Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Завръщане в Украйна: въпроси и отговори

Общи сведения

Когато сте готови да започнете да планирате връщането си у дома в Украйна, временно или постоянно, има редица неща, които трябва да имате предвид. Сред тях е как връщането ви ще засегне правата ви тук в ЕС. Възможно е също да имате практически опасения, като например как това ще се отрази на банковата сметка, която сте открили в приемащата страна. На тази страница ще намерите информация, която ще ви помогне да си отговорите на тези въпроси.

Връщане в Украйна за кратък период от време

Регистриран/а съм за временна закрила, но искам за кратко да се върна в Украйна. Ще загубя ли правата си в ЕС?

Директивата за временната закрила дава възможност да се върнете доброволно и осигурява мерки, които са приложими след изтичането на срока на временната закрила. Ако се налага да се върнете в Украйна за кратко време, например за да посетите семейството си, да вземете документи или да спасите членове на семейството, не губите статута си на временна закрила. Кратките посещения в Украйна не следва да бъдат считани от държавите от ЕС за решение да се завърнете доброволно преди изтичането на срока на временната закрила. Това означава, че кратко пътуване до Украйна не следва да води до отмяна на разрешението за пребиваване и загуба на правата, свързани с този статут. 

Връщане в Украйна

Имам временна закрила в ЕС и искам да се върна у дома в Украйна. Ще мога ли да се върна в ЕС и да се възползвам от временната закрила?

Ако планирате да се върнете у дома в Украйна, трябва да уведомите за плановете си властите на страната, в която пребивавате. Ако след това решите да се завърнете в Европейския съюз преди края на извънредната ситуация, отново ще имате право на временна закрила. Съветваме ви да се свържете с органите в приемащата държава членка, за да получите повече информация за това как да съобщите за заминаването си/системата за уведомяване и за последиците, ако не ги уведомите, както и за приложимите гаранции за лицата, ползващи се от временна закрила.

Банкови сметки

Моята банкова сметка ще остане ли активна, ако реша да се върна в Украйна и ако регистрацията ми за временна закрила не е активна?

Вашите банкови сметки би трябвало да останат активни, ако разрешението ви за пребиваване все още е валидно, дори ако не е активно заради решението ви да се върнете в Украйна за по-дълъг период от време.