Skip to main content
Eiropas Komisijas logotips
ES solidaritāte ar Ukrainu

Informācija personām, kas bēg no kara Ukrainā

Šī informācija ir pieejama arī šādās valodās: ukraiņu | українська | krievu | русский

Ja bēgat no kara Ukrainā un dodaties uz Eiropas Savienību, šeit atradīsiet svarīgāko informāciju par savām tiesībām attiecībā uz robežas šķērsošanu ES valstī, tiesībām uz pagaidu aizsardzību un pieteikšanos starptautiskajai aizsardzībai, kā arī par tiesībām ceļot Eiropas Savienības teritorijā.

Pirms izceļošanas

Ja vien tas ir iespējams, ņemiet līdzi derīgus ceļošanas dokumentus. Pat ja jums nav visu dokumentu (pase, vakcinācijas vai Covid-19 testa sertifikāts), ieceļošana ES jums netiks liegta.

Kā kara bēglis no Ukrainas jūs drīkstat ieceļot visās ES valstīs, kas robežojas ar Ukrainu, neatkarīgi no tā, vai jums ir biometriskā pase. Tas attiecas arī uz bērniem. Ja jums ir Ukrainas pilsonība un biometriskā pase, varat ieceļot ES, uz robežas uzrādot savu pasi. Visos pārējos gadījumos ES dalībvalstis jūs uzņems humānu apsvērumu dēļ.

Jūsu tiesības Eiropas Savienībā

Kolīdz esat ieceļojis ES, jums paveras vairākas iespējas atkarībā no jūsu personīgās situācijas. Iestādes jūs informēs par jūsu tiesībām.

1. Jums var piešķirt pagaidu aizsardzību

Ja pastāvīgi dzīvojāt Ukrainā un pēc 2022. gada 24. februāra pametāt valsti, lai izbēgtu no kara, jums var būt tiesības uz pagaidu aizsardzību jebkurā ES valstī. Pagaidu aizsardzība ilgs vismaz vienu gadu, un to var pagarināt atkarībā no situācijas Ukrainā. Direktīvā attiecībā uz pagaidu aizsardzību paredzētās tiesības ietver uzturēšanās atļauju, piekļuvi darba tirgum un mājoklim, medicīnisko palīdzību un izglītības pieejamību bērniem. Ikvienam, kas likumīgi uzturas ES, ir arī tiesības atvērt bankas kontu ar pamatfunkcijām. Arī jums būs tiesības atvērt bankas kontu ar pamatfunkcijām.

2. Jūs varat prasīt starptautisko aizsardzību Eiropas Savienībā

Pagaidu aizsardzības saņēmējiem ir tiesības jebkurā laikā iesniegt starptautiskās aizsardzības (patvēruma) pieteikumu.

Ja nolemsiet to darīt, jūsu pagaidu aizsardzība var tikt apturēta, kamēr jums ir patvēruma meklētāja statuss un tiesības. Ja pēc patvēruma pieteikuma izskatīšanas tas tiks noraidīts, taču pagaidu aizsardzība ES joprojām būs spēkā, jūsu pagaidu aizsardzības statuss atjaunosies.

Uzziniet vairāk par attiecīgās dalībvalsts piemēroto praksi, lai izlemtu, vai lūgt starptautisko aizsardzību papildus uzturēšanās atļaujai, kas apliecina jūsu pagaidu aizsardzības statusu.

3. Jūs varat lūgt palīdzību repatriācijai

Neatkarīgi no jūsu valstspiederības un tiesībām uz starptautisko aizsardzību, ja dzīvojāt Ukrainā un esat aizbēdzis no kara, jums vajadzētu būt iespējai šķērsot ES robežu. Ja ir droši atgriezties jūsu izcelsmes valstī, jums jāsazinās ar kompetentajām iestādēm vai organizācijām, un tās palīdzēs jums tur nokļūt.

Lai saņemtu repatriācijas palīdzību, jums jāsazinās ar savas izcelsmes valsts vēstniecību vai konsulātu ES dalībvalstī, kurā šobrīd uzturaties. Šīs valsts iestādes arī var jums palīdzēt sazināties ar jūsu valsts vēstniecību vai konsulātu, ja jums rodas problēmas, un var piedāvāt palīdzību jūsu repatriācijai.

Robežu šķērsošana Eiropas Savienībā

Vairumā gadījumu, ja esat aizbēdzis no kara Ukrainā, jūs varēsiet doties uz citām ES valstīm. Ukrainas iedzīvotājiem, kuriem ir biometriskā pase, šīs tiesības izriet no spēkā esošā bezvīzu režīma starp ES un Ukrainu. Ja esat no kādas ārpussavienības valsts, jums jāpārbauda, vai jūsu izcelsmes valsts ir iekļauta to trešo valstu sarakstā, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no prasības par vīzu.

Informācija par valsts iestādēm un bezmaksas ceļošanas iespējām

Šajā kartē noklikšķinot uz kādas no valstīm, atradīsiet noderīgu informāciju par šādiem jautājumiem: valsts iestādes, ar kurām jāsazinās, lai saņemtu pagaidu aizsardzību; organizācijas, kas palīdz bēgļiem no Ukrainas, un kā ar tām sazināties; iespējas par velti ceļot; veselības aprūpe; informācija par autovadītāja tiesību derīgumu.

Šajā kartē ir arī visās ES dalībvalstīs norādītas vietas, kur tiek uzņemti bēgļi, kur ir pārsūtīšanas vietas vai kur piedāvā plašāku informāciju par jūsu ceļošanu un uzturēšanos ES.

Austrija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Austrijas Iekšlietu ministrija (DE)
Federālā Uzņemšanas un atbalsta pakalpojumu aģentūra (DE / EN)
Iekšlietu ministrijas atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem (UK)
Valsts nodarbinātības dienests – kā saņemt darba atļauju (DE / UK / EN)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Organizāciju saraksts (DE)
“Facebook” lapa Ukrainas bēgļu atbalstam (DE)
“Caritas Austria” (DE)
Psiholoģiskā atbalsta tālruņa līnija (UK)
No Austrijas: 0134301014
No ārvalstīm: +43 6699665109
 

Bezmaksas transporta iespējas

Viss sabiedriskais transports

Beļģija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Federālās valdības informatīvā tīmekļvietne (FR / NL / DE / EN/ UK) +32 24888888
Imigrācijas dienesta informācija Ukrainas valstspiederīgajiem, kas vēlas saņemt pagaidu aizsardzību Beļģijā (FR / NL / EN)
Federālais ombuds (FR / NL / EN / UK)
Ukrainas vēstniecības Beļģijā palīdzības tālruņi
Rezerves līnija: +32 23792115
Vispārīgi jautājumi: +32 23792160
Jautājumi par mājokļiem: +32 23792112
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Sarkanais Krusts – Flāmu kopiena (NL / FR / EN): +32 15443407
Sarkanais Krusts – Franču valodas kopiena (FR): +32 81771648
Agence Fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile: +32 22134411 (FR / NL / EN)
“Serve the City Brussels” (FR / NL / EN) +32 27343502
Beļģijas iniciatīvu saraksts – “Belgians for Ukraine” (EN)
“Solidarity with Ukraine” – “Facebook” lapa (EN)
“PAG-ASA” ekspluatācijas upuriem (EN / FR / NL) +32 25116464
 

Bezmaksas transporta iespējas

“SNCB/NMBS” vilcieni un “Thalys”

Bulgārija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības vienotais informācijas portāls par pasākumiem un darbībām saistībā ar krīzi Ukrainā (BG / UK / EN)
Valsts bēgļu aģentūras informācija (ENUK)
Reģistrācijas punkti – Informatīva karte (BG / UK / EN / RU)
Palīdzības tālruņi: +38 029055555, +38 0322465075
Ārlietu ministrijas krīzes dienesta tālrunis: +35 929482404, e-pasts: crisis@mfa.bg
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Ukraiņu organizāciju apvienības “Mati Ukraina” – “Facebook” grupa (BG / UK)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“BDZ” vilcieni

Horvātija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas tīmekļvietne (HR / EN) e-pasts: privremena.zastita@mup.hr
Iekšlietu ministrijas vietne Ukrainas bēgļiem (HR / UK)
Iekšlietu ministrijas informatīvā brošūra (HR)
Informācija par Pagaidu aizsardzības direktīvas aktivizēšanu (HR)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Horvātijas Sarkanais Krusts (HR / EN)
Palīdzības tālruņi un noderīga kontaktinformācija (UK / HR)
UNHCR e-pasts: hrvza@unhcr.org
IOM e-pasts: iomzagreb@iom.int
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti braukt “HŽ Putnički prijevoz” vilcienos ar “solidaritātes biļetēm” un “Help Ukraine Ticket” biļetēm.

Kipra

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas tīmekļvietne (GR)
Informācija par Pagaidu aizsardzības direktīvas aktivizēšanu (EN / GR)
Izmitināšanas centra tīmekļvietne (EN / GR)
Civilstāvokļa reģistrācijas un migrācijas lietu departaments (EN / GR)
Pētniecības, inovācijas un digitālās politikas ministrijas palīdzības tālrunis (pirmdiena–piektdiena, plkst. 8.00–20.00) 1477, +35 722285777
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

“Facebook” grupa ukraiņiem, kas meklē padomu – Kipras Bēgļu padome (EN)
UNHCR Kiprā (EN)

Čehija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Informācija Ukrainas pilsoņiem, kuri bēg no konflikta (UK / CS)
Iekšlietu ministrijas Bēgļu centru pārvalde (CS / EN / UK)
Iekšlietu ministrijas palīdzības dienesta tālrunis: +42 0974801802
“Mūsu ukraiņi’ – oficiālā atbalsta tīmekļvietne (CS / EN / UK / RU)
Ukrainas vēstniecība Prāgā – “Facebook” lapa (UK)

 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

“We Stand Behind Ukraine” (CS / EN / UK / RU)
Bēgļu transports no robežas (CS / EN / UK)
“Facebook” grupa bēgļu atbalstam (CS / UK)
“Refugees Welcome” (CS / EN)
Integrācijas un migrācijas asociācija (EN)
Bēgļu atbalsta organizācija (EN)
Humānās palīdzības un attīstības organizācija “ADRA” (CS / EN)
“CARE ČR” (CS)
Čehijas Sarkanais Krusts (CS)
“Člověk v tísni” (CS)
“Diakonie ČCE” (CS)
“Caritas Czechia” (CS)
“Lékaři bez hranic” (“Ārsti bez robežām”) (CS)
 

Bezmaksas transporta iespējas

RegioJet”, “Leo Express”, “České dráhy” vilcieni (https://www.cd.cz/info/aktuality/-36295/), “Arriva transport”, sabiedriskais transports Prāgā un Vidusbohēmijas reģionā.

Dānija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Dānijas Imigrācijas dienests – (EN / UK)
Dānijas imigrācijas dienesta vietne par to, kā pieteikties uzturēšanās atļaujai (EN), atbalsts Ukrainai (EN)
Ukrainas krīzes centrs Dānijā (UK / EN)

 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti braukt “DSB” vilcienos.
Ukrainas automašīnas drīkst par velti šķērsot Ēresunda tiltu (kas savieno Dāniju un Zviedriju).

Igaunija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības oficiālā vietne personām, kas bēg no kara (EE / EN / UK / RU)
Iekšlietu ministrijas mājas lapa (EN)
Ekonomikas un sakaru ministrija (EN)
Policijas un robežsardzes pārvaldes mājas lapa (EE / EN / UK / RU)
Sociālās apdrošināšanas fonda tīmekļvietne (EE / EN / RU), palīdzības tālrunis: 1247
Valdības vietne, kurā sniegta informācija Ukrainas pilsoņiem (EE / EN / RU)
Jaunatnes portāls (EE / RU)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

NVO saraksts (EE / EN / RU)
Igaunijas Bēgļu padome (EE / EN / UK / RU), palīdzības tālrunis: +37 256782288 (katru dienu plkst. 9.00-19.00) 
Igaunijas Sarkanais Krusts (EE)
Ukraiņu kultūras centrs (EE / EN / UK)
“Mondo MTÜ” (EE / EN)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“Elron” vilcieni un sabiedriskā transporta vilcieni

Somija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Somijas Imigrācijas dienests: Norādījumi bēgļiem, kas ierodas Somijā (FI / SV / EN / UK)
Somijas Imigrācijas dienests: Bieži uzdoti jautājumi (FI / SV / EN / UK)
Iekšlietu ministrija: pagaidu aizsardzība (FI / SV / EN)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Somijas Sarkanais Krusts (FI / SV / EN)
Somijas Baznīcas atbalsts (FI / SV / EN)  
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti izmantot “Onnibus” transportu un “VR” vilcienus.
Viņi var arī izmantot 95 % atlaidi “Finnair” vienvirziena biļešu neto tarifam no Varšavas, Krakovas, Gdaņskas, Budapeštas un Prāgas uz Helsinkiem.

Francija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības oficiālā informatīvā vietne (FR / UK)
Ukrainas vēstniecība Francijā (FR/ UK) +33 187666612 (lai izvēlētos ukraiņu valodu, nospiediet “2”)
Iekšlietu ministrijas informācija Ukrainas pilsoņiem (FR / UK)
Parīzes pašvaldība (EN)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

“Secours populaire” (FR) +33 144782100
“Secours catholique” (FR) +33 145497300
“Croix rouge” (FR) +33 144431100
 

Bezmaksas transporta iespējas

SNCF” un “Thalys” vilcieni

Vācija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Federālā iekšlietu un dzimtenes lietu ministrija: “Germany4Ukraine” (DE / UK / EN / RU)  
Federālā iekšlietu un dzimtenes lietu ministrija: Valdības atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem par ieceļošanu un uzturēšanos (DE / UK / EN)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Vācijas palīdzības organizāciju apvienība, kas vāc ziedojumus Ukrainai (DE / EN)
UNHCR (DE)
Vācijas Sarkanais Krusts (DE)
Palīdzības organizācija, kas koncentrējas uz medicīnisko aprūpi (DE)
Vācijas “Caritas” (DE)
“Diakonie Katastrophenhilfe” (DE)
“Pro Asyl” (DE / EN)
Juridiskās konsultācijas (DE)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“DB” vilcieni “Thalys” vilcieni un viss reģionālais un vietējais sabiedriskā transporta tīkls

Grieķija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības vietne, kurā sniegta informācija pārvietotām personām (GR / UK / EN)
Ukrainas vēstniecība Grieķijā (EN), palīdzības tālrunis: +30 693276606
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

UNHCR (GR / EN / FR)
Organizāciju saraksts (EN)

Ungārija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Ungārijas Ārvalstnieku uzraudzības lietu ģenerāldirektorāta informācija cilvēkiem, kuri bēg no Ukrainas (EN / UK)
Valdības palīdzības tālruņi:
No Ungārijas: 06 80310310
No Ukrainas: 0800 504546
No citām valstīm: +36 15501828, e-pasts: menekultinfo@me.gov.hu
Valsts humānās palīdzības koordinācijas padome – ukraiņiem netālu no Ungārijas robežas: 1357 (maksa par zvanu ir 500 forinti jeb EUR 1,37)
Ukrainas vēstniecības “Facebook” lapa (UK)

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

“Facebook” grupa mājokļa meklēšanai (HU)
Ungārijas Sarkanais Krusts (HU)
Ungārijas Maltas ordeņa labdarības dienests (HU)
“Caritas Hungary” (HU)
Migrācijas palīdzības “Facebook” lapa (HU)
Ungārijas Helsinku komitejas informācijas lapa (EN)
Ungārijas Migrantu apvienība (EN / UK / RU)
 

Bezmaksas transporta iespējas

Visi “MAV” vilcieni ar bezmaksas “solidaritātes biļeti” un “BKK” sabiedriskais transports bez maksas Budapeštā.
“Wizz Air” atbalsta Ukrainas bēgļus, viņiem piedāvājot 100 000 bezmaksas biļešu uz visiem kontinentālās Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas pilsētām.

Īrija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Īrijas Tieslietu ministrijas informācija par vīzas prasībām (EN)
Bieži uzdoti jautājumi par ceļošanu uz Īriju (EN)
Valdības vietne, kurā sniegta informācija par Pagaidu aizsardzības direktīvu (EN)
Informācija par starptautisko aizsardzību (EN)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Īrijas Bēgļu padome (EN)

 

Bezmaksas transporta iespējas

Īrijas vilcieni, “Bus Éireann” transports un “Expressway” transports.

Itālija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Ārlietu ministrija (IT)
Iekšlietu ministrijas (IT) Rokasgrāmata patvēruma meklētājiem (EN)
Valsts civilās aizsardzības departaments (IT / EN) – informatīvi materiāli (IT / EN / UK / RU)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

UNHCR (IT)
Itālijas Bēgļu padome (IT)
“Comunità di Sant’Egidio” (EN / IT / RU)
Itālijas Sarkanais Krusts (IT)
“Caritas Ambrosiana” (IT)
NVO “AVSI” (IT)
NVO “AIBI” (IT)
NVO “Intersos” – “Facebook” lapa (IT)
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti izmantot “Flixbus” un “Marino Bus” transportu un “Trenord” vilcienus. Piecu dienu laikā pēc ierašanās Itālijā viņi arī var bez maksas braukt ar “Trenitalia” vilcieniem.

Latvija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā (LV / UK / EN / RU) – neoficiāla vietne “No Ukrainas uz Latviju” (pārvirza no valdības vietnes)
Rīgas domes diennakts palīdzības tālrunis: +371 80000800
Informācija par valsts finansētiem veselības aprūpes pakalpojumiem: +371 80001234 (plkst. 8.30–17.00)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas
Vienots informatīvais tālrunis ukraiņiem Latvijā: +371 27380380 (visu diennakti)
“Telegram”: t.me/ukrainelatvia
Diennakts palīdzības tālrunis Rīgā: +371 80000800
 

Bezmaksas transporta iespējas

VAS “Latvijas dzelzceļš” vilcieni

Lietuva

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas informācija cilvēkiem, kas ierodas no Ukrainas (EN /LT)
Migrācijas departaments (UK)
“Eurodesk” Lietuvā (LT / UK / EN)
Migrācijas jautājumu palīdzības tālrunis: +370 52717112 (katru dienu plkst. 7.30-21.00)
Diennakts palīdzības tālrunis: 1827 (no Lietuvas), +370 67722222 (no ārvalstīm)
Humānā palīdzība: +370 68498688 (visu diennakti)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Sociālā iniciatīva “Stiprus Kartu” (UK / EN / LT)
Lietuvas Sarkanais Krusts (LT)
“Lietuvos Caritas” (EN / LT)
Valsts brīvprātīgo atbalsta koordinācijas centrs (LT / EN / UK)
“Maltieciai” (EN / LT)
Darbs Lietuvā (EN)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“LTG” vilcieni un Viļņas autobusi

Luksemburga

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības informācija par Ukrainas bēgļu uzņemšanu (FR / EN) un veidlapas (FR / EN / UK / RU)
Ārlietu ministrija (FR / EN)
Informācija par sākotnējās uzņemšanas pagaidu aizsardzības patversmi (UK / FR / EN)
Konsulārā informācija cilvēkiem, kas pamet Ukrainu vai atrodas tranzītā no Ukrainas: +35 224782386
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Ukrainas kopiena Luksemburgā “LUkraine” (UK / EN)
Sarkanais Krusts – bieži uzdoti jautājumi (EN/ FR/ DE), e-pasts: wellkomm@croix-rouge.lu (FR / EN / DE / UK / RU)
“Médecins du monde”: medicīniskā palīdzība (FR): +35 28892371
“Caritas Luxemburg” (FR / EN)
 

Bezmaksas transporta iespējas

Viss sabiedriskais transports

Malta

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas informācija Ukrainas bēgļiem (EN)

Nīderlande

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Informācija Tieslietu un drošības ministrijas tīmekļvietnē (NL / EN)
Imigrācijas dienests (NL / EN)
Ārkārtas uzņemšanas centri:
Utrecht, Jaarbeurshal 7 (EN), Amsterdam, Central Station (EN), Maastricht, Sporthal Glanerbrook (EN) un Eindhoven, Microlab Strijp-S (EN).
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Pārskats par organizācijām, kas darbojas uz vietas (NL)
Bēgļu padome (Vluchtelingenwerk) (NL / UK)
Palīdzība bēgļiem (EN / NL / UK / RU)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“NS” vilcieni, “Thalys” vilcieni un viss sabiedriskais transports

Polija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Iekšlietu ministrijas informācija Ukrainas pilsoņiem (PL / UK / EN / RU)
Bieži uzdoti jautājumi (PL / EN / RU)
Valdības atbalsta platforma (PL / UK / EN)
Ārvalstnieku lietu biroja palīdzības tālrunis: +48 477217575
Palīdzības tālrunis tiem, kas pakļauti cilvēku tirdzniecības riskam: +48 226280120
Diennakts palīdzības tālrunis ukraiņiem, kuriem nepieciešama medicīniskā palīdzība: +48 807190590
Robežsardze – noteikumi par robežas šķērsošanu (PL), +48 825685119
Palīdzības tālrunis Polijas pilsoņiem un poļa kartes turētājiem: +48 225238880
Informācijas punkti un palīdzības dienesti (EN / UK)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Polijas Starptautiskās palīdzības centrs (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej) (EN / PL)
Polijas humanitārā rīcība (Polska Akcja Humanitarna) (EN)
“Caritas Polska” (PL)
Polijas Sarkanais Krusts (PL)
“Fundacja Ocalenie” (EN / PL)
“Polska Misja Medyczna” – medicīniskā palīdzība (EN)
“UA SOS” (EN / UK / PL / RU)
Noderīga informācija par atbalstu Krakovā (EN)
“You have a friend in me” (EN / UK / PL)
“SOS Ukraine” (PL / UK)
“Refugees Welcome Polska” (PL / EN / RU)
Valsts mūzikas un dejas institūts (Narodowy Instytut Muzyki i Tańca) (PL)
Polijas un Ukrainas sadarbības fonds (EN / PL / UK / RU)
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi par velti var izmantot:

Viņi var arī iegādāties “LOT Airlines” aviobiļetes par pazeminātām cenām.
 

“Wizz Air” piedāvā Ukrainas bēgļiem 100 000 bezmaksas biļešu uz visiem kontinentālās Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas pilsētām.
 

“Uber” arī bez ierobežojumiem piedāvā bezmaksas braucienus starp Ukrainas robežu un Polijas pilsētām.

Portugāle

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Īpaša valdības vietne (PT / EN)
Informācija cilvēkiem, kas no Ukrainas ierodas Portugālē (PT / EN)
Informācija par starptautisko aizsardzību (EN)
Informācija par nepavadītu nepilngadīgu personu starptautisko aizsardzību (EN)
Sabiedrisko pakalpojumu saraksts pa reģioniem (EN)
Patvēruma informācijas datubāze (EN)
Valsts palīdzības līnija cīņai pret cilvēku tirdzniecību (PT): +35 1964244281
e-pasts dcinv.unidadeantitrafico@sef.pt
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

“Ordem de Malta Portugal” (PT)
“Amnistia Internacional Portugal” (PT)
“Consultores inmobiliarios pela Ucrania” – “Facebook” grupa (PT)
Portugāles Sarkanais Krusts (PT)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“CP” vilcieni Portugālē

Rumānija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības vietne, kurā sniegta informācija ukraiņiem (RO / UK / EN)
Valdības vietne par palīdzību ukraiņiem (RO / UK)
Atbalsta un informācijas platforma cilvēkiem, kuri bēg no kara (RO / UK / RU / EN)
Informatīvais tālrunis: + 40 219590
Imigrācijas ģenerālinspekcija (RO / EN): +40 214107513
Valsts palīdzības līnija cīņai pret cilvēku tirdzniecību:
0800 800 678 (no Rumānijas)
No ārvalstīm: +40 213133100

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

UNHCR Rumānijā (EN), palīdzības tālrunis: +40 723653 651
Rumānijas Nacionālā bēgļu padome (UK), palīdzības tālrunis: +40 730073170
Starptautiskā Migrācijas organizācija (EN / UK)
Platforma “Dopomoha” (UK / RO / EN)
Psiholoģiskā atbalsta tālruņa līnija: +40 745139747
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti braukt “CFR” vilcienos (ar biļeti “Help Ukraine Ticket”) un “STB” tiešā maršruta autobusos.
Viņi var arī par velti izmantot “Romfour” tiešā maršruta autobusus no stacijas uz staciju. “Romfour” organizē autobusu reisus uz Itāliju un citām Eiropas pilsētām.
“Wizz Air” piedāvā Ukrainas bēgļiem 100 000 bezmaksas biļešu uz visiem kontinentālās Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas pilsētām.
Viņi var arī izmantot “Flixbus” transportu no Rumānijas pierobežas pilsētām uz citiem Eiropas reģioniem.

Slovākija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības informācija ukraiņiem, kas ieceļo Slovākijas Republikā (SK / UK / EN)
Iekšlietu ministrijas palīdzības tālruņi (ukraiņu val.): +421 513816111 un +421 259765111
Iekšlietu ministrijas pastāvīgais dienests: +421 248593312
Transporta un būvniecības ministrija (UK)
Izglītības, zinātnes, pētniecības un sporta ministrija (SK / EN)
Košices reģiona palīdzības tālrunis: +421 2800222550, e-pasts: pomocukrajine@vucke.sk
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Starptautiskā Migrācijas organizācija (SK / UK / EN / RU)
NVO “Človek v ohrození” (SK / EN), informatīvais tālrunis: +421 917239708
Slovākijas un Ukrainas NVO “Sme spolu” (UK / SK / EN), palīdzības tālrunis: +421 911201889
NVO “Iniciativa Kto pomoze Ukrajine” (atbalsta iniciatīva) (UK / EN)
NVO “Magna” (EN)
Slovākijas Sarkanais Krusts (UK / SK / EN)
Zobārstniecības pakalpojumi (EN / SK / UK)
“Ukraine-Slovakia Help” (UK / SK / EN), palīdzības tālrunis: +421 911201889 (“Telegram”, “WhatsApp” vai “Viber”), e-pasts: ukrajina.sk.sos@gmail.com
“Človek v ohrození” – “Facebook” lapa (SK)
Cilvēktiesību līga (SK / EN)
“Mareena” – “Facebook” grupa (SK)
NVO “Nadácia Integra” (SK)
NVO “Úsmev ako dar” (SK / EN / UK)
Košices grieķu katoļu eparhija (SK / UK)
 

Bezmaksas transporta iespējas

Ukrainas bēgļi var par velti braukt “ZSSK” vilcienos.
“Wizz Air” piedāvā Ukrainas bēgļiem 100 000 bezmaksas biļešu uz visiem kontinentālās Eiropas reisiem, kas izlido no Ukrainas pierobežas pilsētām.

Slovēnija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Valdības vietne, kurā sniegta informācija par ieceļošanu valstī un starptautisko aizsardzību (SL / UK / EN)
Valdības palīdzības tālrunis (plkst. 8.00–18.00)
No Slovēnijas: 0804142
No ārvalstīm: +386 14787530, e-pasts: info.ukrajina@gov.si
 

Bezmaksas transporta iespējas

“Slovenske železnice” vilcieni 

Spānija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Spānijas Starptautiskās sadarbības un attīstības aģentūras vietne (ES)
Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietne (ES), kurā sniegta informācija par pagaidu aizsardzību
Iekļaušanas, sociālā nodrošinājuma un migrācijas ministrijas (ES / UK) palīdzības tālrunis: +34 910474444 
Patvēruma birojs (ES)
Valsts tīkls kara bēgļu uzņemšanai – kontaktinformācijas saraksts (ES / UK)
Valsts palīdzības līnija cīņai pret cilvēku tirdzniecību:
no Spānijas: +34 900105090, e-pasts: trata@guardiacivil.es
Spānijas valdības ieteikumi (ES)
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Spānijas Sarkanais Krusts (ES)
“Cáritas” (ES)
“Comisión Española de Ayuda al Refugiado” (ES)
“Medicos del mundo” (ES)
“Aldeas Infantiles” (ES)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“Renfe” vilcieni

Zviedrija

Valsts iestāžu kontaktinformācija

Zviedrijas Migrācijas aģentūras (EN) informācija par pagaidu aizsardzību
 

Galvenās organizācijas, kas darbojas uz vietas

Zviedrijas Sarkanais Krusts (SV)
 

Bezmaksas transporta iespējas

“Stena Line” transports un sabiedriskais transports Stokholmā

ES mēroga organizācijas

ES mēroga informācija par juridisko palīdzību

Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padomes (CCBE) saraksts: kontaktpunkti juridiskās palīdzības saņemšanai Eiropas Savienībā (UK / EN)
Eiropas Padome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos – pārskats par valsts pasākumiem, kas veikti no Ukrainas bēgošo personu atbalstam (EN)
 

ES mēroga organizācijas, kas darbojas uz vietas ES dalībvalstīs

Starptautiskā Migrācijas organizācija (EN)
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) (EN)
“UNICEF” (EN)
Eiropas NVO platforma patvēruma un migrācijas jautājumos (EN) – dalīborganizāciju saraksts (EN)
Eiropas Padome bēgļu un izsūtīto personu jautājumos (EN)
“Refugees Welcome International” (EN)
Eiropas Aizbildnības tīkla palīdzība bāreņiem un nepavadītiem bērniem (EN)
Eiropas Invaliditātes forums (EN)
Starptautiskā katoļu migrācijas komisija (EN)
Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja (EN)
“Save the Children” (EN)
“Terre des Hommes” (EN)
“Hospitality Helps” (UK / EN)
“Science for Ukraine” (EN)
“Ukraine Shelter” (EN / UK)
Vienoti Ukrainai (EN / UK)
Starptautiskā Glābšanas komiteja (EN)
 

Organizācijas, kas cīnās pret cilvēku tirdzniecību:

“Missing Children Europe” (UK / RU / EN)
Palīdzības tālrunis no ES: 116000
Palīdzības tālrunis no valstīm ārpus ES: +31 888009000
 

Bezmaksas lidojumi no Moldovas uz ES valstīm

Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs (UNHCR) (EN
Moldovas valdība (EN / UK)

Informācija atjaunināta 2022. gada 1. jūnijā

Dokumenti

EU stands with Ukraine: Information for people fleeing Russia's invasion of Ukraine
English
(239.5 KB - PDF)
Lejupielādēt