Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: здравно обслужване

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Достъп до здравно обслужване в ЕС

Ако ви бъде предоставена временна закрила, ще имате достъп до здравно обслужване във вашата приемаща държава членка. След като се регистрирате и получите разрешение за временно пребиваване, приемащата държава членка ще ви предложи достъп до своята здравна система.

Ако приемащата държава членка ви счита за напълно осигурени в рамките на своята здравна система, ще имате право да получите и Европейска здравноосигурителна карта, която ви дава право на необходимото здравно обслужване при временен престой в друга държава членка.

Специализирано болнично лечение

За да се осигурят специализирано болнично лечение и грижи за спешно нуждаещите се, Комисията:

  • създаде механизъм за солидарност за медицински трансфери на бежанци и разселени лица в рамките на ЕС от държави членки, които граничат с Украйна. Вече са осигурени 10 000 легла;
  • подпомага достъпа до рутинни ваксинации за децата, като това трябва да бъде приоритет, както и целенасочените действия във връзка с психичното здраве и подкрепата при травми за хората, които бягат от войната.

Хора, страдащи от редки или сложни заболявания

24-те европейски референтни мрежи (ЕРМ) за редки и сложни заболявания са обединени в подкрепата си за всички украински пациенти. ЕРМ са специализирани в диагностицирането и лечението на редки/много редки заболявания в почти всички области на медицината, включително редките ракови заболявания.

1600-те експертни центъра на ЕРМ са интегрирани в повече от 300 болници в ЕС, разпределени между повечето или всички държави от Съюза (включително съседна Украйна) и Норвегия. ЕРМ са поели ангажимент да осигурят център за пациенти с редки заболявания във и извън Украйна.

За повече информация и насоки вижте уебсайта на европейските референтни мрежи.

Информация от националните министерства и здравни агенции

Документи

Информационен документ12 Aприл 2022 г.
Factsheet: Access to health care in EU countries for persons displaced from Ukraine