Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία: Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Μόλις εισέλθετε στην ΕΕ έχετε ορισμένες επιλογές ανάλογα με την προσωπική σας κατάσταση. Οι αρχές θα σας ενημερώσουν αναλόγως σχετικά με τα δικαιώματά σας.

Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης στις εξής γλώσσες: Ουκρανικά | українська | Ρωσικά | русский

Μπορεί να σας χορηγηθεί προσωρινή προστασία

Αν διαμένατε μόνιμα στην Ουκρανία και εγκαταλείψατε τη χώρα για να ξεφύγετε από τον πόλεμο από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 και μετά, μπορεί να δικαιούστε προσωρινή προστασία σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Η προσωρινή προστασία θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος και μπορεί να παραταθεί ανάλογα με την κατάσταση στην Ουκρανία. Τα δικαιώματα που προβλέπονται βάσει της οδηγίας για την προσωρινή προστασία περιλαμβάνουν την άδεια διαμονής, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και τη στέγαση, την ιατρική βοήθεια και την πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση. Όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ έχουν επίσης το δικαίωμα να ανοίξουν βασικό τραπεζικό λογαριασμό. Θα έχετε επίσης το δικαίωμα να ανοίξετε έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση διεθνούς προστασίας στην EE.

Οι δικαιούχοι προσωρινής προστασίας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας (άσυλο) ανά πάσα στιγμή.

Εάν επιλέξετε να το πράξετε, η προσωρινή σας προστασία μπορεί να ανασταλεί ενόσω έχετε το καθεστώς και τα δικαιώματα του αιτούντος άσυλο. Εάν μετά την εξέταση η αίτηση ασύλου σας απορριφθεί και η τρέχουσα προσωρινή προστασία εξακολουθεί να ισχύει στην ΕΕ, το καθεστώς προσωρινής προστασίας σας θα αναβιώσει.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζει το κράτος μέλος προκειμένου να αποφασίσετε αν θα ζητήσετε διεθνή προστασία επιπλέον της άδειας διαμονής που θα αποδεικνύει το καθεστώς προσωρινής προστασίας σας.

Μπορείτε να ζητήσετε συνδρομή για επαναπατρισμό

Ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας και το δικαίωμα στη διεθνή προστασία, αν ζούσατε στην Ουκρανία και φύγατε για να ξεφύγετε από τον πόλεμο, θα πρέπει να σας επιτραπεί η είσοδος στα σύνορα της ΕΕ. Αν είναι ασφαλές να επαναπατριστείτε στη χώρα καταγωγής σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές ή οργανισμούς για να σας βοηθήσουν να επιστρέψετε.

Για να λάβετε συνδρομή επαναπατρισμού, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία / το προξενείο της χώρας καταγωγής σας στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεστε τώρα. Οι εθνικές αρχές της χώρας αυτής μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να επικοινωνήσετε με την πρεσβεία / το προξενείο αν αντιμετωπίσετε προβλήματα και να σας προσφέρουν βοήθεια για τον επαναπατρισμό σας.

Έχετε δικαιώματα ως καταναλωτές

Όσο βρίσκεστε στην ΕΕ, το ενωσιακό δίκαιο προστασίας των καταναλωτών σας προστατεύει. Η νομοθεσία αυτή απομακρύνει τα επικίνδυνα προϊόντα από την αγορά και εξασφαλίζει ότι σας αντιμετωπίζουν δίκαια, είτε ανοίγετε τραπεζικό λογαριασμό, ταξιδεύετε, υπογράφετε σύμβαση κινητής τηλεφωνίας ή κάνετε διαδικτυακές αγορές.

Μάθετε τα δικαιώματα που έχετε ως καταναλωτής