Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Για τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία: υγειονομική περίθαλψη

Οι πληροφορίες διατίθενται επίσης στις εξής γλώσσες: ουκρανικά | українська | ρωσικά | русский

Πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη στην ΕΕ

Εάν σας χορηγηθεί προσωρινή προστασία, θα έχετε πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος υποδοχής σας. Έτσι, μόλις κάνετε τα χαρτιά σας και λάβετε την προσωρινή άδεια διαμονής σας, το κράτος μέλος υποδοχής σας θα σας προσφέρει πρόσβαση στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.

Εάν το δημόσιο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του κράτους μέλους υποδοχής σας κρίνει ότι έχετε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, έχετε επίσης το δικαίωμα να λάβετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας που σας επιτρέπει να λάβετε την αναγκαία υγειονομική περίθαλψη κατά την προσωρινή παραμονή σας σε άλλο κράτος μέλος.

Εξειδικευμένη νοσοκομειακή περίθαλψη

Για την παροχή της εξειδικευμένης νοσοκομειακής περίθαλψης και φροντίδας σε όσους την χρειάζονται επειγόντως, η Επιτροπή:

  • θέσπισε μηχανισμό αλληλεγγύης για την ιατρική μεταφορά, εντός της ΕΕ, προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων από τα κράτη μέλη που συνορεύουν με την Ουκρανία· έχουν ήδη διατεθεί 10.000 νοσοκομειακές κλίνες.
  • στηρίζει την πρόσβαση σε τακτικούς εμβολιασμούς για τα παιδιά που θα πρέπει να λαμβάνουν υγειονομική φροντίδα κατά προτεραιότητα. Επίσης, στηρίζει στοχευμένες δράσεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και της μετατραυματικής υποστήριξης για τα άτομα που εγκατέλειψαν την Ουκρανία για να αποφύγουν τη σύρραξη.

Πάσχετε από σπάνιες νόσους ή πολύπλοκες παθήσεις;

Τα 24 ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς για σπάνιες και πολύπλοκες νόσους ενώνουν τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τους Ουκρανούς ασθενείς. Τα εν λόγω δίκτυα εξειδικεύονται στη διάγνωση και την περίθαλψη σπάνιων / πολύ σπάνιων νόσων σε όλα σχεδόν τα πεδία της ιατρικής, συμπεριλαμβανομένων σπάνιων μορφών καρκίνου.

Στο πλαίσιο των δικτύων 1.600 εξειδικευμένα κέντρα εντάσσονται σε πάνω από 300 νοσοκομεία και είναι διεσπαρμένα στις περισσότερες χώρες της ΕΕ (και στην Ουκρανία) καθώς και στη Νορβηγία. Τα δίκτυα έχουν δεσμευτεί να λειτουργούν ως κόμβος για ασθενείς με σπάνιες νόσους εντός και εκτός της Ουκρανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες, συμβουλευτείτε τον ιστότοπο των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς.

Πληροφορίες από υπουργεία και εθνικούς φορείς υγείας

Εσθονία
Ουγγαρία

Εθνικό Ινστιτούτο Ογκολογίας – Ιστότοπος και ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Λιθουανία

Υπουργείο Υγείας
Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες υγείας +370 5 232 2222

Πληροφορίες για το σύνολο της ΕΕ

«Treatment4Ukraine» (Περίθαλψη για την Ουκρανία) – πληροφορίες που συνέλεξε η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουκρανία σχετικά με τη διαθεσιμότητα υγειονομικής περίθαλψης στην Ευρώπη

Έγγραφα

Ενημερωτικό δελτίο12 Απριλίου 2022
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine