Skip to main content
Logo Evropské komise
Solidarita EU s Ukrajinou

Informace pro osoby prchající před válkou na Ukrajině

Uvedené informace jsou rovněž k dispozici v těchto jazycích: ukrajinština | українська | ruština | русский

Pokud jste kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině odešli do Evropské unie, najdete na těchto stránkách důležité informace o vašich právech v případě překročení hranic do země EU, nároku na dočasnou ochranu a možnosti požádat o mezinárodní ochranu, jakož i o vašem právu cestovat v rámci Evropské unie.

Před odjezdem

Je-li to možné, vezměte si s sebou platné cestovní doklady. Nicméně pokud žádný cestovní či zdravotní doklad (certifikát o očkování, test na covid-19) nemáte, nemělo by to být překážkou vašeho vstupu na území EU.

Všechny země EU sousedící s Ukrajinou umožňují překročení hranice všem lidem prchajícím před válkou na Ukrajině z humanitárních důvodů bez ohledu na to, zda mají biometrický pas, či nikoli. To platí i pro děti. Máte-li ukrajinskou státní příslušnost a biometrický pas, bude vám umožněn vstup do EU po jeho předložení. V ostatních případech vás země EU přijmou z humanitárních důvodů.

Vaše práva v EU

Jakmile překročíte hranice do EU, máte v závislosti na vaší osobní situaci několik možností. Příslušné orgány vás budou o vašich právech odpovídajícím způsobem informovat.

1. Může vám být přiznána dočasná ochrana

Pokud jste měli na Ukrajině trvalý pobyt a zemi opustili kvůli válce po 24. únoru 2022 včetně, můžete mít nárok na dočasnou ochranu v kterékoli zemi EU. Dočasná ochrana trvá nejméně jeden rok a podle situace na Ukrajině může být prodloužena. Práva podle směrnice o dočasné ochraně zahrnují povolení k pobytu, přístup na trh práce a k ubytování, lékařskou pomoc a přístup dětí ke vzdělání. Každý, kdo legálně pobývá v EU, má rovněž právo otevřít si základní bankovní účet. Proto máte takové právo otevřít si bankovní účet i vy.

2. V Evropské unii můžete zažádat o mezinárodní ochranu

Osoby požívající dočasné ochrany mají právo kdykoli podat žádost o mezinárodní ochranu (azyl).

Pokud se rozhodnete tak učinit, může být vaše dočasná ochrana pozastavena po dobu, kdy máte postavení a práva žadatele o azyl. Je-li vaše žádost o azyl na konci posuzování zamítnuta a současná dočasná ochrana je v EU stále v platnosti, váš status dočasné ochrany se obnoví.

Informujte se proto o tom, jaké postupy daná země EU uplatňuje, abyste se mohli rozhodnout, zda kromě povolení k pobytu, v němž je zahrnut status dočasné ochrany, zažádat také o mezinárodní ochranu.

3. Můžete požádat o pomoc s repatriací

Pokud jste žili na Ukrajině a uprchli před válkou, měl by vám být bez ohledu na vaši státní příslušnost a právo na mezinárodní ochranu umožněn vstup na území EU. Můžete-li se bezpečně vrátit do vaší domovské země, obraťte se na příslušné orgány nebo organizace, které vám s tím pomohou.

O pomoc s repatriací můžete požádat vaše velvyslanectví či konzulát v zemi EU, v níž momentálně pobýváte. Pokud se vám nepodaří je kontaktovat, mohou vám s tím pomoci vnitrostátní orgány země, v níž se nacházíte, případně vám mohou pomoci i s repatriací.

Příprava na odchod či návrat na Ukrajinu

Navazující cesty po EU

Pokud jste uprchli před válkou na Ukrajině, budete moci ve většině případu cestovat do jiných zemí EU. Pro Ukrajince s biometrickým pasem toto právo vyplývá z bezvízového režimu zavedeného mezi EU a Ukrajinou. Jste-li příslušníkem země mimo EU, musíte si ověřit, zda je vaše země původu uvedena na seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou osvobozeni od vízové povinnosti.

Informace o vnitrostátních orgánech a možnostech bezplatného cestování

Kliknutím na vybranou zemi na mapě se dozvíte: které vnitrostátní orgány kontaktovat, pokud máte zájem o dočasnou ochranu které organizace pomáhají lidem prchajícím z Ukrajiny a jak je kontaktovat jaké jsou možnosti bezplatné dopravy jak postupovat, pokud potřebujete zdravotní péči a informace o platnosti řidičských průkazů.

Na mapě také uvádíme, kde se nacházejí přijímací střediska a transferová centra v jednotlivých zemích EU, a další informace o možnostech cestování a pobytu v Unii.

Rakousko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Rakouské ministerstvo vnitra (německy)
Spolková agentura pro přijímací a podpůrné služby (německy/anglicky)
Ministerstvo vnitra – časté otázky týkající se osob prchajících z Ukrajiny (ukrajinsky)
Veřejné služby zaměstnanosti: jak získat pracovní povolení (německy/ukrajinsky/anglicky)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Seznam organizací (německy)
Facebooková stránka na pomoc lidem prchajícím před válkou (německy)
Caritas Austria (německy)
Linka psychologické podpory (ukrajinsky)
Volání z Rakouska 0134301014
Volání ze zahraničí +43 6699665109
 

Možnosti bezplatného cestování

Veškerá veřejná doprava

Belgie

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informační internetové stránky federální vlády (francouzsky/nizozemsky/německy/anglicky/ukrajinsky) +32 24888888
Informace imigračního úřadu týkající se žádostí Ukrajinců o dočasnou ochranu v Belgii (francouzsky/nizozemsky/anglicky)
Federální veřejný ochránce práv (francouzsky/nizozemsky/nizozemsky/německy)
Linka pomoci velvyslanectví Ukrajiny v Belgii
Sjednání schůzky +32 23792115
Obecné dotazy +32 23792160
Dotazy týkající se ubytování +32 23792112
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Červený kříž – Vlámské společenství (nizozemsky/francouzsky/anglicky) +32 15443407
Červený kříž – Francouzské společenství (francouzsky) +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile (Federální agentura pro žadatele o azyl) +32 22134411 (francouzsky/nizozemsky/anglicky)
Organizace „Serve the City“, pobočka v Bruselu (francouzsky/nizozemsky/anglicky) +32 27343502
Seznam iniciativ v Belgii – Belgičané pro Ukrajinu (anglicky)
Facebooková stránka – Solidarita s Ukrajinou (v angličtině)
Organizace PAG-ASA pro oběti vykořisťování (v angličtině/francouzštině/nizozemštině) +32 25116464
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky SNCB/NMBS a Thalys

Bulharsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Jednotný informační portál vlády o opatřeních a činnostech souvisejících s krizí na Ukrajině (v bulharštině/ukrajinštině/angličtině)
Informace Státní agentury pro uprchlíky (v angličtině/ukrajinštině)
Registrační místa – mapa s informacemi (v bulharštině/ukrajinštině/angličtině/ruštině)
Infolinky +38 029055555, +38 0322465075
Krizová linka Ministerstva zahraničních věcí +35 929482404, e-mail crisis@mfa.bg
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Facebooková skupina Sdružení ukrajinských organizací „Mati Ukraina“ (v bulharštině/ukrajinštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky BDZ

Chorvatsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Hlavní stránka ministerstva vnitra (v chorvatštině/angličtině) e-mail: privremena.zastita@mup.hr
Internetové stránky ministerstva vnitra určené ukrajinským uprchlíkům (v chorvatštině/ukrajinštině)
Leták ministerstva vnitra s informacemi o pomoci Ukrajině (v chorvatštině)
Informace o aktivaci směrnice o dočasné ochraně (v chorvatštině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Chorvatský červený kříž (v chorvatštině/angličtině)
Infolinky a užitečná kontaktní čísla (v ukrajinštině/chorvatštině)
E-mail na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky hrvza@unhcr.org
E-mail na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky iomzagreb@iom.int
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou bezplatně používat vlaky HŽ Putnički prijevoz, a to po předložení tzv. solidárních jízdenek či jízdenek Help Ukraine.

Kypr

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Hlavní stránka ministerstva vnitra (v řečtině)
Informace o aktivaci směrnice o dočasné ochraně (v angličtině/řečtině)
Internetové stránky azylové služby (v angličtině/řečtině)
Odbor občanského rejstříku a migrace (v angličtině/řečtině)
Tísňová linka Ministerstva pro výzkum, inovace a digitální politiku (Po-Pá 8:00-20:00) 1477, +35 722285777
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Facebooková skupina pro Ukrajince hledající poradenství – Kyperská rada pro uprchlíky (v angličtině)
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – zastoupení na Kypru (v angličtině)

Česko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace pro ukrajinské občany prchající před konfliktem (v ukrajinštině/češtině)
Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra (v češtině/angličtině/ukrajinštině)
Infolinka ministerstva vnitra +42 0974801802
Naši Ukrajinci – oficiální internetové stránky (v češtině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
Velvyslanectví Ukrajiny v Praze – facebooková stránka (v ukrajinštině)

 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Stojíme za Ukrajinou (v češtině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
Doprava pro uprchlíky – přeprava z hranic (v češtině/angličtině/ukrajinštině)
Facebooková skupina na podporu Ukrajinců (v češtině/ukrajinštině)
Uprchlíci vítejte (v češtině/angličtině)
Sdružení pro integraci a migraci (v angličtině)
Organizace pro pomoc uprchlíkům (v angličtině)
Adra (Humanitární a rozvojová organizace) (v češtině/angličtině)
Organizace CARE ČR (v češtině)
Český červený kříž (v češtině)
Člověk v tísni (v češtině)
Diakonie Českobratrské církve evangelické (v češtině)
Charita Česká republika (v češtině)
Lékaři bez hranic (Médecins Sans Frontières) (v češtině)
 

Možnosti bezplatného cestování

RegioJet, Leo Express, České dráhy (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), Arriva, Pražská hromadná doprava a veřejná doprava ve Středočeském kraji.

Dánsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Dánská imigrační služba – (v angličtině/ukrajinštině)
Internetové stránky dánské imigrační služby věnované tomu, jak žádat o povolení k pobytu (v angličtině), a stránky o podpoře Ukrajině (v angličtině)
Dánské centrum pro ukrajinskou krizi (v ukrajinštině/angličtině)

 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou zdarma cestovat vlaky DSB.
Ukrajinská vozidla mohou bez poplatku používat Öresundsbron (dánsko-švédský most).

Estonsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Oficiální stránky estonské vlády určené osobám prchajícím před válkou (v estonštině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
Hlavní stránka ministerstva vnitra (v angličtině)
Ministerstvo hospodářství a komunikací (v angličtině)
Hlavní stránky policie a pohraniční stráže (v estonštině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
Hlavní stránka Fondu sociálního zabezpečení (v estonštině/angličtině/ruštině) Infolinka 1247
Internetové stránky vlády s informacemi pro ukrajinské občany (v estonštině/angličtině/ruštině)
Portál pro mládež (v estonštině/ruštině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Seznam nevládních organizací (v estonštině/angličtině/ruštině)
Estonská rada pro uprchlíky (v estonštině/angličtině/ukrajinštině/ruštině) Infolinka (každý den od 9:00 do 19:00) +37 256782288 
Estonský červený kříž (v estonštině)
Ukrajinské kulturní středisko (v estonštině/angličtině/ukrajinštině)
Mondo MTÜ (v estonštině/angličtině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky Elron a vlaky veřejné dopravy

Finsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Finský imigrační úřad: Pokyny pro uprchlíky přicházející do Finska (ve finštině/švédštině/angličtině/ukrajinštině)
Finský imigrační úřad: Časté dotazy (ve finštině/švédštině/angličtině/ukrajinštině)
Ministerstvo vnitra: Dočasná ochrana (ve finštině/švédštině/angličtině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Finský červený kříž (ve finštině/švédštině/angličtině)
Organizace Kirkon Ulkomaanapu (ve finštině/švédštině/angličtině)  
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou zdarma cestovat autobusy Onnibus a vlaky VR.
Mohou rovněž využít 95% slevy z čistých tarifů za jednosměrné letenky společnosti Finnair na trase z Varšavy, Krakova, Gdaňsku, Budapešti a Prahy do Helsinek.

Francie

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Oficiální informační stránky vlády (ve francouzštině/ukrajinštině)
Ukrajinské velvyslanectví ve Francii (ve francouzštině/ukrajinštině) +33 187666612 (ukrajinsky po stisknutí tlačítka 2)
Internetové stránky ministerstva vnitra s informacemi pro ukrajinské uprchlíky (ve francouzštině/ukrajinštině)
Město Paříž (v angličtině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Organizace Secours populaire (ve francouzštině) +33 144782100
Organizace Secours catholique (ve francouzštině) +33 145497300
Červený kříž (ve francouzštině) +33 144431100
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky SNCF a Thalys

Německo

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Spolkové ministerstvo vnitra a společenství: Germany4Ukraine (v němčině/ukrajinštině/angličtině/ruštině)  
Spolkové ministerstvo vnitra a společenství: Časté otázky týkající se vstupu do Německa a pobytu na jeho území (německy/ukrajinsky/anglicky)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Aliance německých organizací poskytujících pomoc, které shromažďují dary pro Ukrajinu (v němčině/angličtině)
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v němčině)
Německý červený kříž (v němčině)
Organizace poskytující pomoc v oblasti zdravotní péče (v němčině)
Caritas Germany (v němčině)
Organizace Diakonie Katastrophenhilfe (v němčině)
Organizace Pro Asyl (v němčině/angličtině)
Právní poradenství (v němčině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky DB, Thalys a veškerá regionální a místní veřejná doprava

Řecko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Internetové stránky vlády s informacemi pro nuceně vysídlené osoby (v řečtině/ukrajinštině/angličtině)
Velvyslanectví Ukrajiny v Řecku (v angličtině) Infolinka +30 693276606
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v řečtině/angličtině/francouzštině)
Seznam organizací (v angličtině)

Maďarsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Maďarské generální ředitelství pro cizineckou politiku s informacemi pro osoby prchající z Ukrajiny (v angličtině/ukrajinštině)
Státní infolinky
Volání z Maďarska 06 80310310
Volání z Ukrajiny 0800 504546
Volání z ostatních zemí +36 15501828, e-mail menekultinfo@me.gov.hu
Národní rada pro humanitární koordinaci – pro Ukrajince poblíž maďarských hranic: 1357 (jedno volání stojí 500 forintů / 1,37 eur)
Velvyslanectví Ukrajiny – facebooková stránka (v ukrajinštině)

Hlavní organizace pomáhající na místě

Facebooková skupina pro zajištění ubytování (v maďarštině)
Maďarský červený kříž (v maďarštině)
Maďarská charitativní služba Řádu Maltézských rytířů (v maďarštině)
Organizace Caritas Maďarsko (v maďarštině)
Facebooková stránka na pomoc migrantům (v maďarštině)
Informační stránka Maďarského helsinského výboru (v angličtině)
Maďarské sdružení pro migranty (v angličtině/ukrajinštině/ruštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Všechny vlaky MÁV s bezplatnou „solidární jízdenkou“ a veškerá veřejná doprava BKK v Budapešti.
Společnost Wizz Air podporuje ukrajinské uprchlíky nabídkou 100 000 volných míst na všech letech v rámci kontinentální Evropy, které odlétají ze zemí sousedících s Ukrajinou.

Irsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Irské ministerstvo spravedlnosti – informace o vízové povinnosti (v angličtině)
Časté otázky týkající se cest do Irska (v angličtině)
Vládní internetové stránky s informacemi o směrnici o dočasné ochraně (v angličtině)
Informace pro občany o mezinárodní ochraně (v angličtině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě:

Irská rada pro uprchlíky (v angličtině)

 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky Irských drah, dopravní prostředky společností Bus Éireann a Expressway.

Itálie

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Ministerstvo zahraničních věcí (v italštině)
Příručka ministerstva vnitra (v italštině) pro žadatele o azyl (v angličtině)
Úřad civilní ochrany (v italštině/angličtině) – Infopřehledy s důležitými informace (v italštině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v italštině)
Italská rada pro uprchlíky (v italštině)
Comunità di Sant’Egidio (v angličtině/italštině/ruštině)
Italský červený kříž (v italštině)
Caritas Ambrosiana (v italštině)
Nevládní organizace AVSI (v italštině)
Nevládní organizace AIBI (v italštině)
Facebooková stránka nevládní organizace Intersos (v italštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou zdarma cestovat dopravními prostředky společností Flixbus, Marino Bus a vlaky Trenord. Rovněž mohou využít bezplatnou přepravu prostředky společnosti Trenitalia, a to maximálně po dobu 5 dní od příjezdu do Itálie.

Lotyšsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace pro Ukrajince přijíždějící do Lotyšska (v lotyštině/ukrajinštině/angličtině/ruštině) – nejde o oficiální internetové stránky, ale o přesměrování z internetových stránek vlády
Infolinka radnice města Riga (24/7) +371 80000800
Informace o bezplatných státem financovaných službách zdravotní péče (8:30–17:00) +371 80001234
 

Hlavní organizace pomáhající na místě
Jednotná infolinka pro Ukrajince v Lotyšsku (24/7) +371 27380380
Telegram: t.me/ukrainelatvia
Tísňová linka v Rize (24/7) +371 80000800
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky Latvijas dzelzceļš

Litva

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace ministerstva vnitra pro osoby přicházejících z Ukrajiny (v angličtině/litevštině)
Úřad pro migraci (v ukrajinštině)
Eurodesk Litva (v litevštině/ukrajinštině/angličtině)
Infolinka pro otázky migrace (každý den od 7:30 do 21 hodin) +370 52717112
Infolinka pro ubytování (24/7) 1827 z Litvy, +370 67722222 ze zahraničí
Humanitární pomoc (24/7) +370 68498688
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Sociální iniciativa Stiprus Kartu (v litevštině/ukrajinštině/angličtině)
Litevský červený kříž (v litevštině)
Litevská Caritas (v litevštině/angličtině)
Národní koordinační středisko pro dobrovolnou podporu (v litevštině/ukrajinštině/angličtině)
Maltieciai (v litevštině/angličtině)
Pracovní uplatnění v Litvě (v angličtině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky LTG a autobusy ve Vilniusu

Lucembursko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace vlády o přijímání ukrajinských uprchlíků (ve francouzštině/angličtině společně s formuláři ve francouzštině/angličtině/ukrajinštině/ruštině)
Ministerstvo zahraničních věcí (ve francouzštině/angličtině)
Informace o nouzovém ubytování po příjezdu do země (v ukrajinštině/francouzštině/angličtině)
Informace o konzulárních záležitostech pro osoby přijíždějící z Ukrajiny +35 224782386
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

LUkraine – Ukrajinská komunita v Lucemburku (v ukrajinštině/angličtině)
Červený kříž – informace pro ukrajinské uprchlíky (v němčině/francouzštině/angličtině), e-mail wellkomm@croix-rouge.lu (ve francouzštině/angličtině/němčině/ukrajinštině/ruštině)
Médecins du monde: žádosti o lékařskou pomoc (ve francouzštině) +35 28892371
Caritas Luxemburg (ve francouzštině/angličtině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Veškerá veřejná doprava

Malta

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány:

Ministerstvo vnitra – informace pro ukrajinské uprchlíky (v angličtině)

Nizozemsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti a bezpečnosti (v nizozemštině/angličtině)
Imigrační úřad (v nizozemštině/angličtině)
Pohotovostní přijímací střediska:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, nádraží Centraal (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) a Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Přehled organizací pomáhajících na místě (v nizozemštině)
Vluchtelingenwerk (Rada pro uprchlíky) (v nizozemštině/ukrajinštině)
Pomoc pro uprchlíky (v angličtině/nizozemštině/ukrajinštině/ruštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky NS, Thalys a veškerá veřejná doprava

Polsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace vlády pro ukrajinské uprchlíky (v polštině/ukrajinštině/angličtině/ruštině)
Časté dotazy (v polštině/angličtině/ruštině)
Vládní platforma pomoci (v polštině/ukrajinštině/angličtině)
Infolinka Cizineckého úřadu +48 477217575
Tísňová linka pro osoby ohrožené obchodováním s lidmi +48 226280120
Tísňová linka pro Ukrajince, kteří potřebují lékařskou pomoc (24/7) +48 807190590
Pohraniční stráž – pravidla překračování hranic (v polštině) +48 825685119
Infolinka pro polské občany a držitele polského pobytového průkazu +48 225238880
Informační místa a tísňové linky (v angličtině/ukrajinštině)
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (Polské centrum mezinárodní pomoci) (v angličtině/polštině)
Polska Akcja Humanitarna (Polská humanitární činnost) (v angličtině)
Caritas Polska (v polštině)
Polský červený kříž (v polštině)
Fundacja Ocalenie (v polštině/angličtině)
Polska Misja Medyczna (Polská lékařská mise) (v angličtině)
UA SOS (v polštině/ukrajinštině/angličtině/ruštině)
Užitečné informace o pomoci poskytované v Krakově (v angličtině)
Druha we mnie masz (v polštině/ukrajinštině/angličtině)
SOS Ukraine (v polštině/ukrajinštině)
Refugees Welcome Polska (v polštině/angličtině/ruštině)
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca (Národní institut hudby a tance) (v polštině)
Nadace polsko-ukrajinské spolupráce (polsky/ukrajinsky/anglicky/rusky)
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou zdarma cestovat:

Rovněž mohou využít snížených cen letenek u společnosti LOT Airlines.
 

Společnost Wizz Air nabízí ukrajinským uprchlíkům 100 000 volných míst na všech letech v rámci kontinentální Evropy, které odlétají ze zemí sousedících s Ukrajinou.
 

Neomezené bezplatné cesty mezi ukrajinskými hranicemi a polskými městy nabízí také společnost Uber.

Portugalsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány:

Specializované vládní internetové stránky (v portugalštině/angličtině)
Informace pro osoby přicházející do Portugalska z Ukrajiny (v portugalštině/angličtině)
Informace o mezinárodní ochraně (v angličtině)
Informace o mezinárodní ochraně nezletilých osob bez doprovodu (v angličtině)
Seznam veřejných služeb podle regionů (v angličtině)
Databáze informací o azylu (v angličtině)
Infolinka proti obchodování s lidmi (v portugalštině) +35 1964244281
e-mail dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Ordem de Malta Portugal (v portugalštině)
Amnistia Internacional Portugal (v portugalštině)
Consultores Inmobiliarios pela Ucrania – facebooková skupina (v portugalštině)
Portugalský červený kříž (v portugalštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Portugalské dráhy CP

Rumunsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány:

Internetové stránky vlády s informacemi o pomoci Ukrajincům (v rumunštině/ukrajinštině/angličtině)
Internetové stránky vlády, které jsou věnovány pomoci Ukrajincům (rumunsky/ukrajinsky)
Internetová podpora a informační platforma pro osoby prchající před válkou (v rumunštině/ukrajinštině/ruštině/angličtině)
Infolinka +40 219590
Generální inspektorát přistěhovalectví (v rumunštině/angličtině) +40 214107513
Národní linka pro boj proti obchodování s lidmi
Volání z Rumunska 0800 800 678
Volání ze zahraničí +40 213133100

Hlavní organizace pomáhající na místě

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky – zastoupení v Rumunsku (v angličtině) Infolinka +40 723653 651
Rumunská národní rada pro uprchlíky (v ukrajinštině) Infolinka +40 730073170
Mezinárodní organizace pro migraci (v ukrajinštině/angličtině)
Platforma Dopomoha (v rumunštině/ukrajinštině/angličtině)
Tísňová linka pro psychologickou podporu +40 745139747
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé, kteří prchají z Ukrajiny, mohou bezplatně používat vlaky CFR po předložení jízdenky Help Ukraine a kyvadlový autobus STB.
Mohou také zdarma cestovat kyvadlovým autobusem Romfour z jednoho nádraží na jiné. Romfour organizuje autobusovou dopravu do Itálie a dalších evropských měst.
Společnost Wizz Air nabízí ukrajinským uprchlíkům 100 000 volných míst na všech letech v rámci kontinentální Evropy, které odlétají ze zemí sousedících s Ukrajinou.
Také mohou využít dopravu se společností Flixbus z příhraničních rumunských měst do jiných částí Evropy.

Slovensko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Informace vlády pro Ukrajince přicházející na Slovensko (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině)
Infolinky Ministerstva vnitra pro lidi hovořící ukrajinsky +421 513816111 a +421 259765111
Stálá služba Ministerstva vnitra +421 248593312
Ministerstvo dopravy a stavebnictví (v ukrajinštině)
Ministerstvo školství, vědy, výzkumu a sportu (ve slovenštině/angličtině)
Infolinka Košického samosprávného kraje +421 2800222550, e-mail: pomocukrajine@vucke.sk
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Mezinárodní organizace pro migraci (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině/ruštině)
Nevládní organizace Človek v ohrození (ve slovenštině/angličtině) Infolinka +421 917239708
Nevládní organizace Sme spolu (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině) Infolinka +421 911201889
Nevládní organizace Kto pomôže Ukrajine (v ukrajinštině/angličtině)
Nevládní organizace Magna (v angličtině)
Slovenský červený kříž (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině)
Zubní zdravotní péče (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině)
Organizace Sme spolu (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině) Infolinka +421 911201889 (Telegram, WhatsApp nebo Viber), e-mail: ukrajina.sk.sos@gmail.com
Človek v ohrození – facebooková stránka (ve slovenštině)
Liga za lidská práva (ve slovenštině/angličtině)
Facebooková skupina Mareena (ve slovenštině)
Nevládní organizace Nadácia Integra (ve slovenštině)
Nevládní organizace Úsmev ako dar (ve slovenštině/ukrajinštině/angličtině)
Řeckokatolická eparchie Košice (ve slovenštině/ukrajinštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Lidé prchající z Ukrajiny mohou zdarma cestovat vlaky ZSSK.
Společnost Wizz Air nabízí ukrajinským uprchlíkům 100 000 volných míst na všech letech v rámci kontinentální Evropy, které odlétají ze zemí sousedících s Ukrajinou.

Slovinsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány:

Internetové stránky vlády, včetně informací o vstupu do země a mezinárodní ochraně (ve slovinštině/ukrajinštině/angličtině)
Infolinka vlády (8:00–18:00)
Volání ze Slovinska 0804142
Volání ze zahraničí +386 14787530, e-mail: info.ukrajina@gov.si
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky Slovinských drah 

Španělsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Internetové stránky španělské agentury pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (ve španělštině)
Stránky Ministerstva pro inkluzi, sociální zabezpečení a migraci (ES)
Ministerstvo pro sociální začleňování, sociální zabezpečení a migraci – infolinka +34 910 47 44 44
Ministerstvo pro sociální začleňování, sociální zabezpečení a migraci – infolinka (ve španělštině/ukrajinštině)
Azylový úřad (ve španělštině)
Celostátní síť pro přijímání osob prchajících před válkou – seznam kontaktních údajů (ve španělštině/ukrajinštině)
Národní linka pro boj proti obchodování s lidmi
Volání ze Španělska +34 900105090, e-mail trata@guardiacivil.es

Hlavní organizace pomáhající na místě

Španělský červený kříž (ve španělštině)
Cáritas (ve španělštině)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (ve španělštině)
Medicos del mundo (ve španělštině)
Aldeas Infantiles (ve španělštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Vlaky Renfe

Švédsko

Kontaktní údaje na vnitrostátní orgány

Švédská agentura pro migraci (v angličtině) s informacemi o dočasné ochraně
 

Hlavní organizace pomáhající na místě

Švédský červený kříž (ve švédštině)
 

Možnosti bezplatného cestování

Dopravními prostředky společnosti Stena Line transport a Stockholmská veřejná doprava

Reakce na úrovni celé EU

Informace o právní pomoci týkající se celé EU

Seznam CCBE kontaktních míst pro právní pomoc ve všech zemích Unie (UK / EN)
Evropská rada pro uprchlíky a exulanty – přehled vnitrostátních opatření v reakci na příjezdy z Ukrajiny (v angličtině)
 

Celoevropské organizace pomáhající přímo na místě v členských státech EU

Mezinárodní organizace pro migraci (v angličtině)
Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v angličtině)
UNICEF (v angličtině)
Evropská platforma nevládních organizací v oblasti azylu a migrace (v angličtině) – seznam členů (v angličtině)
Evropská rada pro uprchlíky a osoby žijící v exilu (v angličtině)
Organizace Refugee Welcome International (v angličtině)
Pomoc Evropské opatrovnické sítě pro sirotky a děti bez doprovodu (v angličtině)
Evropské fórum zdravotně postižených (v angličtině)
Mezinárodní katolická komise pro migraci (v angličtině)
Mezinárodní výbor Červeného kříže (v angličtině)
Organizace Save the Children (Zachraňte děti) (v angličtině)
Organizace Terre des Hommes (v angličtině)
Iniciativa Hospitality Helps (v ukrajinštině/angličtině)
Iniciativa Science for Ukraine (v angličtině)
Organizace Ukraine Shelter (v angličtině/ukrajinštině)
Iniciativa United for Ukraine (v angličtině/ukrajinštině)
Mezinárodní záchranný výbor (EN)
 

Organizace bojující proti obchodování s lidmi:

Missing Children Europe (v ukrajinštině/ruštině/angličtině)
Tísňová linka při volání z EU 116000
Volání ze zemí mimo EU +31 888009000
 

Bezplatné letecké transfery z Moldavska do zemí EU

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (v angličtině
Internetové stránky vlády Moldavska (v angličtině/ukrajinštině)

Aktualizováno 1. června 2022

Dokumenty

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Stáhnout