Pāriet uz galveno saturu
ES solidaritāte ar Ukrainu

Sankcijas fiziskām personām, uzņēmumiem un organizācijām

Fakti un skaitļi

Vairāk nekā 2100
personām un organizācijām noteiktas sankcijas
24 miljardi eiro
ES iesaldēto privāto aktīvu vērtība

Kam nosaka sankcijas

Eiropas Savienība ir noteikusi sankcijas vairāk nekā 1900 fiziskām personām un organizācijām. To vidū ir

 • Krievijas vadītāji, 
 • augsta ranga ierēdņi, 
 • militārpersonas, 
 • “Vāgnera grupas” komandieri, 
 • ievērojami uzņēmēji un oligarhi, 
 • prokremliski un pret Ukrainu noskaņoti propagandisti, 
 • personas un struktūras, kas darbojas Krievijas militārajā un IT nozarē,
 • neseno nelikumīgo “vēlēšanu” rīkotāji Ukrainas teritorijās, kuras Krievija uz laiku ir okupējusi,
 • un galvenās personas, kas iesaistītas ukraiņu bērnu piespiedu “pāraudzināšanā” vai ukraiņu bērnu nelikumīgā deportācijā uz Krieviju.

Fiziskas personas, kurām piemēro sankcijas

 • Ir iesaldēti visi konti ES bankās.
 • Aizliegts ceļot jebkur ES teritorijā.
 • Ir aizliegts šīm personām nodot aktīvus vai līdzekļus no ES.

Uzņēmumi un organizācijas, kurām piemēro sankcijas

 • Ir iesaldēti visi konti ES bankās.
 • Ir aizliegts tiem tieši vai netieši nodot aktīvus vai līdzekļus.

Fakti un skaitļi norādīti tādi, kādi tie bija 2023. gada 18. decembrī

Darba grupa “Freeze and Seize” (iesaldēt un konfiscēt)

Komisija ir izveidojusi darba grupu “Freeze and Seize”, lai izpētītu saikni starp aktīviem, kas pieder personām, kurām noteiktas ES sankcijas, un noziedzīgām darbībām. Izmeklēšana un saukšana pie atbildības ir dalībvalstu ziņā. Šīs darba grupas mērķis ir uzlabot koordināciju operatīvajā līmenī, lai nodrošinātu ES sankciju efektīvu piemērošanu visās dalībvalstīs.

Darba grupā ir Komisijas pārstāvji un kontaktpersonas no katras dalībvalsts, kā arī no Eurojust un Eiropola. Darba grupa koordinē savu darbu ar Krievijas elites, tās aģentu un oligarhu jautājumu darba grupu (REPO), ko izveidojušas G7 valstis, Austrālija un Eiropas Savienība.

Publiskā iepirkuma konkursi un ES finansējums

 • Pilnīgs aizliegums Krievijas valstspiederīgajiem un struktūrām piedalīties publiskā iepirkuma konkursos Eiropas Savienībā.
 • Ierobežojumi finansiālam un nefinansiālam atbalstam no ES, Euratom un dalībvalstu programmām Krievijas valsts īpašumā vai kontrolē esošām struktūrām. Netiks slēgti jauni līgumi vai vienošanās ar Krievijas publiskajām struktūrām un ar tām saistītām organizācijām.

FAKTS

Komisija izbeidza Krievijas publisko struktūru un ar tām saistīto vienību dalību visos spēkā esošajos dotāciju nolīgumos un ir līdz turpmākam paziņojumam apturējusi visus saistītos maksājumus no programmām “Apvārsnis 2020” un “Apvārsnis Eiropa”, Euratom un “Erasmus+”. 

Tiesību subjekti (publiski un privāti), kas iedibināti Krievijā, Baltkrievijā vai valdības nekontrolētajās Ukrainas teritorijās, nav tiesīgi piedalīties pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” (izņemot Eiropas Pētniecības padomi un Eiropas Inovācijas padomi). Vispārīgi atkāpjoties no tā, fiziskas personas, kas veic uzņēmējdarbību šajās teritorijās, joprojām var piedalīties Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajās darbībās, ja šīs personas nav iekļautas sankciju sarakstā.

Plašsaziņas līdzekļi – sankcijas dezinformatoriem

Valstij piederošie un Kremli atbalstošie dezinformācijas mediji sniedz būtisku atbalstu Krievijas agresijai pret Ukrainu. Tie nopietni un tieši apdraud ES sabiedrisko kārtību un drošību. Tāpēc ES ir nolēmusi piemērot sankcijas Kremļa dezinformācijas un informācijas manipulācijas līdzekļiem.

Ir apturēta šādu TV kanālu apraide un izplatīšana:

 • “Sputnik” un tā meitasuzņēmumi, tostarp “Sputnik Arabic”
 • “Russia Today” un tā meitasuzņēmumi, tostarp Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, Russia Today Arabic, Russia Today Balkan
 • Rossiya RTR / RTR Planeta
 • Rossiya 24 / Russia 24
 • TV Centre International
 • TV/NTV Mir 
 • Rossiya 1
 • REN TV
 • Pervyi Kanal
 • RIA FAN
 • Oriental Review
 • Tsargrad
 • New Eastern Outlook
 • Katehon
 • Voice of Europe
 • RIA Novosti
 • Izvestia
 • Rossiyskaya Gazeta

Ir apturētas visas attiecīgās licences, atļaujas un izplatīšanas mehānismi — pa kabeļiem vai izmantojot satelītus, IPTV, platformas, tīmekļvietnes un lietotnes. Tas attiecas arī uz apraidi uz valstīm, kas neietilpst ES.

Ir aizliegta arī produktu vai pakalpojumu reklāma mediju kanālos, kuriem noteiktas sankcijas.

EUvsDisinfo: pret Ukrainu vērstā dezinformācija