Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία: Mετακινήσεις εντός της ΕΕ

Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ

Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν εγκαταλείψατε την Ουκρανία για να ξεφύγετε από τον πόλεμο, θα μπορείτε να ταξιδέψετε σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για Ουκρανούς με βιομετρικό διαβατήριο, το δικαίωμα αυτό απορρέει από το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης που ισχύει μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας. Αν προέρχεστε από τρίτη χώρα, πρέπει να ελέγξετε αν η χώρα καταγωγής σας βρίσκεται στον κατάλογο των τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης.

Στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών και πληροφορίες

Κάνοντας κλικ στην εκάστοτε χώρα στον χάρτη θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές αρχές των χωρών της ΕΕ με τις οποίες μπορείτε να επικοινωνείτε αναφορικά με την παροχή προσωρινής προστασίας, καθώς και πληροφορίες για τις μετακινήσεις, την υγειονομική περίθαλψη ή την υποστήριξη για την εύρεση εργασίας.