Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Подготовка за напускане на Украйна

Преглед

Когато решавате да напуснете Украйна и да пътувате до някоя от държавите от ЕС, моля, ако е възможно, вземете със себе си валидни документи за пътуване при заминаването. Липсата на документи за пътуване или на медицински документи (удостоверение за ваксинация, тест за COVID-19) обаче не би следвало да бъде пречка за влизането ви в ЕС.

Всички държави от Съюза, граничещи с Украйна, позволяват на всички хора, бягащи от войната в Украйна, да влязат на тяхна територия по хуманитарни причини независимо от това дали притежават биометричен паспорт или не. Това важи и за децата. Ако имате украинско гражданство и биометричен паспорт, можете да влезете в ЕС, като представите паспорта си на границата. Във всички останали случаи държавите от ЕС ще ви приемат по хуманитарни причини.

Как мога да докажа гражданството си?

Ето примерен списък с документи, които можете да използвате, за да докажете украинско гражданство, дори ако срокът им на валидност е изтекъл:

  • паспорти от всякакъв вид (национални паспорти, дипломатически паспорти, служебни паспорти, групови паспорти и заместители на паспорти, включително детски паспорти)
  • национални лични карти (включително срочни карти и временни карти)
  • военни книжки и служебни военни карти
  • моряшки регистрационни книжки, служебни капитански карти и моряшки паспорти
  • удостоверения за гражданство
  • други официални документи, в които се упоменава или се посочва гражданството

Ако имате друго гражданство и за вас важи изискване за виза за влизане в ЕС, трябва да представите визата си за краткосрочно пребиваване, ако имате такава. Ако нямате виза за краткосрочно пребиваване, държавите от ЕС следва все пак да ви позволят да влезете, за да улеснят вашето репатриране в страната на произход.

Ще бъда ли подложен/а на гранични проверки?

С оглед на настоящата ситуация в Украйна държавите от ЕС могат да извършват гранични проверки на границите си, но и на друго безопасно място извън границата. Проверките могат да се извършват по време на транспортирането ви до това безопасно място или след това. От вас може да се изисква да останете на разположение на органите в съответното безопасно място, докато бъдат извършени тези проверки.

Какви са моите права и задължения?

Независимо от националността си имате право на незабавна помощ и незабавна информация за правата си. Това включва временен подслон и удовлетворяване на основните ви нужди, като храна и лекарства. Упражняването на допълнителни права зависи от статуса, който получавате в ЕС, и следователно в това отношение може да има различия.

Полицейски и други административни проверки са възможни по всяко време, включително на територията на държавите членки, за целите на сигурността и миграцията. Важно е да сътрудничите и да предоставите необходимите документи и информация на полицията, граничната охрана или други компетентни органи. При определени обстоятелства може да се наложи да останете на разположение на органите по време на тези проверки на определени за целта места.

За деца, които пресичат външните граници сами, т.е. без да бъдат придружавани или очаквани от родителите или други възрастни, които отговарят за тях, и които не са придружени или очаквани от познати възрастни, трябва да информирате органите и те ще ви насочат към службите за закрила на детето.