Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: здравно обслужване

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Достъп до здравни грижи в ЕС

Ако ви бъде предоставена временна закрила, ще имате достъп до здравно обслужване във вашата приемаща държава членка. Така че след като се регистрирате и получите разрешение за временно пребиваване, приемащата държава членка ще ви предложи достъп до своята здравна система.

Ако за системата за обществено здравеопазване на приемащата държава членка вие сте напълно осигурен, ще имате право да получите и Европейската здравноосигурителна карта, която ви дава право на необходимото здравно обслужване при временен престой в друга държава членка.

Специализирано болнично лечение

За да се осигурят специализирано болнично лечение и грижи за спешно нуждаещите се, Комисията:

  • създаде механизъм за солидарност за медицински трансфери на бежанци и разселени лица в рамките на ЕС от държави членки, които граничат с Украйна. Вече са осигурени 10 000 легла.
  • подкрепя достъпа до рутинни ваксинации за децата, като това трябва да бъде приоритет, както и целенасочени действия във връзка с психичното здраве и подкрепата при травми за хората, които бягат от войната

Страдащи от редки или сложни заболявания

24-те европейски референтни мрежи (ЕРМ) за редки и сложни заболявания са обединени в подкрепата си за всички украински пациенти. ЕРМ са специализирани в диагностицирането и лечението на редки/много редки заболявания в почти всички области на медицината, включително редките ракови заболявания.

1600-те експертни центъра на ЕРМ са интегрирани в повече от 300 болници в ЕС, разпределени между повечето или всички държави от Съюза (включително съседна Украйна) и Норвегия. ЕРМ са поели ангажимент да осигурят център за пациенти с редки заболявания във и извън Украйна.

За повече информация и насоки вижте уебсайта на Европейските референтни мрежи.

Информация от националните министерства и здравни агенции

Австрия

Информация относно достъпа до здравни услуги и здравно осигуряване
Линия за помощ +43 1 2676 870 9460
Телефонна линия за спешна психологическа помощ 0134301014

Естония
Унгария

Национален институт по онкология — уебсайт и ukrbejencionkologiaatoncol [dot] hu (електронен адрес)

Литва

Mинистерство на здравеопазването
Информация за здравните услуги +370 5 232 2222

Информация на равнище ЕС

Treatment4Ukraine – информация за достъпа до здравно обслужване в Европа, събрана от Делегацията на ЕС в Украйна

Документи

Информационен документ12 Aприл 2022 г.
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine
English
(HTML)
Изтегляне