Направо към основното съдържание
Солидарност на ЕС с Украйна

Бягство от Украйна: Вашите права в ЕС

След като сте влезли в ЕС, разполагате с няколко възможности в зависимост от личните си обстоятелства. Органите ще ви информират съответно за вашите права.

Тази информация е достъпна и на: украински | українська | руски | русский

Може да ви бъде предоставена временна закрила

Ако сте пребивавали постоянно в Украйна и сте напуснали страната, за да избягате от войната от 24 февруари 2022 г. нататък, може да имате право на временна закрила във всяка държава от ЕС. Временната закрила ще продължи най-малко една година, като срокът ѝ може да бъде удължен в зависимост от ситуацията в Украйна. Правата съгласно Директивата за временната закрила включват разрешение за пребиваване, достъп до пазара на труда и жилищно настаняване, медицинска помощ и достъп до образование за децата. Всички законно пребиваващи в ЕС лица имат право да си открият основна банкова сметка. Вие ще имате също така право да си откриете основна банкова сметка.

Можете да кандидатствате за международна закрила в ЕС

Лицата, на които е предоставена временна закрила, имат право да подадат молба за международна закрила (убежище) по всяко време.

Ако решите да направите това, временната ви закрила може да бъде спряна, но ще имате статут и права на кандидат за убежище. Ако в края на разглеждането молбата ви за убежище бъде отхвърлена и настоящата временна закрила все още е в сила в ЕС, статутът ви на временна закрила ще бъде възстановен.

Трябва да се информирате за това какви практики прилага държавата членка, за да решите дали да потърсите международна закрила в допълнение към разрешение за пребиваване, показващо статута ви на временна закрила.

Можете да поискате помощ за репатриране

Независимо от вашата националност и правото ви на международна закрила, ако сте живели в Украйна и сте избягали от войната, би трябвало да имате право да влезете в ЕС. Ако е безопасно да се завърнете във вашата страна на произход, трябва да се свържете със съответните органи или организации, които ще ви помогнат да го направите.

За помощ при репатриране трябва да се свържете с посолството/консулството на вашата държава на произход в държавата от ЕС, в която се намирате понастоящем. Националните органи в тази страна могат също така да ви помогнат да се свържете с вашето посолство/консулство, в случай че срещнете проблеми, и могат да предложат помощ за репатрирането ви.

Имате права на потребители

Докато сте в ЕС, вие сте обхванати от законодателството на Съюза за защита на потребителите. С този набор от закони опасните продукти се държат извън пазара и се гарантира, че сте третирани справедливо, независимо дали откривате банкова сметка, пътувате, подписвате договор за мобилен телефон или пазарувате онлайн.

Знайте правата си на потребител