свързани с тях субекти.

ФАКТ

Комисията прекрати участието на руски публични органи или свързани с тях субекти във всички текущи споразумения за отпускане на безвъзмездни средства и спря до второ нареждане всички свързани плащания по „Хоризонт 2020“, Евратом и „Еразъм+“. 

За „Хоризонт Европа“ (с изключение на Европейския научноизследователски съвет и Европейския съвет по иновациите) всички правни субекти (публични и частни), установени в Русия, Беларус или в територии на Украйна, които не се контролират от правителството, не отговарят на условията за участие. Като обща дерогация физическите лица, установени на тези територии, все пак могат да участват в действията „Мария Склодовска-Кюри“, ако не са включени в санкционния списък.

Медии — санкциониране на участниците в дезинформация

Държавните и прокремълските канали за дезинформация са от изключително значение за подкрепата на руската агресия срещу Украйна. Те представляват значителна и пряка заплаха за обществения ред и сигурност на ЕС. Ето защо ЕС реши да санкционира активите на Кремъл за дезинформация и манипулиране на информация.

Преустановени са предаването и разпространението на:

 • Sputnik и дъщерни дружества, включително Sputnik Arabic
 • Russia Today и дъщерни дружества, включително Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Русия РТР/РТР Планета
 • Русия 24
 • ТВ Център Интернешънъл
 • НТВ/НТВ Мир 
 • Русия 1
 • РЕН ТВ
 • Първи Канал
 • РИА ФАН
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon

Всички съответни лицензи, разрешителни и договорености за разпространение — чрез кабел, сателит, IPTV, платформи, уебсайтове и приложения — се спират. Това се отнася и за излъчването към трети държави.

Рекламирането на стоки и услуги в санкционираните средства за масово осведомяване също се забранява.

EUvsDisinfo: дезинформация относно Украйна