Põhisisu juurde
ELi solidaarsus Ukrainaga
alt=""
FAKTID

Impordikeeld puudutab 90% ELi praegusest naftaimpordist Venemaalt

Venemaa söe impordikeeld mõjutab ühte neljandikku kogu Venemaa söeekspordist, mis tähendab Venemaa tulude vähenemist 8 miljardi euro võrra aastas.

Sihikule võetakse Venemaa naftatulud

EL on keelanud Venemaalt meritsi transporditava toornafta ja rafineeritud naftatoodete impordi. Naftakeelu mõju Venemaale on märkimisväärne. Umbes pool nafta koguekspordist läheb ELi. 2021. aastal importis EL Venemaalt 71 miljardi euro väärtuses naftat: toornaftat (48 miljardit eurot) ja rafineeritud naftatooted (23 miljardit eurot). Niivõrd olulise tulusa turu kaotamine konkurentidele avaldab Venemaale tuntavat struktuurset mõju, kuna tema eelarve sõltub suurel määral nendest naftatuludest. 

Hinnalaed, mis on kokku lepitud G7+ hinnalae koalitsiooniga, on veelgi vähendanud Venemaa naftast saadavat tulu ja aidanud stabiliseerida ka ülemaailmseid energiaturge. Näiteks ei võimalda hinnalaed ELi ettevõtjatel pakkuda transpordi- või kindlustusteenuseid hinnalage ületava Venemaa nafta transpordile. Praegu kehtivad kolm hinnalage järgmiselt:

 • meritsi transporditava toornafta ekspordi puhul Venemaalt 60 USA dollarit barreli kohta;
 • toornaftast kallimalt („hinnalisaga toornafta“) müüdavate naftasaaduste puhul maksimaalne hind 100 USA dollarit barreli kohta;
 • toornaftast odavamalt („allahindlusega toornafta“) müüdavate naftasaaduste, nagu kütteõli ja toorbensiin, puhul 45 USA dollarit barreli kohta;
 • lisaks sellele aitab see võidelda varilaevastiku vastu, mida Venemaa kasutab hinnalaest kõrvalehoidmiseks. G7+ hinnalae koalitsioon on hiljuti kehtestanud meetmed, et täpsemalt jälgida tankerite müüki kolmandatele riikidele. 

  Muud energiameetmed

  • keeld importida Venemaalt mis tahes vormis kivisütt;
  • keeld importida veeldatud naftagaasi (LPG), mis mõjutab aastaimporti mahus üle ühe miljardi euro ja mille suhtes jäävad senised õigused erandlikult kehtima kuni 12 kuuks; 
  • keeld Venemaa kaevandussektorisse tehtavatele uutele ELi investeeringutele, välja arvatud teatavate toorainete puhul;
  • konkreetse rafineerimistehnoloogia ekspordi keelustamine, mis muudab Venemaa jaoks naftatöötlemistehaste ajakohastamise keerulisemaks ja kulukamaks;
  • ulatuslik keeld teha uusi investeeringuid Venemaa energiasektorisse, v.a piiratud erandid tsiviilotstarbelise tuumaenergia ja teatavate energiatoodete ELi tagasi transportimise osas;
  • keeld Venemaa kodanikel ja üksustel reserveerida gaasihoiustamisvõimsusi liikmesriikides;
  • kaotatakse võimalus importida torujuhtme kaudu Vene naftat Poola ja Saksamaale.