Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Εγκαταλείποντας την Ουκρανία: στήριξη της εκπαίδευσης

   

Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська |  ρωσικά | русский

Στήριξη της εκπαίδευσης

 • Children in a school class

  Πολλοί πρόσφυγες από την Ουκρανία είναι παιδιά σχολικής ηλικίας. Η εγγραφή τους στο σχολείο τα βοηθά να αντιμετωπίσουν το ψυχολογικό τους στρες, τους δίνει μια αίσθηση σταθερότητας και ομαλότητας και μια προοπτική για το μέλλον.  

Η Επιτροπή

 • χρηματοδοτεί τη στήριξη για τα σχολεία, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και για την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα μέσω των ταμείων συνοχής της ΕΕ, καθώς και μέσω του προγράμματος Erasmus+ και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης·
 • συντονίζει ομάδα αλληλεγγύης της ΕΕ στον τομέα της εκπαίδευσης για την Ουκρανία με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών των παιδιών από την Ουκρανία και τη στήριξη των κρατών μελών που τα φιλοξενούν, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης από ομοτίμους και της πολιτικής καθοδήγησης·
 • παρέχει πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στα ουκρανικά και διαδικτυακούς πόρους και μαθήματα για εκπαιδευτικούς μέσω της πύλης για τη σχολική εκπαίδευση·
 • στηρίζει τους/τις εκπαιδευτικούς που βρίσκονται μεταξύ των προσφύγων παρέχοντάς τους πρόσβαση σε προγράμματα της ΕΕ και ανταλλαγές στο πλαίσιο της κοινότητας eTwinning.

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης έχει δημιουργήσει έναν κόμβο πόρων με πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την Ουκρανία μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε εκπαίδευση και κατάρτιση στις χώρες της ΕΕ, να ενεργήσουν για να αναγνωριστούν τα προσόντα τους είτε για να εργαστούν είτε για να σπουδάσουν και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Εικονογράμματα στα αγγλικά και τα ουκρανικά για μαθητές και εκπαιδευτικούς

 • alt=""

  Αυτό το πρακτικό φυλλάδιο με τα εικονογράμματα μπορεί να βοηθήσει τους ομιλητές της ουκρανικής και της αγγλικής γλώσσας να ξεπεράσουν τα πρώτα εμπόδια επικοινωνίας.

  Τηλεφόρτωση

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία

Η πύλη «Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Ουκρανία» είναι υπηρεσία μίας στάσης για την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης σε ερευνητές/-ριες με έδρα την Ουκρανία και ερευνητές/-ριες που εγκαταλείπουν την Ουκρανία. Η πύλη συγκεντρώνει πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, ανά χώρα και από μη κυβερνητικές ομάδες. Στόχος της είναι να βοηθά ερευνητές/-ριες που πλήττονται να βρίσκουν στέγαση και ευκαιρίες απασχόλησης, να διευκολύνει την αναγνώριση των πτυχίων τους και να προσφέρει άλλες υπηρεσίες.

Η πύλη εγκαινιάζεται στο υφιστάμενο δίκτυο EURAXESS, το οποίο στηρίζει ερευνητές/-ριες συνδέοντας περισσότερα από 600 κέντρα και 43 εθνικές πύλες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». 

Άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην υφιστάμενη πρωτοβουλία Science4Refugees του δικτύου EURAXESS που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης, θέσεις εργασίας μερικής και πλήρους απασχόλησης σε πρόσφυγες, καθώς και πρόσβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινότητα Έρευνας και τη δράση Marie Sklodowska-Curie (MSCA) – Ερευνητές σε κίνδυνο.

Έγγραφα

4 ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2023
Factsheet - Refugees from Ukraine: Support to school children and teachers English