Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Προετοιμασία για την αναχώρηση από την Ουκρανία

Επισκόπηση

Πριν αναχωρήσετε από την Ουκρανία και εφόσον έχετε αποφασίσει να ταξιδέψετε σε κάποια από τις χώρες της ΕΕ, φροντίστε να έχετε μαζί σας, αν είναι δυνατόν, έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ωστόσο, αν δεν έχετε ταξιδιωτικά ή ιατρικά έγγραφα (πιστοποιητικό εμβολιασμού, διαγνωστικού ελέγχου COVID-19) δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσετε πρόβλημα κατά την είσοδό σας στην ΕΕ.

Όλες χώρες της ΕΕ που συνορεύουν με την Ουκρανία επιτρέπουν, για ανθρωπιστικούς λόγους, την είσοδο σε όλα τα άτομα που εγκαταλείπουν την Ουκρανία για να ξεφύγουν από τον πόλεμο, ανεξάρτητα από το αν έχουν βιομετρικό διαβατήριο. Αυτό ισχύει και για τα παιδιά. Αν έχετε ουκρανική ιθαγένεια και βιομετρικό διαβατήριο, μπορείτε να εισέλθετε στην ΕΕ παρουσιάζοντας το διαβατήριό σας στα σύνορα. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι χώρες της ΕΕ θα σας δεχθούν για ανθρωπιστικούς λόγους.

Πώς μπορώ να αποδείξω την ιθαγένειά μου;

Ακολουθεί ενδεικτικός κατάλογος των εγγράφων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αποδείξετε την ουκρανική ιθαγένεια, ακόμη και αν έχει λήξει η περίοδος ισχύος τους:

  • διαβατήρια κάθε είδους (εθνικά διαβατήρια, διπλωματικά διαβατήρια, υπηρεσιακά διαβατήρια, ομαδικά διαβατήρια και υποκατάστατα διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών διαβατηρίων),
  • εθνικά δελτία ταυτότητας (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών),
  • στρατολογικά βιβλιάρια και στρατιωτικές ταυτότητες,
  • ναυτικά φυλλάδια, δελτία υπηρεσίας κυβερνήτη και ναυτικά διαβατήρια,
  • πιστοποιητικά ιθαγένειας,
  • άλλα επίσημα έγγραφα στα οποία αναγράφεται ή προσδιορίζεται η ιθαγένεια.

Αν έχετε άλλη ιθαγένεια και υπόκεισθε σε υποχρέωση θεώρησης για να εισέλθετε στην ΕΕ, θα πρέπει να παρουσιάσετε, αν έχετε, τη θεώρηση βραχείας διαμονής. Ακόμα και αν δεν έχετε θεώρηση βραχείας διαμονής, οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να σας επιτρέψουν να εισέλθετε, προκειμένου να διευκολύνουν τον επαναπατρισμό σας στη χώρα καταγωγής σας.

Θα υποβληθώ σε συνοριακούς ελέγχους;

Δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης στην Ουκρανία, οι χώρες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να διενεργούν συνοριακούς ελέγχους στα σύνορά τους αλλά και σε διαφορετική, ασφαλή τοποθεσία μακριά από τα σύνορα. Οι έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται κατά τη διάρκεια ή μετά τη μεταφορά σας στην εν λόγω ασφαλή τοποθεσία. Ενδέχεται να υποχρεωθείτε να παραμείνετε στη διάθεση των αρχών στην εν λόγω ασφαλή τοποθεσία κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

Ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις μου;

Ανεξάρτητα από την ιθαγένειά σας, δικαιούστε άμεση βοήθεια και άμεση ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά σας. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή προσωρινής στέγασης και την κάλυψη των βασικών αναγκών σας, όπως τρόφιμα και φάρμακα. Η άσκηση άλλων δικαιωμάτων εξαρτάται από το καθεστώς που θα λάβετε στην ΕΕ και, επομένως, μπορεί να διαφέρει κατά περίπτωση.

Αστυνομικοί και άλλοι διοικητικοί έλεγχοι είναι πιθανό να διενεργούνται ανά πάσα στιγμή, μεταξύ άλλων εντός της επικράτειας των κρατών μελών για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Είναι σημαντικό να συνεργάζεστε και να παρέχετε τα απαιτούμενα έγγραφα και στοιχεία στην αστυνομία, στους συνοριοφύλακες ή στις άλλες αρμόδιες αρχές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να σας ζητηθεί να παραμείνετε στη διάθεση των αρχών κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων σε καθορισμένες εγκαταστάσεις.

Όσον αφορά τα παιδιά που περνούν μόνα τους τα εξωτερικά σύνορα, δηλαδή χωρίς να τα συνοδεύουν ή να τα περιμένουν γονείς ή άλλοι ενήλικες υπεύθυνοι γι’ αυτά και τα οποία δεν συνοδεύουν ούτε περιμένουν γνωστοί ενήλικες, θα πρέπει να ενημερώσετε τις αρχές, οι οποίες θα σας παραπέμψουν στις υπηρεσίες προστασίας παιδιών.