Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Солидарност на ЕС с Украйна

Информация за хората, бягащи от войната в Украйна

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Ако бягате от войната в Украйна и идвате в Европейския съюз, ще намерите важна информация за правата си по отношение на влизането в държава от ЕС, правото на временна закрила и кандидатстването за международна закрила, както и за правото да пътувате в рамките на Европейския съюз.

Подготовка за заминаване

Ако е възможно, моля, вземете със себе си валидни документи за пътуване, когато напускате страната. Липсата на документи за пътуване или на медицински документи (удостоверение за ваксинация, тест за COVID-19) обаче не би следвало да бъде пречка за влизане в ЕС.

Всички държави от Съюза, граничещи с Украйна, позволяват на всички хора, бягащи от войната в Украйна, да влязат на тяхна територия по хуманитарни причини независимо от това дали притежават биометричен паспорт или не. Това важи и за децата. Ако имате украинско гражданство и биометричен паспорт, можете да влезете в ЕС, като представите паспорта си на границата. Във всички останали случаи държавите от ЕС ще ви приемат по хуманитарни причини.

Вашите права в ЕС

След като сте влезли в ЕС, разполагате с няколко възможности в зависимост от личните си обстоятелства. Органите ще ви информират съответно за вашите права.

1. Може да ви бъде предоставена временна закрила

Ако сте пребивавали постоянно в Украйна и сте напуснали страната, за да избягате от войната от 24 февруари 2022 г. нататък, може да имате право на временна закрила във всяка държава от ЕС. Временната закрила ще продължи най-малко една година, като срокът ѝ може да бъде удължен в зависимост от ситуацията в Украйна. Правата съгласно Директивата за временната закрила включват разрешение за пребиваване, достъп до пазара на труда и жилищно настаняване, медицинска помощ и достъп до образование за децата. Всички законно пребиваващи в ЕС лица имат право да си открият основна банкова сметка. Вие ще имате също така право да си откриете основна банкова сметка.

2. Можете да кандидатствате за международна закрила в ЕС

Лицата, на които е предоставена временна закрила, имат право да подадат молба за международна закрила (убежище) по всяко време.

Ако решите да направите това, временната ви закрила може да бъде спряна, но ще имате статут и права на кандидат за убежище. Ако в края на разглеждането молбата ви за убежище бъде отхвърлена и настоящата временна закрила все още е в сила в ЕС, статутът ви на временна закрила ще бъде възстановен.

Трябва да се информирате за това какви практики прилага държавата членка, за да решите дали да потърсите международна закрила в допълнение към разрешение за пребиваване, показващо статута ви на временна закрила.

3. Можете да поискате помощ за репатриране

Независимо от вашата националност и правото ви на международна закрила, ако сте живели в Украйна и сте избягали от войната, би трябвало да имате право да влезете в ЕС. Ако е безопасно да се завърнете във вашата страна на произход, трябва да се свържете със съответните органи или организации, които ще ви помогнат да го направите.

За помощ при репатриране трябва да се свържете с посолството/консулството на вашата държава на произход в държавата от ЕС, в която се намирате понастоящем. Националните органи в тази страна могат също така да ви помогнат да се свържете с вашето посолство/консулство, в случай че срещнете проблеми, и могат да предложат помощ за репатрирането ви.

По-нататъшно пътуване в ЕС

В повечето случаи, ако сте избягали от войната в Украйна, ще можете да пътувате до други страни от ЕС. За украинците с биометрични паспорти това право произтича от безвизовия режим между ЕС и Украйна. Ако идвате от трета страна, трябва да проверите дали вашата страна на произход е в списъка на третите страни, чиито граждани са освободени от изискването за виза.

Информация за националните органи и възможностите за безплатно пътуване

Като щракнете върху държава на картата, ще намерите полезна информация за: националните органи, с които да се свържете във връзка с временна закрила, организации, помагащи на хората, които бягат от Украйна, и координати за връзка с тях; възможности за безплатно пътуване; здравните грижи, и за валидността на шофьорските книжки.

На картата са показани също местата в държавите от ЕС, където има приемни центрове и центрове за прехвърляне или където се предлага допълнителна информация за вашето пътуване и пребиваване в ЕС.

Австрия

Национални координати за връзка

Министерство на вътрешните работи на Австрия (DE)
Федерална агенция за услуги по приемане и подпомагане (DE/ EN)
Министерство на вътрешните работи — Често задавани въпроси — за хора, бягащи от Украйна (UK)
Публична служба по заетостта: как да получите разрешение за работа(DE / UK / EN)
 

Ключови организации, които помагат на място

Списък на организациите (DE)
Страница във Facebook за подпомагане на хора, бягащи от войната (DE)
Caritas Austria (DE)
Гореща линия за психологическа подкрепа (UK)
От Австрия 0134301014
От чужбина +43 6699665109
 

Възможности за безплатно пътуване

Целият обществен транспорт

Белгия

Национални координати за връзка

Информационен уебсайт на федералното правителство (FR / NL / DE / EN/ UK) +32 24888888
Информация от имиграционната служба относно молбите за временна закрила за украинци в Белгия (FR / NL / EN)
Федерален омбудсман (FR / NL / EN / UK)
Горещи линии на посолството на Украйна в Белгия
Резервна линия +32 23792115
Общи въпроси +32 23792160
Въпроси във връзка с жилищното настаняване +32 23792112
 

Ключови организации, които помагат на място

Червен кръст – Фламандска общност (NL / FR / EN) +32 15443407
Червен кръст – Френска общност (FR) +32 81771648
Федерална агенция за прием на търсещите убежище лица +32 22134411 (FR / NL / EN)
Serve the City Brussels (FR / NL / EN) +32 27343502
Списък на инициативите в Белгия — Belgians for Ukraine (Белгийци за Украйна) (EN)
Страница във Facebook — Солидарност с Украйна (EN)
PAG-ASA за жертви на експлоатация (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Възможности за безплатно пътуване

Влаковете на SNCB/NMBS и влаковете Thalys

България

Национални координати за връзка

Единен информационен портал на правителството за мерките и действията във връзка с кризата в Украйна (BG / UK / EN)
Информация от Държавната агенция за бежанците (ENUK)
Регистрационни пунктове — карта с информация (BG / UK / EN / RU)
Горещи телефонни линии +38 029055555, +38 0322465075
Кризисна гореща линия на Министерството на външните работи +35 929482404, електронен адрес crisis@mfa.bg
 

Ключови организации, които помагат на място

Асоциация на украинските организации „Mati Ukraine“ — страница във Facebook (BG / UK)
 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете на БДЖ

Хърватия

Национални координати за връзка

Министерство на вътрешните работи (HR / EN), ел. адрес: privremena.zastita@mup.hr
Министерство на вътрешните работи — страница за украинските бежанци (HR / UK)
Министерство на вътрешните работи — брошура със специална информация (HR)
Информация за активирането на Директивата за временната закрила (HR)
 

Ключови организации, които помагат на място

Хърватски червен кръст (HR / EN)
Горещи линии и полезни номера за контакт (UK / HR)
Електронен адрес на Върховния комисариат за бежанците на ООН hrvza@unhcr.org
Електронен адрес на Международната организация по миграция iomzagreb@iom.int
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно влаковете на HŽ Putnički prijevoz с т. нар. „билети за солидарност“ и билети Help Ukraine.

Кипър

Национални координати за връзка

Министерство на вътрешните работи (GR)
Информация за активирането на Директивата за временната закрила (EN / GR)
Уебсайт на службата по въпросите на убежището (EN / GR)
Отдел „Граждански регистър и миграция“ (EN / GR)
Гореща линия на Министерството за научни изследвания, иновации и политиката в областта на цифровите технологии (понеделник-петък 8:00-20:00) 1477, +35 722285777
 

Ключови организации, които помагат на място

Група във Facebook за украинците, търсещи съвети — Кипърски съвет за бежанците (EN)
Върховен комисариат за бежанците на ООН — Кипър (EN)

Чехия

Национални координати за връзка

Информация за украински граждани, които бягат от конфликта (UK / CS)
Администрацията за бежанските центрове към Министерството на вътрешните работи (CS / EN / UK)
Гореща телефонна линия на Министерството на вътрешните работи +42 0974801802
Нашите украинци – Официален уебсайт за подкрепа (CS / EN / UK / RU)
Посолство на Украйна в Прага — страница във Facebook (UK)

 

Ключови организации, които помагат на място

We Stand Behind Ukraine (CS / EN / UK / RU)
Drive for refugees – за да получите превоз от границата(CS / EN / UK)
Група за подкрепа във Facebook (CS / UK)
Refugees Welcome (CS / EN)
Асоциация за интеграция и миграция (EN)
Организация за подкрепа на бежанците (EN)
ADRA (организация за хуманитарна помощ и развитие) (CS / EN)
CARE ČR (CS)
Чешки червен кръст (CS)
Člověk v tísni (Хора в нужда) (CS)
Diakonie ČCE (CS)
Caritas Чехия (CS)
Lékaři bez hranic (Лекари без граници) (CS)
 

Възможности за безплатно пътуване

RegioJet, Leo Express, влаковете České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva transport, общественият транспорт в Прага и в Централночешкия регион.

Дания

Национални координати за връзка

Датска имиграционна служба – (EN / UK)
Специална страница на Датската имиграционна служба за кандидатстване за разрешително за пребиваване (EN), подкрепа за Украйна (EN)
Датски център за украинската криза (UK / EN)

 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно влаковете на DSB.
Украинските автомобили могат да преминават през Öresundsbron (моста между Дания и Швеция) без да плащат такси.

Естония

Национални координати за връзка

Официален правителствен уебсайт за хора, бягащи от войната (EE / EN / UK / RU)
Министерство на вътрешните работи (EN)
Министерство на икономиката и комуникациите (EN)
Съвет „Полиция и гранична охрана“ (EE / EN / UK / RU)
Фонд за социално осигуряване (EE / EN / RU) гореща линия 1247
Правителствена страница с информация за украинските граждани (EE / EN / RU)
Младежки портал (EE / RU)
 

Ключови организации, които помагат на място

Списък на НПО (EE / EN / RU)
Естонски съвет за бежанците (EE / EN / UK / RU) — гореща линия (всеки ден от 9:00 до 19:00 ч.) +37 256782288 
Естонски червен кръст (EE)
Украински културен център (EE / EN / UK)
Mondo MTÜ (EE / EN)
 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете Elron и влаковете от сектора на обществения транспорт

Финландия

Национални координати за връзка

Финландска имиграционна служба: Инструкции за бежанците, пристигащи във Финландия (FI / SV / EN / UK)
Финландска имиграционна служба: Често задавани въпроси (FI / SV / EN / UK)
Министерство на вътрешните работи: Временна закрила (FI / SV / EN)
 

Ключови организации, които помагат на място

Финландски червен кръст (FI / SV / EN)
Finn Church Aid (FI / SV / EN)  
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно Onnibus и влаковете на VR.
Освен това те могат да се възползват от 95 % отстъпка от нетната цена на билети за еднопосочно пътуване с Finnair от Варшава, Краков, Гданск, Будапеща и Прага до Хелзинки.

Франция

Национални координати за връзка

Официален правителствен информационен сайт (FR / UK)
Посолство на Украйна във Франция (FR/ UK) +33 187666612 (натиснете 2 за украински)
Министерство на вътрешните работи — информация за украински граждани (FR / UK)
Парижка община (EN)
 

Ключови организации, които помагат на място

Secours populaire (FR) +33 144782100
Secours catholique (FR) +33 145497300
Червен кръст (FR) +33 144431100
 

Възможности за безплатно пътуване

Влаковете на SNCF и влаковете Thalys

Германия

Национални координати за връзка

Федерално министерство на вътрешните работи и родината: Germany4Ukraine (DE / UK / EN / RU)  
Федерално министерство на вътрешните работи и родината: Правителство — ЧЗВ за влизане и пребиваване в страната (DE / UK / EN)
 

Ключови организации, които помагат на място

Алианс на германските организации за помощ, които събират дарения за Украйна (DE / EN)
Върховен комисариат за бежанците на ООН (DE)
Германски червен кръст (DE)
Организации за помощ, насочени към медицинско обслужване (DE)
Caritas Germany (DE)
Diakonie Katastrophenhilfe (DE)
Pro Asyl (DE / EN)
Правни консултанти (DE)
 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете на DB, влаковете Thalys и целият регионален и местен обществен транспорт

Гърция

Национални координати за връзка

Правителствена уебстраница с информация за разселените лица (GR / UK / EN)
Посолство на Украйна в Гърция (EN) гореща линия +30 693276606
 

Ключови организации, които помагат на място

Върховен комисариат за бежанците на ООН (GR / EN / FR)
Списък на организации (EN)

Унгария

Национални координати за връзка

Унгарска Генерална дирекция „Полиция за чужденците“ — Информация за лица, бягащи от Украйна (EN / UK)
Правителствени горещи линии
От Унгария 06 80310310
От Украйна 0800 504546
От други държави +36 15501828, ел. адрес menekultinfo@me.gov.hu
Национален хуманитарен координационен съвет — за украинци близо до унгарската граница: 1357 (едно обаждане е 500 форинта/1,37 EUR)
Посолство на Украйна — страница във Facebook (UK)

Ключови организации, които помагат на място

Група във Facebook за настаняване (HU)
Унгарски червен кръст (HU)
Унгарска благотворителна служба на Малтийския орден (HU)
Caritas Унгария (HU)
Migration Aid — страница във Facebook (HU)
Страница с информация на Унгарския хелзинкски комитет (EN)
Унгарска асоциация за мигранти (EN / UK / RU)
 

Възможности за безплатно пътуване

Всички влакове на MAV с безплатен „билет за солидарност“ и всички видове обществен транспорт на BKK в Будапеща.
Wizz Air подкрепя бежанците от Украйна, като предлага 100 000 безплатни места по всички континентални полети в Европа, които отпътуват от страните, граничещи с Украйна.

Ирландия

Национални координати за връзка

Министерство на правосъдието на Ирландия — информация за визовите изисквания (EN)
ЧЗВ за пътуване до Ирландия (EN)
Специална уебстраница на правителството с информация за Директивата за временната закрила (EN)
Информация за гражданите относно международната закрила (EN)
 

Ключови организации, които помагат на място:

Ирландски съвет за бежанците (EN)

 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете на ирландските железници, автобусите на Éireann и транспорта в рамките на Expressway

Италия

Национални координати за връзка

Министерство на външните работи (IT)
Министерство на вътрешните работи (IT) — Ръководство за търсещите убежище лица (EN)
Национална служба за гражданска защита (IT / EN) — Карти с основна информация (IT / EN / UK / RU)
 

Ключови организации, които помагат на място

Върховен комисариат за бежанците на ООН (IT)
Италиански съвет за бежанците (IT)
Comunità di Sant’Egidio (EN / IT / RU)
Италиански червен кръст (IT)
Caritas Ambrosiana (IT)
НПО AVSI (IT)
НПО AIBI (IT)
НПО Intersos - страница във Facebook (IT)
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно автобусите Flixbus, Marino Bus и влаковете Trenord. Те могат да използват безплатно и възможностите, предлагани от транспортна група Trenitalia, в рамките на максимум 5 дни от влизането си в Италия.

Латвия

Национални координати за връзка

Информация за украинци, идващи в Латвия (LV / UK / EN / RU) – правителственият уебсайт препраща към този уебсайт, който не е официален
Градски съвет на Рига — гореща линия (24/7) +371 80000800
Информация за безплатно, финансирано от държавата здравно обслужване (8:30—17:00 ч.) +371 80001234
 

Ключови организации, които помагат на място
Единна информационна телефонна линия за украинци в Латвия (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Гореща линия в Рига (24/7) +371 80000800
 

Възможности за безплатно пътуване

Влакове на Latvijas dzelzceļš

Литва

Национални координати за връзка

Министерство на вътрешните работи — информация за хора, които бягат от Украйна (EN / LT)
Миграционна служба (UK)
Eurodesk Литва (LT / UK / EN)
Гореща линия по въпросите на миграцията (всеки ден 7:30—21:00 ч.) +370 52717112
Гореща линия за настаняване (24/7) тел. 1827 от Литва, +370 67722222 от чужбина
Хуманитарна помощ (24/7) +370 68498688
 

Ключови организации, които помагат на място

Социална инициатива Stiprus Kartu (UK / EN / LT)
Литовски червен кръст (LT)
Caritas Литва (EN / LT)
Национален координационен център за доброволческа помощ (LT / EN / UK)
Maltieciai (EN / LT)
Работа в Литва (EN)
 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете на LTG и автобусите във Вилнюс

Люксембург

Национални координати за връзка

Правителствена информация за приема на украински бежанци (FR / EN, с формуляри на FR / EN / UK / RU)
Министерство на външните работи (FR / EN)
Информация за временния подслон при първоначалния прием (UK / FR / EN)
За консулски въпроси от лица, напускащи или преминаващи транзитно от Украйна +35 224782386
 

Ключови организации, които помагат на място

LUkraine, украинска общност в Люксембург (UK / EN)
Червен кръст — ЧЗВ за украински бежанци (EN/ FR/ DE), ел. адрес wellkomm@croix-rouge.lu (на FR / EN / DE / UK / RU)
Médecins Du Monde: За медицинска помощ (FR+35 28892371
Caritas Люксембург (FR / EN)
 

Възможности за безплатно пътуване

Целият обществен транспорт

Малта

Национални координати за връзка:

Министерство на вътрешните работи — информация за украински бежанци (EN)

Нидерландия

Национални координати за връзка

Информация на уебстраницата на Министерството на правосъдието и сигурността (NL / EN)
Имиграционна служба (NL / EN)
Центрове за спешен прием:
Утрехт, Jaarbeurshal 7 (EN), Амстердам, централна гара (EN), Маастрихт, Sporthal Glanerbrook (EN) и Айндховен, Microlab Strijp-S (EN).
 

Ключови организации, които помагат на място

Преглед на организациите, които оказват помощ на място (NL)
Vluchtelingenwerk (Бежански съвет) (NL / UK)
Помощ за бежанци (EN / NL / UK / RU)
 

Възможности за безплатно пътуване

влаковете на NS, влаковете Thalys и целия обществен транспорт

Полша

Национални координати за връзка

Информация от правителството за украински граждани (PL / UK / EN / RU)
ЧЗВ (PL / EN / RU)
Правителствена платформа за подкрепа (PL / UK / EN)
Линия за помощ на Службата за чужденците +48 477217575
Линия за помощ за лицата, заплашени от трафик на хора +48 226280120
Линия за помощ за украинци, търсещи медицинска помощ (24/7) +48 807190590
Гранична охрана — за правила за преминаване на границата (PL) +48 825685119
Линия за помощ за полски граждани и притежатели на полска лична карта +48 225238880
Информационни пунктове и линии за помощ (EN / UK)
 

Ключови организации, които помагат на място

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Полски център за международна помощ) (EN / PL)
Polska Akcja Humanitarna (Полска хуманитарна дейност) (EN)
Caritas Полша (PL)
Полски червен кръст (PL)
Fundacja Ocalenie (EN / PL)
Polska Misja Medyczna (Полска медицинска мисия) (EN)
UA SOS (EN / UK / PL / RU)
Полезна информация за подкрепа в Краков (EN)
You have a friend in me (EN / UK / PL)
SOS Ukraine (PL / UK)
Refugees Welcome Polska (PL / EN / RU)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Национален институт за музика и танци) (PL)
Фондация за полско-украинско сътрудничество (EN / PL / UK / RU)
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно:

Те могат също така да ползват намаления в цените на авиокомпания LOT.
 

Wizz Air предлага на бежанците от Украйна 100 000 безплатни места по всички континентални полети в Европа, които отпътуват от страните, граничещи с Украйна.
 

Uber също предлага неограничени безплатни пътувания между украинската граница и полски градове.

Португалия

Национални координати за връзка:

Специален правителствен уебсайт (PT / EN)
Информация за лица, пристигащи в Португалия от Украйна (PT / EN)
Информация за международната закрила (EN)
Информация за международната закрила на непридружени непълнолетни лица (EN)
Списък на публичните служби по региони (EN)
База данни за информация за убежището (EN)
Национална линия за борба с трафика на хора (PT) +35 1964244281
ел. адрес dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Ключови организации, които помагат на място

Ordem de Malta Portugal (PT)
Amnistia Internacional Portugal (PT)
Consultores inmobiliarios pela Ucrania - група във Facebook (PT)
Португалски Червен кръст (PT)
 

Възможности за безплатно пътуване

CP – влакове в Португалия

Румъния

Национални координати за връзка:

Правителствен уебсайт с информация в помощ на украинците (RO / UK / EN)
Правителствен уебсайт с информация в помощ на украински граждани (RO / UK)
Онлайн помощ и информационна платформа за хора, бягащи от войната (RO / UK / RU / EN)
Информационна линия +40 219590
Общ инспекторат по въпросите на имиграцията (RO / EN) +40 214107513
Национална линия за борба с трафика на хора
От Румъния 0800 800 678
От чужбина +40 213133100

Ключови организации, които помагат на място

Върховен комисариат за бежанците на ООН (EN) — Гореща линия +40 723653 651
Румънски национален съвет за бежанците (UK) — Гореща линия +40 730073170
Международна организация по миграция (EN / UK)
Платформа Dopomoha (UK / RO / EN)
Гореща линия за психологическа подкрепа +40 745139747
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно влаковете на CFR с билети Help Ukraine и автобусите на STB.
Те могат да използват безплатно и автобусите на Romfour от гара до гара. Romfour организира автобусни превози до Италия и редица градове в други европейски страни.
Wizz Air предлага на бежанците от Украйна 100 000 безплатни места по всички континентални полети в Европа, които отпътуват от страните, граничещи с Украйна.
Те могат да се възполват от безплатни превози с Flixbus от румънски гранични градове до което и да е място в Европа.

Словакия

Национални координати за връзка

Информация от правителството за украинците, влизащи в Словашката република (SK / UK / EN)
Горещи линии на Министерството на вътрешните работи за говорещи украински език лица +421 513816111 и +421 259765111
Постоянна служба в Министерството на вътрешните работи +421 248593312
Министерство на транспорта и строителството (UK)
Министерство на образованието, науката, научните изследвания и спорта (SK / EN)
Гореща линия за регион Кошице +421 2800222550, ел. адрес pomocukrajine@vucke.sk
 

Ключови организации, които помагат на място

Международна организация по миграция (SK / UK / ENRU)
НПО Človek v ohrození (Хора в нужда) (SK / EN) — Информационна линия +421 917239708
НПО Sme spolu (словашко-украинска НПО) (UK / SK / EN) — Гореща линия +421 911201889
НПО Iniciativa Kto pomoze Ukrajine (НПО Инициатива за помощ на Украйна) (UK / EN)
НПО Magna (EN)
Словашки червен кръст (UK / SK / EN)
Дентални здравни грижи (EN / SK / UK)
Ukraine-Slovakia Help (UK / SK / EN) — Гореща линия +421 911201889 (Telegram, WhatsApp или Viber), ел. адрес: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození (Хора в нужда) — страница във Facebook (SK)
Лига за правата на човека (SK / EN)
Група във Facebook Mareena (SK)
НПО Nadácia Integra (SK)
НПО Úsmev ako dar (Усмивката като дар) (SK / EN / UK)
Гръцка католическа епархия Кошице (SK / UK)
 

Възможности за безплатно пътуване

Хората, които бягат от Украйна, могат да използват безплатно влаковете на ZSSK.
Wizz Air предлага на бежанците от Украйна 100 000 безплатни места по всички континентални полети в Европа, които отпътуват от страните, граничещи с Украйна.

Словения

Национални координати за връзка:

Уебсайт на правителството, включително информация за влизането в страната и международната закрила (SL / UK / EN)
Правителствена гореща линия (8:00—18:00 ч.)
От Словения 0804142
От чужбина +386 14787530, ел. адрес info.ukrajina@gov.si
 

Възможности за безплатно пътуване

Влаковете на Slovenske železnice 

Испания

Национални координати за връзка

Испанска агенция за международно сътрудничество и развитие (ES)
Министерство на вътрешните работи (ES) — информация за временната закрила
Министерство на приобщаването, социалното осигуряване и миграцията — гореща линия +34 910474444 (ES / UK)
Служба по въпросите на убежището (ES)
Държавна мрежа от органи за приемане на хора, бягащи от война – Списък с данни за контакт (ES / UK)
Национална линия за борба с трафика на хора
От Испания +34 900105090, ел. адрес trata@guardiacivil.es
Правителство на Испания: препоръки (ES)
 

Ключови организации, които помагат на място

Испански Червен кръст (ES)
Cáritas (ES)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ES)
Medicos del mundo (ES)
Aldeas Infantiles (ES)
 

Възможности за безплатно пътуване

Влакове Renfe

Швеция

Национални координати за връзка

Шведска агенция по въпросите на миграцията (EN) — информация за временната закрила
 

Ключови организации, които помагат на място

Шведски червен кръст (SV)
 

Възможности за безплатно пътуване

Stena Line transport и общественият транспорт в Стокхолм

Общоевропейски организации

Информация за правната помощ в ЕС

Съвет на адвокатурите и правните общества в Европа (CCBE) — Списък на звена за контакт за правна помощ в целия ЕС (UK / EN)
Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание — Преглед на националните мерки в отговор на пристигането на хора от Украйна (EN)
 

Общоевропейски организации, които помагат на място в държавите от ЕС

Международна организация по миграция (EN)
Върховен комисариат за бежанците на ООН (EN)
УНИЦЕФ (EN)
Европейска платформа на НПО в областта на убежището и миграцията (EN) – Списък на членовете (EN)
Европейски съвет за бежанците и живеещите в изгнание (EN)
Refugees Welcome International (EN)
Помощ от Европейската мрежа за настойничество за сираци и непридружени деца (EN)
Европейски форум на хората с увреждания (EN)
Международна католическа комисия за миграцията (EN)
Международен комитет на Червения кръст (EN)
Save the Children (EN)
Terre des Hommes (EN)
Hospitality Helps (UK / EN)
Science for Ukraine (EN)
Ukraine Shelter (EN / UK)
United for Ukraine (EN / UK)
Международен комитет за спасяване (EN)
 

Организации за борба с трафика на хора:

Missing Children Europe (UK / RU / EN)
Гореща линия от ЕС — 116000
От държави извън ЕС +31 888009000
 

Безплатни трансфери със самолет от Молдова до страни от ЕС

Върховен комисариат за бежанците на ООН (EN
Правителство на Молдова (EN / UK)

Таблицата е актулизирана на 01 юни 2022 г.

Документи

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Изтегляне